Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Internetikaubandus: piiriülesed tarned osutusid usaldusväärseteks, kuid vaid vähesed ettevõtjad müüvad teistesse ELi riikidesse

Brüssel, 4. oktoober 2011 – Kas teil on tekkinud kunagi kiusatus kasutada odavamat on-line pakkumist mõnest teisest ELi riigist, kuid olete olnud mures, kui turvaline on välismaalt osta? ELi toetusel tegutseva Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku kontrollostjad katsetasid just seda. Nende aruanne pealkirjaga State of the e-Union näitas 28 riigis tehtud 305 ostu tulemusi. Kauba välismaalt kohaletoimetamine osutus üldiselt usaldusväärseks, täideti 94% tellimustest (võrreldes 66%-ga aastal 2003) ja ainult 1% toodetest oli puudusega. Kuid rohkem oli ostjatel probleeme kaupade tagastamisega (osana kogu ELi hõlmavast tühistamisõigusest), näiteks kogu tasutud raha tagasi saamisega. Samuti esines 60%-l algselt piiriülese müügi kontrollimiseks valitud veebilehtedest tegelikke probleeme (nt seoses kohaletoimetamise, maksmise ja keele valikuga), mis muutsid nad ebasobivaks interneti kaudu ostjatele teistest ELi riikidest. See katse kinnitab Euroopa Komisjoni varasemaid järeldusi. Enne 2011. aasta lõppu kavatseb komisjon esitada oma nägemuse ja tegevuskava selle kohta, kuidas aidata ELi tarbijatel e-kaubanduse võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli märkis: „Tarbijate jaoks on oluline, et kui nad on tellimuse esitanud, on teisest ELi riigist interneti kaudu ostetud toodete kohaletoimetamine usaldusväärne ja et probleemide korral on tarbijatel kogu Euroopas lihtne juurdepääs tõhusatele hüvitamismehhanismidele. Siiani esineb tõkkeid, mis piiravad tarbijate valikuid ja õõnestavad usaldust ühtse turu vastu. Ma olen kindlalt otsustanud jätkata tööd nende tõkete kaotamise nimel.”

Põhijäreldused

Kontrollostjad tegid 17 Euroopa tarbijakeskuses1 kokku 305 internetiostu teistes ELi riikides asuvatelt ettevõtjatelt 28 riigis. Seejärel tagastati tooted vastavalt järelemõtlemisaja reeglile (mis lubab interneti kaudu ostjatel toote tagasi saata mingit konkreetset põhjust esitamata ja saada tagasi kogu makstud raha). Põhijärelduste kokkuvõte on järgmine:

  • Kohaletoimetamine: 94% toodetest toimetati kohale, võrreldes 66%-ga aastal 2003, kui Euroopa tarbijakeskuste võrgustik eelmise sarnase katse korraldas. See kinnitab komisjoni 2011. aasta märtsi järeldusi (vt IP/11/280), milles märgiti, et piiriüleste ostude kohaletoimetamine ELis on sama usaldusväärne kui sisemaiste ostude puhul, või isegi rohkem (piiriüleste ostude korral ei jõua toode kohale 5%-l juhtudest, sisemaiste ostude korral 6%-l).

  • Tooted: ainult 1% toodetest olid puudusega (nt kahjustatud kaanega raamat) või tellitust erinevad (nt vale värvi).

  • Toodete tagastamine ja raha tagasimaksmine: Kui ostjad tagastasid tooted vastavalt järelemõtlemisaja reeglile, maksti neile toote maksumus tagasi 90% juhtudest. Siiski oli 57%-l ostjatest probleeme algsete saatekulude tagasisaamisega, nagu ELi eeskirjad nõuavad. Samuti oli osa ettevõtjaid kehtestanud ebaseaduslikke piiranguid kauba tagastamisele (näiteks öeldi ostjatele, et neil ei ole sellist õigust). ELi eeskirjade kohaselt võivad tarbijad tühistada on-line tellimuse mis tahes põhjusel vähemalt seitsme päeva jooksul pärast toote kättesaamist (mõnes riigis on tähtaeg pikem) ja saata selle müüjale tagasi (kuigi võib juhtuda, et nad peavad maksma toote tagasisaatmise postikulu).

  • Veebilehe kasutajasõbralikkus piiriülese müügi puhul. Välisriikide veebilehed valiti algselt välja rea nn piiriülese sõbralikkuse miinimumnõuete põhjal (nt valmisolek müüa välismaale ning võimalus valida makseviisi ja keelt). Tegelikkuses oli 60%-l neist veebilehtedest probleeme, mis muutsid nad teiste riikide on-line ostjate jaoks sobimatuks (nt seetõttu, et kohaletoimetamine tarbija elukohariiki ei olnud tegelikult võimalik). Euroopa Liidu Komisjoni 2009. aasta uuringus (vt IP/09/1564) leiti samuti, et 60% piiriülestest interneti-tellimustest lükati tagasi.

Aruande terviktekst on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kuidas aitavad Euroopa tarbijakeskused?

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC-Net) hõlmab 29 riiki (kõik ELi liikmesriigid ning Norra ja Island). Tarbijakeskuseid rahastavad ühiselt Euroopa Komisjon ja riiklikud ametiasutused.

Tarbijakeskused pakuvad praktilist abi ja nõuandeid tarbijatele, kes ostavad kaupu ja teenuseid teistes ELi riikides (ning Norras ja Islandil) asuvatelt ettevõtjatelt.

Järgnev juhtumiuuring näitab, kuidas ECC-Net tarbijate jaoks toimib:

Iiri tarbija ostis Prantsuse ettevõtjalt videokaamera. Kui kaamera kohale jõudis, saatis ta selle tähtsaadetisega 7-päevase järelemõtlemisaja jooksul tagasi. Ettevõtja väitis, et nad ei tagasta talle raha, kuna ta ei saatnud tagasi videokaamerat, vaid ainult karbi. Kui Prantsusmaa tarbijakeskus juhtumit uuris, kinnitas ettevõtja, et ta eksis viitenumbritega ja tarbijale maksti kogu raha tagasi.

Kõik üksikasjad Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku kohta ja rohkem juhtumiuuringuid leiate järgmiselt aadressilt: http://ec.europa.eu/ecc-net

Järgmised sammud

Euroopa Liidu Komisjon soovib jätkata interneti kaudu ostmise tingimuste parandamist kogu ELi turul. 2011. aasta lõpus esitab komisjon uuringu e‑kaubanduse säästupotentsiaali kohta tarbijate jaoks. Selle põhjal koostatakse tegevuskava, mis on täielikult pühendatud e-kaubanduse arendamisele ühtsel turul ja olemasolevate tõkete kaotamisele.

Tegevuskava ühe osana tahab komisjon esitada ambitsioonika seadusandliku ettepaneku, mis võimaldab interneti kaudu oste sooritavatel tarbijatel ühest ELi liikmesriigist lahendada oma vaidlusi teises ELi liikmesriigis asuvate ettevõtjatega täielikult internetis, selle asemel, et minna kohtusse. Eeldatavasti esitatakse ettepanek enne 2011. aasta lõppu.

Kontaktisikud :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Austrias, Belgias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, Soomes, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Leedus, Norras, Portugalis, Slovakkias, Sloveenias, Rootsis ja Ühendkuningriigis.


Side Bar