Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/114

Bruxelles, 1 februarie 2011

Noul tablou de bord al Uniunii inovării: în ciuda progreselor realizate în numeroase state membre, UE este depășită de principalii săi concurenți

UE nu reușește să elimine decalajul în materie de inovare care o separă de principalii săi concurenți internaționali: Statele Unite și Japonia. Deși tendințele sunt promițătoare în majoritatea statelor membre în ciuda crizei economice, progresele nu sunt suficient de rapide. Cu toate că UE își menține, în continuare, un avantaj clar comparativ cu economiile emergente ale Indiei și Rusiei, Brazilia realizează progrese continue, iar China vine puternic din urmă. În interiorul UE, Suedia are cele mai bune rezultate, urmată de Danemarca, Finlanda și Germania. Regatul Unit, Belgia, Austria, Irlanda, Luxemburg, Franța, Cipru, Slovenia și Estonia, în această ordine, formează următorul grup. Acestea sunt câteva dintre principalele concluzii ale tabloului de bord al Uniunii inovării din 2010 (TBUI), publicat astăzi de Comisia Europeană. Aceasta este prima sa ediție în cadrul inițiativei „O Uniune a inovării” (IP/10/1288) și înlocuiește fostul tablou de bord european privind inovarea (TBEI). Tabloul de bord alimentează analiza anuală a creșterii publicată recent (IP/11/22), cu scopul de a ajuta statele membre să-și identifice punctele forte și punctele slabe și să-și sporească performanțele în materie de inovare prin intermediul programelor lor naționale de reformă, în cadrul strategiei Europa 2020.

„Tabloul de bord arată că trebuie să ne intensificăm eforturile pe calea către o Europă mai inovatoare, pentru a elimina decalajul care ne separă de principalii noștri concurenți și a regăsi drumul spre o creștere solidă și durabilă” a subliniat vicepreședintele Antonio Tajani, comisar pentru industrie și antreprenoriat.

„Acest tablou al Uniunii inovării nou și îmbunătățit subliniază nevoia urgentă de inovare existentă în Europa. Inovarea este la fel de esențială pentru succesul unei economii moderne precum este apa pentru viață. Ea se află în centrul procesului de elaborare a politicii economice și reprezintă principala sursă de creare de locuri de muncă. Astfel, tabloul de bord de astăzi constituie un element esențial al strategiei Europa 2020. Dorim ca statele membre să îl utilizeze pe deplin pentru a-și consolida punctele forte și a-și corecta punctele slabe” a declarat Máire Geoghegan-Quinn, comisar pentru cercetare, inovare și știință.

Tabloul de bord din 2010 se bazează pe 25 de indicatori în materie de cercetare și inovare și vizează cele 27 de state membre ale UE, precum și Croația, Serbia, Turcia, Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Norvegia și Elveția. Indicatorii sunt încadrați în trei categorii principale:

  • - „mijloacele”, adică elementele fundamentale care permit inovarea (resurse umane, finanțare și sprijin, sisteme de cercetare deschise, excelente și atractive);

  • - „activitățile întreprinderilor”, care arată cât de inovatoare sunt întreprinderile europene (investițiile întreprinderilor, colaborări și activități antreprenoriale, bunuri intelectuale); precum și

  • - „rezultatele”, care arată cum se traduc acestea în beneficii pentru întreaga economie (inovatori, efecte economice).

Comparația indicatorilor pentru UE-27, Statele Unite și Japonia arată că UE-27 nu este pe cale de a elimina decalajul de performanță care o separă de principalii săi concurenți.

