Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Eurobarometer: Beroepsonderwijs en -opleiding vergroot de kans op werk, maar heeft een nieuw imago bij de jongeren nodig

Brussel, 30 september 2011 – Beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, waarvoor bijna de helft van alle Europeanen na de leerplicht kiest, heeft bij de meeste leeftijdsgroepen globaal een positief imago, dat verbonden is met de hoge kwaliteit van de opleiding en de goede kansen op een baan. Maar van de jongeren van 15-24 jaar zegt slechts 27% dat zij beroepsonderwijs of een beroepsopleiding zouden aanraden aan leeftijdsgenoten. Hieruit blijkt dat er meer moet worden gedaan om het imago en de aantrekkingskracht ervan voor deze cruciale leeftijdsgroep te verbeteren. Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen van een Eurobarometer-enquête over de "houding tegenover beroepsonderwijs en ‑opleiding" die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. De enquête vond plaats door middel van persoonlijke interviews met 27 000 mensen in alle lidstaten. De bevindingen zijn beschikbaar per land (zie onderstaande link).

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zei het volgende: "Wij stappen allemaal liever in een vliegtuig met een piloot die een degelijke vakopleiding heeft gehad dan in een vliegtuig met een piloot met een hoge algemene opleiding. Wij streven naar de juiste combinatie van algemeen onderwijs en vakopleidingen om aan de behoeften van de werkgever te voldoen. Daarom is investeren in beroepsonderwijs en -opleidingen een van de beste manieren om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Door opleidingen van hoge kwaliteit kunnen wij jongeren helpen om hun persoonlijke ontwikkeling te verbeteren en zich de specifieke en overdraagbare vaardigheden eigen te maken die werkgevers nodig hebben. Maar ondanks de voordelen trekken het beroepsonderwijs en beroepsopleidingen niet genoeg jongeren aan. Ook in de toekomst moeten wij de loopbaanbegeleiding blijven verbeteren en de jongeren beter duidelijk maken hoe groot de vraag naar vakmensen is."

Volgens het Eurobarometerverslag was 47% van de EU-burgers ooit ingeschreven in het beroepsonderwijs of bij een beroepsopleiding of is er momenteel ingeschreven. Er bestaan echter grote verschillen tussen de landen: liefst 76% in Nederland, 70% in Slowakije en 66% in Tsjechië heeft beroepsonderwijs of een beroepsopleiding genoten, tegenover slechts 24% in Portugal en Spanje en 27% in Malta.

Over het imago van het beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen in hun land was 71% van de bevolking positief en 23% negatief. Het hoogste percentage positieve antwoorden werd geregistreerd in Malta (92%), Finland (90%) en Oostenrijk (88%), en het laagste percentage in Slovenië en Nederland (beide 50%) en in Hongarije en België (beide 59%).

Voor een samenvatting van de belangrijkste bevindingen, zie MEMO/11/654

Voor meer informatie:

Volledig Eurobarometerverslag, samenvatting en enquêteresultaten per land:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#369

Europese Commissie: Beroepsonderwijs en beroepsopleiding

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc60_en.htm

Europese Commissie: Leonardo da Vinci-programma

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm

Achtergrond

Het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding in Europa

In heel Europa ontvangt ongeveer 50% van alle leerlingen in het hoger middelbaar onderwijs een vorm van beroepsonderwijs of –opleiding. Hiermee is het de meest gemaakte keuze na het verplichte onderwijs. Hoewel de onderlinge verschillen tussen de landen groot zijn, is het gemiddelde aantal inschrijvingen de afgelopen jaren gedaald en moet de sector moderniseren om relevante opleidingen te kunnen blijven aanbieden. De Europese Commissie pleit voor gerichte investeringen en modernisering van het beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, omdat een solide stelsel een groot effect op het concurrentievermogen heeft en bijdraagt aan een vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters.

Europese samenwerking

In december 2010 hebben de ministers van Onderwijs uit 33 Europese landen (EU‑27, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) samen met vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden en de Europese Commissie, hun goedkeuring gehecht aan het "communiqué van Brugge". Dit is een pakket maatregelen om de kwaliteit van het beroepsonderwijs in Europa te verbeteren door het toegankelijker te maken en beter in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt (IP/10/1673). Zij zijn het eens geworden over gemeenschappelijke doelstellingen voor het volgende decennium en een actieplan voor de komende vier jaar. Het communiqué van Brugge is de laatste herziening van het proces van Kopenhagen met betrekking tot de Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en ‑opleiding.

Door middel van het Leonardo da Vinci-programma heeft de EU sinds 1995 meer dan 600 000 jongeren aan een stageplaats in het buitenland geholpen. De EU heeft ook 110 000 uitwisselingen voor opleiders en meer dan 3 000 projecten voor het moderniseren van de sector gefinancierd.

Volgende stappen

Op 7 oktober presenteert commissaris Vassiliou de toekomstige prioriteiten van de EU op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding op Worldskills Londen 2011, de grootste internationale beroepenwedstrijd ter wereld. Dit evenement heeft plaats van 5-8 oktober in ExCeL Londen en brengt 1 000 jongeren uit meer dan 55 landen en regio's samen om de strijd aan te gaan op 46 vakgebieden. Voor een programma van de evenementen van de Europese Commissie tijdens Worldskills 2011, zie

http://ec.europa.eu/youthonthemove/events/2011/20111005-london_en.htm.

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar