Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nákupy po internetu: Zásilky přes hranice jsou doručovány spolehlivě, ale tuto možnost nabízí jen málo prodejců.

V Bruselu, 4. října 2011 – Už jste někdy narazili na výhodnou nabídku v internetovém obchodě z jiného členského státu EU, ale nebyli jste si jisti, jestli se můžete spolehnout na internetového prodejce ze zahraničí? Přesně to ověřovali „utajení zákazníci“ ze sítě Evropských spotřebitelských center podporovaných EU. Jejich zpráva (Zpráva o stavu e-Unie) obsahuje výsledky 305 nákupů z 28 zemí. Zasílání ze zahraničí se ukázalo jako v podstatě spolehlivé, 94 % objednávek bylo doručeno ( v roce 2003 to bylo pouhých 66 %) a bylo zjištěno pouze 1 % vadného zboží. Zákazníci však narazili na větší obtíže, pokud se rozhodli zboží vrátit (na základě v EU platného práva na zrušení objednávky), například s úplnou úhradou zaplacené částky. Kromě toho 60 % internetových obchodů, které byly vybrány ke kontrole jako příznivé pro přeshraniční obchod, ve skutečnosti vykazovalo nedostatky (např. s dodávkou, platbou a jazykovou vybaveností), které neumožňovaly zákazníkům z jiných členských zemí EU využít jejich nabídky. Tento průzkum potvrdil starší vlastní poznatky Evropské komise. Komise do konce roku 2011 navrhne svoji vizi a akční plán s cílem napomoci tomu, aby evropští spotřebitelé mohli plně využívat příležitostí, které nabízí nakupování po internetu.

John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Pro spotřebitele je důležité, aby poté co učiní objednávku, byla zásilka s výrobkem zakoupeným po internetu z jiného členského státu EU doručena spolehlivě a aby, pokud se objeví jakýkoliv problém, mohli snadno zjednat nápravu kdekoli v Evropě. Stále ještě existují bariéry, které omezují rozhodování spotřebitelů a narušují důvěru v jednotný trh EU. Jsem pevně rozhodnut dále pracovat na jejich odbourávání.“

Nejdůležitější poznatky

Utajení zákazníci z 17 Evropských spotřebitelských center1 provedli celkem 305 přeshraničních nákupů po internetu z 28 zemí od prodejců se sídlem v EU. Zakoupené zboží bylo následně vráceno v souladu s pravidly o „lhůtě na rozmyšlenou“ (která umožňují zákazníkům nakupujícím přes internet vrátit zboží, aniž by museli uvést nějaký konkrétní důvod, a přesto dostat své peníze zpět v plné výši).

Nejdůležitější zjištění jsou tato:

  • Doručení: 94 % objednávek bylo doručeno, zatímco v roce 2003, kdy síť Evropských spotřebitelských center naposledy prováděla podobný průzkum, to bylo 66 %. To potvrzuje zjištění Komise z března 2011 (viz IP/11/280), ze kterých vyplývá, že nákupy přes hranice v EU jsou stejně spolehlivé jako nákupy v téže zemi, dokonce o něco spolehlivější (zboží nebylo doručeno v 5 % případů u přeshraničních a 6 % u domácích objednávek).

  • Zboží: Pouze 1 % dodaného zboží bylo vadné (např. kniha s poškozenou obálkou) nebo neodpovídalo objednávce (např. mělo jinou barvu).

  • Vracení zboží a peněz: Pokud zákazníci vrátili zboží v souladu s pravidly o „lhůtě na rozmyšlenou“, byla jim zaplacená částka vrácena v 90 % případů. 57 % zákazníků však mělo potíže s vracením platby za dodání původní zásilky, které pravidla EU požadují. Někteří prodejci kladli nelegální podmínky ohledně vracení zboží (například tvrdili zákazníkům, že žádné takové právo nemají). Podle práva EU má spotřebitel právo zrušit z libovolného důvodu jakoukoliv objednávku učiněnou po internetu v průběhu nejméně sedmi dnů (v některých zemích více) od doručení zboží a vrátit zboží prodejci (může však být povinen nést náklady spojené s odesláním zpět).

  • Snadnost používání internetových stránek vzhledem k přeshraničnímu obchodu: Zahraniční internetové stránky byly původně vybrány podle několika základních kritérií, zohledňujících jejich uživatelskou přívětivost s ohledem na přeshraniční prodej (nabídka prodeje do zahraničí, platební a jazykové možnosti). Reálně však obsahovalo 60 % těchto stránek nedostatky, které zákazníkům z jiných zemí znemožňovaly jejich využití (např. dodávka do země spotřebitele nebyla ve skutečnosti možná). Studie provedená v roce 2009 Evropskou komisí (viz IP/09/1564) rovněž zjistila, že 60 % přeshraničních online objednávek bylo odmítnuto.

Úplný text této zprávy lze nalézt na následující internetové adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Jak Vám mohou pomoci Evropská spotřebitelská centra?

Síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net) působí ve 29 státech (ve všech členských státech EU a na Islandu a v Norsku). Centra jsou financována Evropskou komisí a příslušným státem.

Centra poskytují praktickou pomoc a poradenství spotřebitelům, kteří nakupují zboží nebo služby od prodejců se sídlem v jiných členských státech EU (a na Islandu nebo v Norsku).

V praxi pomáhá ECC-Net spotřebitelům například takto:

Spotřebitel z Irska zakoupil videokameru od francouzského prodejce. Po obdržení ji vrátil doporučenou zásilkou během sedmidenní lhůty na rozmyšlenou. Prodejce však tvrdil, že neobdržel zpět videokameru, ale pouze obal, a z toho důvodu nemůže vrátit zaplacenou cenu. Po zásahu francouzského Evropského spotřebitelského centra prodejce uznal, že došlo k omylu v referenčním čísle a spotřebitel obdržel zpět plnou částku.

Veškeré podrobnosti o síti Evropských spotřebitelských center a další příklady naleznete zde: http://ec.europa.eu/ecc-net

A co dál?

Evropská komise se bude zasazovat o zlepšení postavení zákazníků při přeshraničních nákupech po internetu v rámci celé EU. Koncem roku 2011 předloží Komise studii o možných úsporách, kterých mohou spotřebitelé dosáhnout díky nákupům po internetu. Tato studie přispěje k vypracování akčního plánu, plně věnovaného rozvoji internetového obchodování na jednotném trhu a odstraňování stávajících překážek.

Jako součást tohoto akčního plánu hodlá Komise předložit ambiciózní legislativní návrh, který umožní spotřebitelům nakupujícím online řešit problémy s prodejci sídlícími v jiném členském státě EU výlučně po internetu, bez nutnosti obracet se na soud. Přijetí plánu se očekává do konce roku 2011.

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Z Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Irska, Itálie, Litvy, Maďarska, Norska, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Spojeného království a Švédska.


Side Bar