Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Sisämarkkinoiden tulostaulu: jäsenvaltioiden on tehostettava toimiaan EU:n sääntöjen täytäntöönpanemiseksi

Bryssel 29. syyskuuta 2011 – Sisämarkkinat ovat nykyisessä kriisitilanteessa ratkaisevassa asemassa Euroopan nostamiseksi ylös taloudellisesta taantumasta. Jos yksi tai useampi jäsenvaltio ei kuitenkaan saata EU:n sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään ajoissa, EU:n lainsäädäntöön jää aukko, mikä puolestaan johtaa hajanaisuuteen. Jos yksikin jäsenvaltio laiminlyö täytäntöönpanon, kaikkien jäsenvaltioiden taloudelliset edut voivat kärsiä. Tänään julkaistu Euroopan komission sisämarkkinoiden tulostaulu1 osoittaa, että jäsenvaltioiden on tehostettava pikaisesti uusimpia toimiaan EU:n sääntöjen täytäntöönpanemiseksi. Uusimmalla tarkastelujaksolla (kuusi viime kuukautta) 16 jäsenvaltiota 27:stä jäi hallitusten ja valtionpäämiesten vuonna 2007 asettamasta tavoitteesta, jonka mukaan vaje säännösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä saisi olla enintään 1 prosentti.

Tämä tarkoittaa, että keskimäärin 1,2 prosenttia sisämarkkinadirektiiveistä, joiden täytäntöönpanon määräaika on mennyt umpeen, on jäänyt sisällyttämättä kansalliseen lainsäädäntöön. Marraskuussa 2010 vastaava luku oli 0,9 prosenttia. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin lyhentäneet 5,5 kuukauteen sen ylimääräisen ajan, jonka ne keskimäärin tarvitsevat saattaakseen EU:n direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Myönteistä on myös se, että EU:n oikeuden soveltamista koskevien rikkomusten määrä on vähentynyt neljänneksen vuodesta 2007. Suurin osa komission käynnistämistä rikkomusmenettelyistä koskee Belgiaa, toisena on Kreikka ja kolmantena Italia. Malta ja Latvia ylsivät jälleen parhaaseen kokonaistulokseen, kun kaikki täytäntöönpanoindikaattorit otetaan huomioon.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan sisämarkkinat ovat epäilemättä tärkein EU:n talouden uutta kasvua edistävä tekijä. "Jos haluamme todella hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia nostaa taloutemme takaisin raiteilleen, meidän on varmistettava, että EU:n lait pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että niitä sovelletaan käytännössä kaikissa jäsenvaltioissa. Tällä saralla riittää vielä parannettavaa, ja se edellyttää yhteistyötä", Barnier sanoi.

Sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpano

 • Ensimmäisen kerran sitten vuoden 2007 jäsenvaltiot eivät päässeet tavoitteeseen, jonka mukaan vaje säännösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä saisi olla enintään 1 prosentti. Niiden sisämarkkinadirektiivien osuus, joita ei ole saatettu ajoissa osaksi kansallista lainsäädäntöä, on kasvanut EU:n 27 jäsenvaltiossa kuuden viime kuukauden aikana 0,9 prosentista 1,2 prosenttiin.

 • Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka saavuttivat edellä mainitun yhden prosentin tavoitteen, laski 20:sta 11:een. Bulgaria, Tanska, Viro, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Latvia, Malta, Espanja ja Slovakia täyttävät edelleen tämän tavoitteen – mutta osa niistä vain täpärästi.

 • Malta on jälleen kerran suoriutunut tehtävästä parhaiten; ainoastaan kaksi direktiiviä on vielä saattamatta osaksi sen kansallista lainsäädäntöä.

 • Niistä 11 jäsenvaltiosta, jotka tällä hetkellä täyttävät yhden prosentin tavoitteen, vain Viro on kuronut umpeen täytäntöönpanovajettaan puolen vuoden takaisesta tilanteesta: maaliskuun 1,3 prosentista nykyiseen 0,9 prosenttiin. Viro on osoittanut, että vaikeista ajoista huolimatta on mahdollista parantaa tai ainakin pitää yllä täytäntöönpanon tasoa.

