Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Harvat kauppiaat EU:ssa myyvät internetin kautta ulkomaille, vaikka toimitukset rajojen yli on todettu luotettaviksi

Bryssel, 4.10.2011 – Oletko löytänyt internetistä houkuttelevan, edullisen tarjouksen jostakin toisesta EU-maasta, mutta miettinyt kuinka luotettavaa ulkomailta ostaminen on? EU:n tukeman Euroopan kuluttajakeskusten verkon ”haamuostajat” tutkivat juuri kyseistä asiaa. He esittävät raportissaan (State of the e-Union) 28:sta eri maasta tehtyihin 305 ostokseen liittyvät tulokset. Toimitukset ulkomailta osoittautuivat yleisesti ottaen luotettaviksi, sillä 94 prosenttia tilauksista toimitettiin perille (vuonna 2003 vain 66 prosenttia), ja vain 1 prosentti tuotteista oli viallisia. Ostajilla oli kuitenkin enemmän vaikeuksia tavaroiden palauttamisessa (EU:n laajuisen palautusoikeuden mukaisesti), esimerkiksi maksetun hinnan saamisessa täysimääräisenä takaisin. Sen lisäksi 60 prosentilla niistä verkkosivustoista, jotka alun perin valittiin tarkistukseen rajat ylittävää kauppaa suosivina, esiintyikin esimerkiksi toimitukseen sekä maksu- ja kielivaihtoehtoihin liittyviä ongelmia, joiden vuoksi ne eivät sovellu muiden EU-maiden verkko-ostajille. Operaatio vahvisti Euroopan komission aiemmat omat havainnot. Komissio esittää ennen vuoden 2011 loppua näkemyksensä siitä, miten EU:n kuluttajia voidaan auttaa hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla sähköistä kaupankäyntiä, sekä siihen liittyvän toimintasuunnitelman.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaari John Dallin mukaan kuluttajille on tärkeää, että he varmasti saavat toisesta EU-maasta verkossa tilaamansa tuotteet ja että silloin, kun kaikki ei suju ongelmitta, he pystyvät helposti löytämään toimivat oikaisukeinot. ”Kuluttajien valinnanvaraa rajoittavia ja luottamusta sisämarkkinoihin heikentäviä esteitä on yhä jäljellä. Aion sinnikkäästi jatkaa työtä niiden poistamiseksi”, Dalli totesi.

Keskeiset havainnot

Haamuostajat 17:stä Euroopan kuluttajakeskuksesta1 tekivät kaikkiaan 305 verkko-ostosta ulkomaisilta, EU:ssa toimivilta kauppiailta 28 maassa. Sen jälkeen tuotteet palautettiin harkinta-aikaa koskevien sääntöjen mukaisesti (eli ostaja voi palauttaa tuotteen antamatta siihen mitään erityistä syytä, ja hänelle on korvattava koko kauppahinta).

Merkittävimmät havainnot ovat tiivistetysti seuraavat:

  • Toimitukset: 94 prosenttia tuotteista toimitettiin perille, kun määrä oli vain 66 prosenttia vuonna 2003 (jolloin Euroopan kuluttajakeskusten verkosto suoritti vastaavan operaation). Tämä vahvistaa komission maaliskuussa 2011 esittämät havainnot (katso IP/11/280), joiden mukaan EU:n sisällä toisesta maasta ostetut tuotteet toimitetaan asiakkaalle yhtä luotettavasti tai jopa luotettavammin kuin kotimaan ostokset (5 prosenttia toisesta maasta tilatuista ja 6 prosenttia kotimaasta tilatuista tuotteista ei saapunut perille).

  • Tuotteet: Vain 1 prosentti tuotteista oli virheellisiä (esimerkiksi kirjan kansi vaurioitunut) tai poikkesi tilatusta (esimerkiksi väärä väri).

