Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Пазаруване по интернет: трансграничните доставки се считат за надеждни, но ограничен брой търговци извършват продажби за други държави в ЕС

Брюксел, 4 октомври 2011 г. – Случвало ли ви се е да бъдете привлечени от по-евтино предложение по интернет в друга държава от ЕС, но да се чудите доколко е надеждно трансграничното пазаруване? Именно такава проверка беше извършена от „тайни клиенти“ от подкрепяната от ЕС Мрежа на европейските потребителски центрове. Техният доклад (State of the e-Union) представя резултатите от 305 покупки в 28 страни. Установeно бе, че доставките от други държави като цяло са надеждни, като 94 % от поръчките бяха доставени (сравнено с 66 % през 2003 г.) и само 1 % от продуктите бяха дефектни. Клиентите обаче срещнаха повече проблеми при връщането на стоките (като част от предоставеното в целия ЕС право на отказ), например що се отнася до възстановяването на пълния размер на извършените от тях плащания. Освен това при 60 % от уебсайтовете, които първоначално бяха подбрани за проверката като лесни за използване във връзка с трансграничните продажби, всъщност се установиха проблеми (например по отношение на доставката, плащането и възможностите за избор на език), което ги прави неподходящи за клиентите от други държави в ЕС. Тази проверка потвърждава констатациите, направени по-рано от самата Европейска комисия. Преди края на 2011 г. Комисията ще очертае своята концепция и план за действие, за да помогне на потребителите в ЕС да използват в максимална степен възможностите, предоставяни от електронната търговия.

Джон Дали, комисар по въпросите на здравеопазването и потребителите, заяви: „За потребителите е важно, след като са направили поръчката си, доставката на закупените по интернет продукти от друга държава в ЕС да бъде надеждна и ако нещо се обърка, да имат лесен достъп до ефикасни средства за защита в цяла Европа. Все още са налице пречки, които ограничават избора на потребителите и подкопават доверието в единния пазар. Аз съм решен да продължа да работя за тяхното отпадане.“

Основни заключения

Тайни клиенти в 17 Европейски потребителски центъра1 извършиха в 28 страни общо 305 покупки по интернет от чуждестранни търговци, установени в ЕС. Впоследствие продуктите бяха върнати съгласно правилата за „периода за размисъл“ (които позволяват на клиентите, закупили продукт по интернет, да го върнат, без да изтъкват някаква специална причина, и да получат цялата сума, която са платили). Основните заключения са обобщени по-долу:

  • Доставка: 94 % от продуктите бяха доставени, в сравнение с 66 % през 2003 г. (когато беше извършена последната такава проверка от Мрежата на европейските потребителски центрове). Това потвърждава констатациите на Комисията от март 2011 г. (вж. IP/11/280), които сочат, че доставката на трансгранични покупки в рамките на ЕС е толкова надеждна, колкото вътрешните доставки или дори по-надеждна (тъй като продуктът не достига местоназначението си в 5 % от трансграничните поръчки в сравнение с 6 % от вътрешните поръчки).

  • Продукти: само 1 % от продуктите бяха дефектни (например книга с повредена корица) или се различаваха от поръчаните (например погрешен цвят).

  • Връщане на продуктите и възстановяване на платените суми: Когато купувачите връщаха продуктите съгласно правилата за „периода за размисъл“, цената на продукта беше възстановена в 90 % от случаите. 57 % от купувачите обаче срещнаха проблеми при възстановяването на разходите за първоначалната доставка, както се изисква съгласно правилата на ЕС. Също така някои търговци поставиха незаконосъобразни ограничения върху връщането на стоките (например като информираха купувачите, че нямат такова право). Съгласно правилата на ЕС, без оглед на причината, потребителите могат да отменят направената по интернет поръчка в рамките на поне 7 (а в някои страни и повече) дни от получаването ѝ и да я изпратят обратно на продавача (макар че може да се наложи да платят разноските за изпращането на продукта на продавача).

  • Лесно използване на уебсайтовете във връзка с трансграничните продажби: Чуждестранните уебсайтове първоначално бяха предварително подбрани въз основа на група минимални критерии за „лесно трансгранично използване“ (като например желание за продажба в чужбина, както и възможности за плащане и за избор на език). Но на практика при 60 % от тези сайтове бяха срещнати трудности, които ги правят неподходящи за купувачите по интернет от други страни (например защото доставката до държавата на потребителя не е възможна на практика). В проучване на Европейската комисия от 2009 г. (вж. IP/09/1564) също така бе установено, че 60 % от трансграничните поръчки по интернет са били отказани.

Пълният текст на доклада можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

По какъв начин помагат Европейските потребителски центрове?

Мрежата на европейските потребителски центрове (ECC-Net) обхваща 29 държави (всички държави от ЕС плюс Норвегия и Исландия). Центровете са съвместно финансирани от Европейската комисия и националните органи.

Центровете предлагат практическа помощ и съвети на потребителите, които купуват стоки и услуги от търговци, установени в други страни от ЕС (както и в Норвегия и Исландия).Посоченият по-долу пример показва по какъв начин ECC-Net работи за потребителите:

Ирландски потребител купил видеокамера от френски търговец. Когато камерата пристигнала, той я върнал обратно с препоръчана пратка в рамките на седемдневния срок за размисъл. Търговецът заявил, че няма да му възстанови платената цена, тъй като той не е върнал видеокамерата, а само нейната кутия. Когато случаят беше разгледан от Европейския потребителски център във Франция, търговецът потвърди, че е станало объркване на референтните номера, и потребителят получи цялата платена от него сума.

Подробности относно ECC-Net и повече примери можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/ecc-net

Какво следва?

Европейската комисия иска да продължи да подобрява положението на потребителите, купуващи продукти по интернет, в целия пазар на ЕС. В края на 2011 г. Комисията ще представи изследване относно спестовния потенциал на електронната търговия за потребителите. Това ще бъде част от план за действие, който е изцяло посветен на развитието на електронната търговия в единния пазар и на премахването на съществуващите пречки.

Като част от плана Комисията иска да представи за обсъждане амбициозно законодателно предложение, което да позволи на потребителите, пазаруващи по интернет от една държава от ЕС, да разрешат споровете си с търговци, установени в друга държава от ЕС, изцяло по интернет като алтернатива на съдебното производство. Това се очаква да стане преди края на 2011 г.

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

В Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Литва, Норвегия, Обединеното кралство, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Чешката република и Швеция.


Side Bar