 • Maaliskuussa saavuttamistaan hyvistä tuloksista huolimatta Belgia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Romania, Slovenia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät nyt päässeet yhden prosentin tavoitteeseen.

 • Myös Itävalta, Tšekki, Kypros, Unkari, Puola ja Italia jäivät kyseisestä tavoitteesta. Tšekillä on tällä hetkellä suurin täytäntöönpanovaje (2 prosenttia).

 • Puolitoista vuotta sitten jäsenvaltioilla kesti keskimäärin 9 kuukautta yli määräajan saattaa EU:n direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tämän vuoksi komissio kehotti kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään lisää huomiota tarpeeseen vähentää viivettä. Jäsenvaltiot ovat nyt onnistuneet vähentämään EU:n keskimääräisen viiveen 5,5 kuukauteen.

Rikkomukset

 • Sisämarkkinoihin liittyvien rikkomusmenettelyjen kokonaismäärä laskee edelleen ja on tällä hetkellä neljänneksen pienempi kuin vuonna 2007.

 • Tällä hetkellä EU:ssa on jäsenvaltiota kohden vireillä keskimäärin 37 rikkomusmenettelyä, kun puoli vuotta sitten niitä oli 40. Suurin osa rikkomusmenettelyistä koskee edelleenkin Belgiaa, toisena on Kreikka ja kolmantena Italia.

 • Jäsenvaltioita vaaditaan ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin EU:n tuomioistuimen päätösten noudattamiseksi. Monien tapausten ratkaiseminen kestää kuitenkin huomattavan kauan – keskimäärin yli 17 kuukautta.

 • Tuomioistuimen päätösten noudattamisen viive on pisin Ranskassa – keskimäärin kaksi vuotta.

Sisämarkkinoiden täytäntöönpanon valvontaa koskeva taulukko

Täytäntöönpanon valvontaa koskeva taulukko osoittaa, että vain muutamien jäsenvaltioiden tulokset ovat EU:n keskiarvoa parempia, kun otetaan huomioon erilaiset täytäntöönpanoindikaattorit (ks. liite). Parhaaseen kokonaistulokseen yltävät Malta ja Latvia.

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Komissio lanseerasi huhtikuussa sisämarkkinoiden toimenpidepaketin. Paketti sisältää 12 uuteen kasvuun tähtäävää aloitetta, ja sen tarkoituksena on saattaa Euroopan talous takaisin raiteilleen (ks. IP/11/469). Siinä todetaan, että sisämarkkinoiden onnistuminen edellyttää sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon tarkempaa valvontaa. Sen vuoksi paketissa ehdotetaan, että toimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön uudet numeeriset vertailuarvot, ja esimerkiksi täytäntöönpanovajeen tavoite esitetään alennettavaksi 0,5 prosenttiin.

Krakovassa Puolassa 3. ja 4. lokakuuta järjestettävän sisämarkkinafoorumin tavoitteena on lujittaa keskeisten päättäjien sitoutumista sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoon ja soveltamiseen.

Lisätietoa sisämarkkinatulostaulusta:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Lisätietoa sisämarkkinafoorumista:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Liite: Sisämarkkinoiden täytäntöönpanotaulukko

Sisämarkkinoiden täytäntöönpanon valvontaa koskeva taulukko kokoaa yhteen tärkeimmät indikaattorit paremman yleiskuvan saamiseksi siitä, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön sisämarkkinasäännöt ja soveltavat niitä.

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Sisämarkkinoiden tulostaulussa tarkastellaan sisämarkkinoihin liittyvää lainsäädäntöä. Tämä tarkastelu on erillinen komission laajemmasta vuotuisesta raportista, joka koskee EU:n lainsäädännön yleistä soveltamista (ks. IP/11/1131).


Side Bar