  • Tuotteiden palautukset ja korvaukset: Kun ostajat palauttivat tuotteet harkinta-aikaa koskevien sääntöjen puitteissa, tuotteen hinta korvattiin 90 prosentissa tapauksista. Ostajista 57 prosentilla oli kuitenkin vaikeuksia saada korvaus alkuperäisistä lähetyskuluista, kuten EU:n säännöt edellyttävät. Lisäksi muutamat kauppiaat asettivat tuotteiden palautukselle sääntöjenvastaisia rajoituksia (kuten väittämällä ostajille, ettei palautusoikeutta ollut). EU:n sääntöjen mukaan kuluttajat voivat peruuttaa verkossa tekemänsä ostoksen mistä tahansa syystä vähintään seitsemän päivän ajan tuotteen vastaanottamisesta (joissakin maissa aika on tätä pidempi) ja palauttaa tuotteen myyjälle (kuluttajat joutuvat mahdollisesti kuitenkin maksamaan palautuksesta aiheutuvat lähetyskustannukset).

  • Verkkosivustojen sopivuus rajat ylittävään kauppaan: Ulkomaiset verkkosivustot valittiin tarkistettaviksi alun perin rajat ylittävän kaupan suosimista koskevien vähimmäiskriteereiden perusteella (muun muassa halukkuus myydä ulkomaille sekä maksu- ja kielivaihtoehdot). Käytännössä kuitenkin 60 prosentilla näistä sivustoista esiintyi ongelmia, joiden vuoksi ne eivät sovellu muiden maiden verkko-ostajille (esimerkiksi siksi, että toimittaminen kuluttajan kotimaahan ei tosiasiassa ole mahdollista). Myös EU-komission vuonna 2009 tekemä tutkimus (katso IP/09/1564) osoitti, että rajat ylittävässä verkkokaupassa 60 prosenttia tilauksista torjutaan.

Raportti kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Miten Euroopan kuluttajakeskukset voivat auttaa?

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-verkosto) kattaa 29 maata (kaikki EU-maat sekä Norjan ja Islannin). Keskukset saavat rahoituksensa Euroopan komissiolta ja jäsenvaltioiden viranomaisilta.

Keskukset tarjoavat käytännön apua ja neuvoja kuluttajille, jotka ostavat tavaroita ja palveluja muihin EU-maihin (sekä Norjaan ja Islantiin) sijoittautuneilta kauppiailta.

Seuraava tapaus on esimerkki ECC-verkoston toimista kuluttajan hyväksi:

Irlantilainen asiakas osti videokameran ranskalaiselta kauppiaalta. Sen saavuttua hän lähetti sen takaisin kirjattuna postilähetyksenä 7 päivän palautusoikeusajan kuluessa. Kauppias kieltäytyi palauttamasta maksua sillä perusteella, että asiakas ei ollut lähettänyt takaisin videokameraa vaan pelkän kotelon. Kun Ranskan ECC-keskus otti asian selvitettäväkseen, kauppias myönsi, että viitenumeroissa oli tapahtunut sekaannus, ja kuluttaja sai täyden korvauksen.

Tietoja ECC-verkostosta ja lisää tapausesimerkkejä: http://ec.europa.eu/ecc-net

Mitä seuraavaksi?

EU-komissio haluaa edelleen parantaa verkkokaupan toimivuutta koko EU:n laajuisilla markkinoilla. Vuoden 2011 lopulla komissio esittelee tutkimuksen sähköisen kaupan kuluttajille tarjoamista säästömahdollisuuksista. Sen pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma, jonka päämääränä on kehittää sähköistä kaupankäyntiä sisämarkkinoilla ja poistaa vielä jäljellä olevia esteitä.

Komissio haluaa antaa toimintasuunnitelman puitteissa myös ehdotuksen säädökseksi, joka antaa verkko-ostoksia tekeville kuluttajille EU-maissa mahdollisuuden ratkaista kiistat toisiin EU-maihin sijoittautuneiden kauppiaiden kanssa kokonaan verkon välityksellä sen sijaan, että olisi tarpeen turvautua oikeustoimiin. Ehdotus on tarkoitus antaa vuoden 2011 loppuun mennessä.

Yhteydenotot:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Belgiassa, Bulgariassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Liettuassa, Norjassa, Portugalissa, Ruotsissa, Slovakiassa, Sloveniassa, Suomessa, Tanskassa, Tšekissä, Unkarissa, Virossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.


Side Bar