Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

Bruselj, 31. januarja 2011

Prihodnja kohezijska politika v središču petega kohezijskega foruma

Kohezijska politika EU je v obdobju sedmih let zagotovila podporo 455 nacionalnim in regionalnim razvojnim programom v vrednosti skoraj 350 milijard evrov. V okviru evropskega proračunskega pregleda in strategije Evropa 2020 se obravnavajo številne možnosti za spremembo politike po zaključku trenutnega obdobja financiranja leta 2013. Za države članice in regije je peti kohezijski forum, ki se začenja danes v Bruslju, zadnja priložnost, da izrazijo svoje mnenje, preden Komisija predstavi svoje zakonodajne predloge glede prihodnje kohezijske politike, ki bodo znani do poletja 2011. Na dvodnevni dogodek, ki je organiziran vsaka tri leta in na katerem se pričakuje približno 800 udeležencev, je Komisija povabila vodilne oblikovalce politik iz 27 držav članic.

Komisarju za regionalno politiko Johannesu Hahnu in komisarju za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Lászlu Andorju se bodo pri odprtju dogodka pridružili predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, predsednik madžarske vlade Viktor Orban in predsednik poljske vlade Donald Tusk, čigar državi letos predsedujeta EU. Foruma se bo udeležil tudi predsednik litvanske vlade Andrius Kubilius.

Pred dogodkom je komisar Hahn povedal: „Evropska unija še zlasti v tem obdobju gospodarskih težav potrebuje dobre in usmerjene naložbe kohezijske politike v regije. Kohezijski forum je odločilna priložnost za nacionalne, regionalne in lokalne predstavnike kot tudi druge zainteresirane strani, da izmenjajo zamisli o prihodnji politiki. Ugotovitve posvetovanj in razprav, ki so potekale v okviru foruma, nam bodo pomagale pri pripravi še bolj učinkovite kohezijske politike, ki bo bolj prilagojena trenutnim gospodarskim razmeram in bo prispevala k uresničitvi visoko zastavljenih ciljev strategije Evropa 2020.

Komisar Andor je dodal: „Videli smo, da lahko kohezijska politika bistveno prispeva k zaposljivosti, možnostim za izobraževanje in vključevanju. Podpira rast in konkurenčnost ter prispeva k družbenemu napredku. Vendar pa se mora prilagoditi izzivom, s katerimi se države s svojimi prebivalci soočajo zdaj, ko smo krizo že skoraj premagali. Strategija Evropa 2020 je naš skupen načrt, katerega najbolj pomembne prednostne naloge mora kohezijska politika podpreti.“

Ta dogodek se bo osredotočil predvsem na vlogo kohezijske politike pri uresničevanju strategije Evropa 2020, ki določa evropski načrt za trajnostni gospodarski razvoj za naslednje desetletje. Na dogodku bodo potekale štiri tematske okrogle mize, ki jim bodo predsedovali evropski komisarji in se bodo osredotočale na ključne sestavne dele strategije Evropa 2020 (pametno rast, zeleno rast, vključujočo rast in teritorialno razsežnost strategije Evropa 2020).

V petem kohezijskem poročilu, ki je bil objavljen novembra 2010, je Komisija določila svoje prvotne zamisli za nadaljnjo poenostavitev in racionalizacijo sistema izvajanja kohezijske politike ter izboljšanje vrednotenja, izvrševanja in rezultatov z učinkovitejšim zastavljanjem ciljev. Poročilo je pokazalo, da je kohezijska politika znatno prispevala k rasti in blaginji, in predložilo podatke, po katerih se ocenjuje, da je pomagala ustvariti 1,4 milijona novih delovnih mest, 34 milijonom nezaposlenih pomagala pri vrnitvi na delo, izboljšala sposobnosti 36 milijonov ljudi, financirala gradnjo 4 700 km avtocest in 1 200 km hitrih železnic ter zagotovila čiščenje odpadne vode za dodatnih 23 milijonov ljudi, oskrbo s čisto vodo za dodatnih 20 milijonov ljudi, poklicno usposabljanje za 10 milijonov ljudi na leto, predvsem za ranljive skupine.

Vendar pa je Komisija za prihodnjo kohezijsko politiko predlagala, da se financiranje osredotoči na ključne prednostne naloge, ki so v skladu s cilji strategije Evropa 2020, da se poveča njen učinek. O vseh možnostih iz poročila se bo poglobljeno razpravljalo na okroglih mizah.

Med forumom bo predsednik Barroso na slavnostni prireditvi po otvoritvenem zasedanju prvič podelil nagrado „Regije odličnosti“. Zmagovalke Litvo, Wales (Združeno kraljestvo) in Brandenburg (Nemčija) bodo zastopali predsednik litvanske vlade Andrius Kubilius, prvi minister Carwyn Jones oziroma minister za gospodarstvo in evropske zadeve Ralf Christoffers. Nagrada „Regije odličnosti“ podeljuje priznanje regijam in državam, ki uspešno izvajajo politike, programe in projekte v skladu s strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Letošnji zmagovalci so bili izbrani za najboljše nagrajence na od leta 2008 letno organiziranih podelitvah nagrad RegioStars.

Ozadje

Več informacij (vključno s programom za medije) o petem kohezijskem forumu najdete na spletnem mestu, kjer lahko v ponedeljek, 31. januarja, z začetkom ob 11:00 spremljate razprave tudi v živo.

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Podelitev nagrad „Regije odličnosti“ se bo začela ob 12:00 v stavbi Charlemagne Evropske komisije v Bruslju.

Komisija bo uradne zakonodajne predloge glede prihodnje kohezijske politike predstavila do poletja 2011 po sprejetju predlogov o novem proračunu EU.

Več informacij o regionalni politiki je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Evropski socialni sklad:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm


Side Bar