Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Internethandel: Grænseoverskridende leveringer er sikre, men kun få forhandlere sælger til andre lande i EU

Bruxelles, den 4. oktober 2011 – Har du følt dig fristet af et billigt internettilbud fra et andet EU-land og ikke vidst, om det var sikkert at handle i andre lande? Dette spørgsmål indgår i en undersøgelse, som 'Mystery shoppers' fra det EU-støttede Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-net) netop har gennemført. Rapporten (State of the e-Union) omfatter resultaterne af 305 handler i 28 lande. Levering fra andre lande viste sig gennemgående at være sikre, da 94 % af ordrerne blev leveret (en stigning fra 66 % i 2003), og kun 1 % af varerne var behæftet med fejl. Forbrugerne oplevede dog flere problemer i forbindelse med returnering af varer (som led i EU-fortrydelsesretten), f.eks. problemer med at få den fulde pris refunderet. På 60 % af de websteder, der oprindeligt blev udvalgt til undersøgelsen som venligt stemte over for grænseoverskridende handel, stødte man også på problemer (med bl.a. levering, betaling og sprogvalg), hvilket gjorde dem uegnede for onlineforbrugere fra andre EU-lande. Undersøgelsen bekræftede Europa-Kommissionens egne konklusioner fra tidligere undersøgelser. Inden udgangen af 2011 vil Kommissionen opstille sine idéer og sin handlingsplan til, hvordan man kan hjælpe EU-forbrugerne med at få mest muligt ud af mulighederne for e-handel.

EU's kommissær for sundhed og forbrugere, John Dalli, udtalte: "Når forbrugerne afgiver en ordre, er det afgørende, at leveringen af de varer, de har købt på et websted i et andet EU-land, er sikker, og at de har let adgang til en effektiv klageordning i hele EU, når det går galt. Der er stadig hindringer, som begrænser forbrugernes valg og underminerer tilliden til det indre marked. Jeg er fast besluttet på fortsat at arbejde for at fjerne disse hindringer."

De vigtigste resultater

Mystery shoppers i 17 europæiske forbrugercentre1 gennemførte i alt 305 onlinekøb fra EU-handlende i 28 lande. Varerne blev siden returneret i henhold til fortrydelsesreglerne (som giver forbrugerne ret til at sende varen tilbage uden at angive en særlig årsag hertil og få den fulde pris refunderet). Herunder findes et sammendrag af de vigtigste resultater af undersøgelsen:

  • Levering: 94 % af varerne blev leveret, hvilket er en fremgang fra 66 % i 2003 (hvor ECC-net senest lavede en lignende undersøgelse). Dette bekræfter Kommissionens konklusioner fra marts 2011 (se IP/11/280) om, at grænseoverskridende levering inden for EU er lige så sikker som levering inden for landets grænser eller endda sikrere (kun 5 % af varerne kommer ikke frem i grænseoverskridende levering mod 6 % af de indenlandske ordrer).

  • Varer: Kun 1 % af varerne var behæftet med fejl (f.eks. en bog med et beskadiget omslag) eller fejllevering i forhold til ordren (f.eks. forkert farve).

  • Returnering af varer og refusion: Når forbrugerne returnerede varer i henhold til fortrydelsesreglerne, blev varerne refunderet i 90 % af tilfældene. 57 % af forbrugerne havde dog svært ved at få de oprindelige leveringsomkostninger refunderet, hvilket ellers fremgår af EU-reglerne. Visse forhandlere anvendte også ulovlige begrænsninger ved returnering af varer (f.eks. ved at fortælle forbrugerne, at de ikke havde ret til at returnere varerne). I henhold til EU-reglerne kan forbrugerne annullere et onlinekøb uden særlig grund senest 7 dage efter modtagelsen af varerne (længere frist i visse lande) og sende varerne tilbage til sælgeren (dog skal de måske betale forsendelsesomkostningerne ved returnering af varerne).

  • Webstedernes positive indstilling til grænseoverskridende salg: De udenlandske websteder blev oprindeligt forhåndsudvalgt ud fra en række minimumskriterier for "positiv indstilling overfor grænseoverskridende salg" (f.eks. viljen til at sælge til andre lande og betaling og sprogvalg). I praksis var der dog vanskeligheder på 60 % af disse websteder, som gjorde dem uegnede for onlineforbrugere fra andre lande (bl.a. fordi der slet ikke kunne leveres til forbrugerens land). Europa-Kommissionen gennemførte en undersøgelse i 2009 (se IP/09/1564), som også viste, at 60 % af de grænseoverskridende ordrer ved onlinekøb blev afvist.

Rapporten kan læses i sin fulde længde på flg. adresse:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Hvordan kan Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre hjælpe?

Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-net) omfatter 29 lande (samtlige EU-lande samt Norge og Island). Centrene samfinansieres af Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder.

Centrene tilbyder praktisk hjælp og rådgivning til forbrugere, der køber varer og tjenesteydelser fra forhandlere i andre EU-lande (samt Norge og Island).

Følgende eksempel illustrerer, hvordan ECC-net kan hjælpe forbrugerne:

En irsk forbruger købte et videokamera hos en fransk forhandler. Efter modtagelsen sendte forbrugeren det tilbage inden for fortrydelsesfristen på 7 dage. Forhandleren påstod, at han ikke kunne refundere det, da forbrugeren ikke sendte videokameraet tilbage, men kun etuiet. Da ECC-Frankrig undersøgte sagen, bekræftede forhandleren, at man havde taget fejl af referencerne, og forbrugeren fik refunderet hele prisen.

Flere oplysninger om ECC-net og flere casestudier: http://ec.europa.eu/ecc-net

Næste skridt

Europa-Kommissionen bestræber sig på, at det skal blive nemmere for onlineforbrugerne at handle på EU-markedet. Ved udgangen af 2011 fremlægger Kommissionen en undersøgelse om forbrugernes sparemuligheder ved e-handel. Denne rapport indgår i handlingsplanen for udvikling af e-handel i det indre marked og for afskaffelse af de eksisterende hindringer.

Som led i denne plan planlægger Kommissionen et ambitiøst forslag, som skal give onlineforbrugere fra et EU-land mulighed for at løse deres problemer med forhandlere fra et andet EU-land på internettet som et alternativ til at få sagen afgjort ved en domstol. Forslaget forventes fremlagt inden udgangen af 2011.

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

I Belgien, Bulgarien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Irland, Italien, Litauen, Norge, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Ungarn, Østrig.


Side Bar