Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Belső piaci eredménytábla: A tagállamoknak fokozottabb erőfeszítéseket kell tenniük az uniós szabályok átültetésére

Brüsszel, 2011. szeptember 29. – Ebben a válságos időszakban az egységes piac kulcsszerepet játszik abban, hogy Európát kivezesse a gazdaság stagnáló helyzetéből. Amikor azonban egy vagy több tagállam nem tudja időben átültetni az uniós jogszabályokat nemzeti jogába, ezzel űrt képez az uniós jogi keretben, ami a szabályozás széttagolódásához vezet. Következésképp egyetlen tagállam mulasztásával valamennyi tagállam gazdasági érdekei sérülhetnek. Az Európai Bizottság ma közzétett belső piaci eredménytáblája1 azt mutatja, hogy a tagállamoknak a közelmúltbeli erőfeszítésekhez képest jóval többet kell tenniük az uniós jogszabályok átültetése terén. Az elmúlt hat hónapos referenciaidőszakban a 27 uniós tagállamból 16-nak nem sikerült teljesítenie az átültetési deficitre vonatkozó legfeljebb 1%-os célkitűzést, amelyet az Európai Unió állam- és kormányfői 2007-ben határoztak meg.

Ez azt jelenti, hogy a belső piaci irányelvek átlagosan 1,2%-a nem került át a nemzeti jogszabályokba a megadott határidőig. 2010 novemberében ez az érték 0,9% volt. A tagállamok mindazonáltal 5,5 hónapra csökkentették az uniós irányelvnek a nemzeti jogba való átültetéséhez szükséges átlagos többletidőt. Az uniós jog alkalmazását illetően további pozitív fejlemény, hogy a jogsértések száma 2007 óta negyedével csökkent. A Bizottság által indított legtöbb jogsértési eljárás továbbra is Belgiummal szemben folyik, a sorban Görögország és Olaszország a következő. Valamennyi végrehajtási mutatót figyelembe véve továbbra is Málta és Lettország teljesít a legjobban.

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Michel Barnier kijelentette: „Nincs kétség afelől, hogy az egységes piac a gazdasági növekedés motorja. Ha valóban ki szeretnénk aknázni az egységes piacban rejlő növekedési lehetőségeket, meg kell arról győződnünk, hogy a jogszabályok átültetése és alkalmazása mindenütt megfelelően történik. Még van hová fejlődnünk. A teljesítéshez együttműködésre van szükség.”

A belső piaci irányelvek végrehajtása

 • 2007 óta először fordul elő, hogy a tagállamok nem teljesítik a legfeljebb 1%-os átültetési deficitre irányuló célkitűzést. A 27 uniós tagállam átültetési átlagdeficitje – azaz azoknak a belső piaci irányelveknek a százalékos aránya, amelyek nem nyertek alkalmazást időben a nemzeti jogban – 0,9%-ról 1,2%-ra emelkedett az elmúlt hat hónapban.

 • Az átültetési deficitre vonatkozó 1%-os célkitűzést teljesítő tagállamok száma 20-ról 11-re csökkent. Bulgária, Dánia, Észtország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Lettország, Málta, Spanyolország és Szlovákia még mindig a teljesítők között szerepel, de némelyikük éppen a határon van.

 • Az élen továbbra is Málta áll, ahol már csak két irányelv vár átültetésre.

 • Az elmúlt hat hónaphoz képest az 1%-os célkitűzésnek eleget tevő 11 tagállam közül csupán Észtország javított átültetésideficit-szintjén: a márciusi 1,3%-ról a mai 0,9%-ra. Észtország bebizonyította, hogy a nehéz idők ellenére is lehetséges az átültetési teljesítmény szinten tartása vagy akár további javítása.

 • A márciusi ígéretes eredmények ellenére Belgium, Litvánia, Luxembourg, Hollandia, Portugália, Románia, Szlovénia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság ma nem teljesíti az 1%-os célkitűzést.

 • Ezenfelül Ausztria, a Cseh Köztársaság, Ciprus, Magyarország, Lengyelország és Olaszország az 1%-os határérték felett maradt. Jelenleg a Cseh Köztársaságban a legmagasabb az átültetési deficit (2%).

 • 18 hónappal ezelőtt a tagállamok átlagosan 9 hónappal lépték túl az irányelvek átültetésére kitűzött határidőt. Ezt követően a Bizottság valamennyi tagállamot felkért arra, hogy fordítson fokozott figyelmet az átültetések terén tapasztalható késedelmek csökkentésére. Mára a tagállamoknak sikerült 5,5 hónapra lefaragniuk az átültetési késedelem uniós átlagát.

Jogsértések

 • A belső piaccal kapcsolatos jogsértési eljárások száma továbbra is csökken – 2007 óta mára egy negyeddel kevesebb fordul elő.

 • Napjainkban a lezáratlan jogsértési eljárások száma uniós átlagban tagállamonként 37 ügy, szemben a fél évvel ezelőtti 40 üggyel. A legtöbb jogsértési eljárás továbbra is Belgiummal szemben folyik, a sorban Görögország és Olaszország a következő.

 • A tagállamoknak azonnal lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy végrehajtsák az Európai Bíróság ítéleteit. Sok ügy megoldása azonban meglehetősen hosszú ideig – átlagosan több mint 17 hónapig – tart.

 • A legjelentősebb késedelem Franciaországra jellemző, ahol átlagosan körülbelül két évre van szükség ahhoz, hogy az ítéletet végrehajtsák.

A belső piaci végrehajtási táblázat

A táblázat rámutat arra, hogy csak a tagállamok egy kis hányada teljesít jobban az uniós átlagnál, ha különböző végrehajtási mutatókat veszünk figyelembe (lásd a mellékletet). Málta és Lettország számít a legjobban teljesítő országnak.

Kiemelt téma: Egységes piaci intézkedéscsomag

Áprilisban a Bizottság elindította az egységes piaci intézkedéscsomagot. A 12 kezdeményezést felvázoló intézkedéscsomag célja, hogy az európai gazdaság újra lendületet kapjon (lásd IP/11/469). Az egységes piaci intézkedéscsomag eredményes megvalósításának előfeltétele, hogy az egységes piac szabályainak végrehajtását szigorúbban nyomon kell követni. Az intézkedéscsomagban ezért szerepel az a javaslat, hogy új számszerűsített referenciaértékek révén tegyünk olyan további erőfeszítéseket, mint az átültetési deficit 0,5%-ra történő csökkentése.

A 2011. október 3. és 4. között a lengyelországi Krakkóban megrendezésre kerülő egységes piaci fórum célja az lesz, hogy az egységes piacot szabályozó jogszabályok átültetése és alkalmazása mellett nagyobb fokú elköteleződést biztosítson.

További információk az eredménytábláról:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

További információk az egységes piaci fórumról:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Melléklet: A belső piaci végrehajtási táblázat

A belső piaci végrehajtási táblázat a legfontosabb mutatókat tünteti fel, hogy jobb áttekintést nyújtson a tagállami megfelelésről a belső piaccal kapcsolatos jogszabályok végrehajtása és alkalmazása terén.

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

A belső piaci eredménytábla a belső piaccal kapcsolatos jogszabályokra összpontosít. Ez a gyakorlat eltér a Bizottságnak az uniós jogszabályok általános alkalmazásáról szóló szélesebb körű éves jelentésétől (lásd IP/11/1131).


Side Bar