Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Tabloul de bord al pieței interne: statele membre trebuie să își intensifice eforturile în vederea transpunerii normelor UE

Bruxelles, 29 septembrie 2011 - În această perioadă de criză, rolul pieței unice este decisiv pentru ieșirea Europei din stagnarea economică. Însă, ori de câte ori unul sau mai multe state membre nu reușesc să transpună normele UE în dreptul național, în termenele prevăzute, se creează un vid în cadrul juridic al UE, ceea ce duce la fragmentare. Prin urmare, pot fi afectate interesele economice ale tuturor statelor membre dacă un stat membru nu își îndeplinește obligațiile. Astăzi, tabloul de bord al pieței interne prezentat de Comisia Europeană1 arată că este stringent nevoie ca statele membre să își intensifice eforturile de transpunere a normelor UE. În ultima perioadă de referință (de șase luni), 16 dintre cele 27 de state membre nu au îndeplinit obiectivul care vizează un deficit de transpunere de maximum 1 % stabilit de șefii de stat și de guvern ai UE în 2007.

Aceasta înseamnă că, în medie, 1,2 % dintre directivele privind piața internă al căror termen de transpunere a expirat nu se regăsesc în prezent transpuse în dreptul național. În noiembrie 2010, proporția era de 0,9 %. Statele membre au redus totuși la cinci luni și jumătate perioada medie de timp suplimentar necesar pentru transpunerea unei directive UE în dreptul național. Un alt aspect pozitiv este că, în ceea ce privește aplicarea legislației UE, numărul de încălcări a scăzut cu un sfert din 2007. Belgia înregistrează cel mai mare număr de proceduri de sancționare a nerespectării obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru inițiate de Comisie, urmată de Grecia și de Italia. Dacă sunt luați în considerare toți indicatorii privind asigurarea respectării normelor, Malta și Letonia continuă să înregistreze global cele mai bune rezultate.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă, a afirmat: „Piața unică reprezintă, fără nicio îndoială, motorul de creștere nouă pentru economia noastră. Dacă dorim cu adevărat valorificarea potențialului pieței unice astfel încât să revenim pe drumul cel bun, trebuie să ne asigurăm că legislația privind piața unică este corect transpusă și aplicată pe teren – oriunde. Sunt posibile, în continuare, îmbunătățiri; trebuie să conlucrăm pentru a obține rezultate mai bune.”

Implementarea directivelor privind piața internă

 • Pentru prima dată din 2007, statele membre nu și-au îndeplinit obiectivul care vizează un deficit de transpunere de maximum 1 %. În ultimele șase luni, deficitul mediu de transpunere a normelor UE – procentul de directive privind piața internă care nu au fost transpuse în legislația națională în termenele prevăzute – al celor 27 de state membre a crescut de la 0,9 % la 1,2 %.

 • Numărul total de state membre care au atins obiectivul privind deficitul de transpunere de 1 % a scăzut de la 20 la 11 state membre. Bulgaria, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Malta, Spania și Slovacia încă îndeplinesc obiectivul, dar în cazul unora dintre aceste state marja dintre îndeplinire și neîndeplinire este foarte fragilă.

 • Statul membru cel mai performant în materie de transpunere a directivelor este din nou Malta, în cazul căreia numai două directive urmează încă a fi transpuse.

 • Dintre cele 11 state membre care respectă obiectivul de 1 % în prezent, numai Estonia și-a îmbunătățit deficitul de transpunere în comparație cu semestrul precedent: de la 1,3 %, în martie, la 0,9 %, în prezent. Estonia a dovedit că, în pofida perioadei dificile, este încă posibilă menținerea sau ameliorarea în continuare a rezultatelor obținute în ceea ce privește transpunerea.

 • Deși au înregistrat rezultate bune în martie, Belgia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit nu își îndeplinesc în prezent obiectivul de 1 %.

 • În plus, Austria, Republica Cehă, Cipru, Ungaria, Polonia și Italia s-au menținut peste plafonul de 1 %. Republica Cehă are, în prezent, cel mai mare deficit de transpunere (2 %).

 • Cu un an și jumătate în urmă, statele membre înregistrau întârzieri în transpunerea directivelor UE de nouă luni, în medie, după expirarea termenului de transpunere. Având în vedere această situație, Comisia a cerut tuturor statelor membre să se axeze mai susținut pe necesitatea reducerii întârzierilor în ceea ce privește transpunerea. În prezent, statele membre au reușit să reducă la cinci luni și jumătate perioada medie de întârziere în transpunerea normelor UE.

Încălcări

 • Numărul total al procedurilor privind încălcarea dreptului UE cu privire la piața internă continuă să scadă – redus în prezent cu un sfert din 2007.

 • În prezent, în UE, numărul mediu de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor se ridică la 37 de cauze per stat membru, în comparație cu 40 de cauze acum șase luni. Belgia continuă să înregistreze cel mai ridicat număr de proceduri privind încălcarea dreptului UE, urmată de Grecia și de Italia.

 • Statele membre au obligația de a lua măsuri imediate pentru a se conforma hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cu toate acestea, rezolvarea multor cauze durează foarte mult – în medie, peste 17 luni.

 • Franța înregistrează cele mai mari întârzieri pentru a se conforma hotărârilor Curții – în medie doi ani.

Tabelul cu stadiul de aplicare a directivelor privind piața internă

Tabelul cu stadiul de aplicare arată că doar un număr redus de state membre au rezultate mai bune decât media UE atunci când sunt luați în calcul diferiți indicatori de punere în aplicare (a se vedea anexa). Malta și Letonia înregistrează global cele mai bune rezultate.

Un aspect esențial: Actul privind piața unică

În aprilie, Comisia a lansat Actul privind piața unică, prin care prezintă 12 inițiative pentru o nouă etapă de creștere, în vederea readucerii economiei europene pe drumul cel bun (a se vedea IP/11/469). În Actul privind piața unică se arată că o monitorizare mai atentă a punerii în aplicare a normelor privind piața unică constituie o condiție prealabilă pentru succesul acesteia. Prin urmare, se propune intensificarea eforturilor prin intermediul unor noi criterii numerice, cum ar fi reducerea obiectivului privind deficitul de transpunere la 0,5 %.

Obiectivul Forumului privind piața unică, care va avea loc la Cracovia (Polonia), în zilele de 3 și 4 octombrie, va fi promovarea unei angajări mai ferme a principalilor factori de decizie în transpunerea și aplicarea legislației care reglementează piața unică.

Informații suplimentare privind tabloul de bord:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Informații în legătură cu Forumul privind piața unică:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Anexă: Tabel cu stadiul de aplicare a directivelor privind piața internă

Tabelul cu stadiul de aplicare a directivelor privind piața internă combină cei mai relevanți indicatori în scopul de a oferi o imagine de ansamblu mai bună asupra respectării transpunerii aplicării legislației privind piața internă.

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Exercițiul privind tabloul de bord al pieței interne se concentrează asupra legislației referitoare la piața internă și este diferit de raportul anual al Comisiei, mai amplu, cu privire la aplicarea în general a dreptului Uniunii Europene (a se vedea IP/11/1131).


Side Bar