Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

V Bruseli, 31. januára 2011

Piate fórum o súdržnosti zamerané na politiku súdržnosti v budúcnosti

Politika súdržnosti EÚ, ktorej financovanie predstavuje takmer 350 miliárd eur na obdobie siedmich rokov, poskytuje podporu 455 národným a regionálnym programom rozvoja v celej EÚ. V rámci revízie rozpočtu EÚ, ako aj v rámci stratégie Európa 2020, prebiehajú diskusie o možnostiach reforiem tejto politiky po skončení súčasného obdobia financovania v roku 2013. Piate fórum o súdržnosti, ktoré sa dnes začína v Bruseli, bude pre členské štáty a regióny poslednou príležitosťou, aby prezentovali svoje názory ešte predtým, ako Komisia predstaví svoje návrhy právnych predpisov v súvislosti s budúcou politikou súdržnosti, ktoré sú plánované na leto 2011. Na fórum, organizované každé tri roky, Komisia pozvala vrcholných politických predstaviteľov z 27 členských štátov. Na tomto dvojdňovom podujatí sa očakáva účasť približne 800 účastníkov.

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn a komisár zodpovedný za zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, László Andor, sa v rámci fóra stretnú na pracovnom obede s predsedom Európskej komisie Josém Manuelom Barrosom, premiérom Maďarska Viktorom Orbanom a premiérom Poľska Donaldom Tuskom – predstaviteľmi krajín, ktoré majú tento rok predsedníctvo EÚ. Na fóre sa zúčastní aj premiér Litvy, Andrius Kubilius.

Komisár Hahn v súvislosti s nadchádzajúcim fórom uviedol: „Únia potrebuje dobré a cielené investície do našich regiónov prostredníctvom politiky súdržnosti, a to najmä v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii. Fórum o súdržnosti predstavuje pre národných, regionálnych a miestnych zástupcov, ako aj pre ďalšie zúčastnené strany, dôležitú príležitosť na výmenu názorov, pokiaľ ide o budúcnosť danej politiky. Závery vyvodené z konzultácií a diskusií v rámci fóra nám pomôžu pripraviť ešte účinnejšiu politiku súdržnosti, ktorá bude lepšie prispôsobená súčasnej ekonomickej situácii a ktorá nám pomôže prispieť k ambicióznym cieľom Európa 2020.

Komisár Andor dodal: „Mali sme možnosť vidieť, aký prínos môže mať politika súdržnosti, pokiaľ ide o zamestnanosť, príležitosti na vzdelávanie a začlenenie. Podporuje rast a konkurencieschopnosť a pomáha sociálnemu pokroku. Je však potrebné prispôsobiť ju, aby mohla reagovať na výzvy, ktorým čelia naše krajiny a občania počas obdobia, keď sa dostávame z krízy. Stratégia Európa 2020 je našou spoločne dohodnutou taktikou a prostredníctvom politiky súdržnosti sa musia podchytiť jej najdôležitejšie reformné priority.“

Fórum sa bude zaoberať predovšetkým úlohou politiky súdržnosti pri napĺňaní cieľov stratégie Európa 2020, ktorá určuje plán udržateľného hospodárskeho rozvoja EÚ na najbližšie desaťročie. Štyri tematické pracovné skupiny fóra, pričom každej z nich budú predsedať komisári EÚ, sa budú zameriavať na kľúčové zložky stratégie Európa 2020: inteligentný rast, environmentálne trvalo udržateľný rast, inkluzívny rast a územný rozmer stratégie Európa 2020.

V novembri 2010 Komisia uverejnila piatu správu o súdržnosti, v ktorej uviedla svoje začiatočné plány na ďalšie zjednodušenie a aktualizáciu systému plnenia politiky súdržnosti a na zlepšenie hodnotenia, výkonov a výsledkov prostredníctvom účinnejšieho stanovovania cieľov. V správe sa preukázalo, že politika súdržnosti znamenala značný prínos, pokiaľ ide rast a prosperitu, a uviedli sa údaje dokazujúce, že prispela k vytvoreniu približne 1,4 milióna nových pracovných miest, prostredníctvom nej sa podporilo približne 34 miliónov nezamestnaných pri ich opätovnom začlenení do pracovného procesu, ďalším 36 miliónom ľudí sa pomohlo pri rozšírení kvalifikácií, financovalo sa 4700 km ciest a 1200 km vysokorýchlostných železníc, pre ďalších 23 miliónov ľudí sa poskytla možnosť čistenia odpadovej vody, ďalším 20 miliónom ľudí sa poskytol prístup k čistej vode a odborná príprava sa poskytla 10 miliónom ľudí ročne, so zameraním hlavne na zraniteľné skupiny obyvateľstva.

V záujme čo najväčšej účinnosti budúcej politiky súdržnosti však Komisia navrhla zameriavať budúce financovanie na hlavné priority v súlade s cieľmi Európa 2020. O všetkých možnostiach uvedených v správe sa budú viesť podrobné diskusie v pracovných skupinách fóra.

V rámci fóra tiež predseda Barroso po prvýkrát odovzdá ceny pre „Regióny vynikajúce v partnerstve“ na slávnosti, ktorá bude nasledovať po otváracom ceremoniáli. Víťazov, ktorými sú Litva, Wales (Spojené kráľovstvo) a Bradenburg (Nemecko), budú zastupovať premiér Litvy Andrius Kubilius, prvý minister Walesu Carwyn Jones, a Nemecko bude zastupovať minister hospodárstva a európskych vecí Ralf Christoffers. Cenou „Regióny vynikajúce v partnerstve“ sa oceňujú regióny a krajiny, ktoré úspešne vykonávajú politiky, programy a projekty v súlade so stratégiou Európa 2020, pokiaľ ide o inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Víťazmi sa stali krajiny alebo regióny s najlepšími celkovými výsledkami v danej oblasti v rámci výročného udeľovania cien EÚ RegioStars od roku 2008.

Kontext

Viac informácií (vrátane mediálneho programu) o piatom fóre o súdržnosti môžete nájsť na príslušnej internetovej stránke. Môžete na nej sledovať aj živý prenos diskusií, ktoré začínajú v pondelok 31. januára o 11:00 hod.:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Slávnostné udeľovanie cien „Regióny vynikajúce v partnerstve“ sa uskutoční o 12:00 hod. v budove Európskej komisie Charlemagne building v Bruseli.

Komisia predloží formálne legislatívne návrhy týkajúce sa budúcej podoby politiky súdržnosti do leta 2011 v nadväznosti na prijatie návrhov nového rozpočtu EÚ.

Viac informácií o regionálnej politike nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Európsky sociálny fond:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm


Side Bar