Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

Bruksela, 31 stycznia 2011 r.

Przyszła polityka spójności w centrum dyskusji na Piątym Forum Spójności

Unijna polityka spójności – osiągająca wartość prawie 350 mld EUR w ciągu 7 lat – wspiera 455 krajowych i regionalnych programów rozwoju na całym obszarze UE. W kontekście zarówno przeglądu budżetu UE, jak i strategii „Europa 2020” pod dyskusję poddany został szereg opcji zreformowania polityki po zakończeniu w roku 2013 bieżącego okresu finansowania. Piąte Forum Spójności, które rozpoczyna się dzisiaj w Brukseli, stanowi dla państw członkowskich i regionów ostatnią okazję do zaprezentowania swojego stanowiska, zanim latem 2011 r. Komisja przedstawi własne wnioski ustawodawcze dotyczące przyszłej polityki spójności. Czołowi decydenci z 27 państw członkowskich zostali zaproszeni przez Komisję na dwudniowe forum, które organizowane jest raz na trzy lata. Oczekiwanych jest około 800 uczestników forum.

Do komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna oraz komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andora dołączą podczas uroczystego lunchu przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, premier Węgier Viktor Orban oraz premier Polski Donald Tusk – premierzy krajów sprawujących Prezydencję UE. Premier Litwy Andrius Kubilius będzie również uczestniczył w forum.

Przed rozpoczęciem forum komisarz Hahn stwierdził: „Unia Europejska, szczególnie w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej, potrzebuje w naszych regionach dobrych i celowych inwestycji, realizowanych w ramach polityki spójności. Dla przedstawicieli krajowych, regionalnych i lokalnych, jak również dla innych zainteresowanych stron Forum Spójności stanowi kluczową okazję do wymiany poglądów dotyczących przyszłej polityki. Wnioski z konsultacji oraz rozmów w ramach forum pomogą nam w stworzeniu skuteczniejszej polityki spójności, która będzie lepiej dostosowana do bieżącej sytuacji gospodarczej oraz dzięki której będziemy mogli lepiej osiągnąć ambitne cele przedstawione w strategii »Europa 2020«.

Komisarz Andor dodał:Wiemy, że polityka spójności może przynieść realne korzyści w zakresie zatrudnienia, możliwości kształcenia i włączenia społecznego. Pobudza ona wzrost gospodarczy i konkurencyjność oraz wspomaga rozwój społeczny. Musi jednak zostać dostosowana do wyzwań, jakie stoją przed naszymi krajami i obywatelami po zakończeniu kryzysu gospodarczego. Strategia „Europa 2020” została ustalona przez nas wspólnie i polityka spójności musi wspierać jej kluczowe priorytety dotyczące reform”.

Debaty w ramach forum skupią się w szczególności na roli polityki spójności odnośnie do strategii „Europa 2020” – wyznaczającej cele zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla UE na następną dekadę. W centrum zainteresowania czterech paneli tematycznych, którym przewodniczyć będą komisarze UE, znajdą się kluczowe zagadnienia strategii „Europa 2020”: inteligentny, ekologiczny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zasięg terytorialny „Europy 2020”.

W piątym sprawozdaniu w sprawie spójności opublikowanym w listopadzie 2010 r. Komisja przedstawiła wstępne propozycje dalszego upraszczania i usprawniania systemu realizacji polityki spójności oraz poprawę oceny, efektywności oraz wyników dzięki bardziej skutecznemu określaniu celów. W sprawozdaniu ukazano, w jak istotny sposób polityka spójności przyczyniła się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Przedstawione dane potwierdzają, że dzięki niej stworzonych zostało około 1,4 mln nowych miejsc pracy, 34 mln bezrobotnych otrzymało wsparcie, aby znaleźć zatrudnienie, dalsze 36 mln osób mogło kształcić swoje umiejętności zawodowe, sfinansowana została budowa 4 700 km autostrad i 1 200 km dróg kolejowych dla kolei dużych prędkości, wybudowano oczyszczalnie ścieków dla 23 mln osób, zapewniono dostęp do czystej wody dla dalszych 20 mln osób oraz zapewniono szkolenia zawodowe, adresowane głównie do słabszych grup społecznych, dla 10 mln osób rocznie.

Na potrzeby przyszłej polityki spójności Komisja zaproponowała jednakże, aby w przyszłości finansowanie skoncentrowane było na kluczowych priorytetach wynikających ze strategii „Europa 2020” w sposób pozwalający na osiągnięcie maksymalnego rezultatu. Wszystkie opcje przedstawione w sprawozdaniu będą przedmiotem dogłębnej analizy podczas dyskusji panelowych.

W trakcie trwania forum przewodniczący Barroso wręczy podczas ceremonii po otwarciu sesji po raz pierwszy nagrody „Regionów Doskonałości”. Dowody najwyższego uznania otrzymają Litwa, Walia (Zjednoczone Królestwo) i Brandenburgia (Niemcy) reprezentowane kolejno przez premiera Andriusa Kubiliusa, premiera Carwyna Jonesa oraz ministra ds. gospodarczych i europejskich Ralfa Christoffersa. Nagroda „Regionów Doskonałości” wyróżnia regiony i państwa, które skutecznie wdrożyły politykę, programy i projekty na podstawie strategii „Europa 2020” dotyczącej inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zwycięzcy zostali wybrani spośród krajów osiągających najlepsze wyniki w ramach dorocznych unijnych nagród RegioStars od roku 2008.

Kontekst

Więcej informacji (w tym program medialny) na temat Piątego Forum Spójności znaleźć można na poniższej stronie internetowej. W poniedziałek 31 stycznia o godz. 11:00 na stronie internetowej transmitowane będą również debaty.

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Ceremonia wręczenia nagród „Regiony Doskonałości” odbędzie się o godz. 12:00 w budynku Charlemagne Komisji Europejskiej w Brukseli.

Komisja przedstawi formalne wnioski ustawodawcze dotyczące przyszłej polityki spójności latem 2011 r. po przyjęciu wniosku w sprawie nowego budżetu UE.

Więcej informacji na temat polityki regionalnej na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm

Europejski Fundusz Społeczny:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_pl.htm


Side Bar