Decalajul cel mai important apare în categoria „activitățile întreprinderilor”, unde UE-27 rămâne în urmă în ceea ce privește co-publicațiile publice-private, cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale întreprinderilor și, comparativ cu Japonia, în ceea ce privește brevetele PCT (Tratat de cooperare în domeniul brevetelor). Acest lucru arată că decalajul Europei în materie de cercetare și inovare este prezent, în principal, în sectorul privat. Prin urmare, prioritatea ar trebui să fie crearea unor condiții de reglementare și a altor condiții-cadru care să încurajeze creșterea investițiilor în sectorul privat și să faciliteze exploatarea rezultatelor cercetării de către sectorul întreprinderilor, în special prin intermediul unui sistem de brevete mai eficient. Decalajul este deosebit de important și crește rapid în ceea ce privește veniturile din licențe și brevete provenind din străinătate. Este vorba despre un indicator important al dinamismului economic. El arată că modelul economic și funcționarea pieței interne a cunoașterii protejate din UE trebuie să fie îmbunătățite. De asemenea, el arată că UE produce mai puține brevete cu impact ridicat (adică cele care generează venituri importante provenind din țări terțe) decât Statele Unite și Japonia și că ea nu se poziționează suficient de bine în sectoarele care înregistrează o creștere globală ridicată.

Decalajul încă important în ceea ce privește numărul de absolvenți de studii superioare se află în ușoară scădere, datorită unei creșteri relativ ridicate în UE.

Cu toate acestea, UE-27 depășește Statele Unite în ceea ce privește cheltuielile publice de cercetare și dezvoltare și exporturile de servicii bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii.

În cursul ultimilor cinci ani, cea mai puternică creștere a indicatorilor de inovare ai UE-27 a fost înregistrată în cadrul sistemelor de cercetare deschise, excelente și atractive (co-publicații științifice internaționale, publicații cu impact ridicat, studenți doctoranzi din afara UE) și al bunurilor intelectuale (mărci comunitare, brevete PCT și desene sau modele comunitare).

În mod global, UE-27 își menține avantajul față de India și Rusia. Cu toate acestea, UE-27 este în curs de a-și pierde o parte din avantajele față de Brazilia și, mai ales, față de China, care continuă să-și reducă rapid decalajul de performanță care le separă de UE (a se vedea figura 1).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Tabloul de bord încadrează statele membre în următoarele patru grupe de țări (a se vedea figura 2):

  • Lideri în domeniul inovării: Danemarca, Finlanda, Germania și Suedia înregistrează performanțe net superioare mediei din UE-27;

  • Țări aflate la nivelul imediat următor: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Slovenia și Regatul Unit înregistrează performanțe apropiate de media din UE-27;

  • Inovatori moderați: performanțele Croației, Republicii Cehe, Greciei, Ungariei, Italiei, Maltei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei și Spaniei se află sub media din UE-27;

  • Inovatori modești: performanțele Bulgariei, Letoniei, Lituaniei și României sunt net inferioare mediei din UE-27.

Figura 2: performanțele statelor membre ale UE în materie de inovare

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Notă: performanțele medii sunt măsurate cu ajutorul unui indicator complex, bazat pe datele a 24 de indicatori variind de la performanța minimă posibilă, cu valoarea 0, la performanța maximă posibilă, cu valoarea 1. Ca urmare a unui decalaj al disponibilității informațiilor, performanțele medii din 2010 reflectă performanțele înregistrate în 2008/2009.

Performanțele liderilor în domeniul inovării le depășesc cu 20% sau mai mult pe cele ale UE-27; performanțele țărilor aflate la nivelul imediat următor au valori cuprinse între 10% sub și 20% peste cele ale UE-27; performanțele inovatorilor moderați au valori cuprinse între 50% și 10% sub cele ale UE-27, iar cele ale inovatorilor modești sunt cu mai mult de 50% mai mici decât cele ale UE-27.

Informații generale:

În urma adoptării comunicării „O Uniune a inovării” în octombrie 2010, tabloul de bord european privind inovarea (TBEI) – un instrument bine stabilit și recunoscut pentru evaluarea performanțelor în materie de inovare ale statelor membre ale UE – a fost revizuit și redenumit tabloul de bord al Uniunii inovării (TBUI). Comandat de Direcția Generală Întreprinderi și Industrie a Comisiei Europene, tabloul de bord al Uniunii inovării este elaborat de Centrul de cercetare și formare economică și socială privind inovarea și tehnologia de la Maastricht (UNU-MERIT), în colaborare cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC).

Textul complet al raportului este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/index_en.htm

și

http://www.proinno-europe.eu/metrics

Pentru mai multe informații, a se vedea MEMO/11/56.

Innovation Union

Europe 2020


Side Bar