Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

Brussel, 31 januari 2011

Toekomstig cohesiebeleid centraal op vijfde Cohesieforum

Het cohesiebeleid van de EU – waarmee over een periode van zeven jaar bijna 350 miljard euro gemoeid is – biedt steun aan 455 nationale en regionale ontwikkelingsprogramma's in de hele EU. In het kader van zowel de herziening van de EU-begroting als de Europa 2020-strategie staat een aantal opties ter discussie voor de hervorming van het beleid als de huidige financieringsperiode in 2013 afloopt. Het vijfde Cohesieforum dat vandaag in Brussel begint, is voor de lidstaten en regio's de laatste kans om hun stem te laten horen voordat de Commissie in de zomer van dit jaar met haar wetgevingsvoorstellen voor het toekomstige cohesiebeleid zal komen. Op dit forum, dat om de drie jaar plaatsvindt en dat twee dagen zal duren, heeft de Commissie topbeleidsmakers uit de 27 lidstaten uitgenodigd. Er worden zo'n 800 deelnemers verwacht.

Bij de opening van het evenement door Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal beleid, en László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, zullen ook José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, Viktor Orban, premier van Hongarije, en Donald Tusk, premier van Polen – de landen die dit jaar het voorzitterschap van de EU bekleden – aanwezig zijn. Verder zal ook Andrius Kubilius, premier van Litouwen, aan het forum deelnemen.

In de aanloop naar het forum verklaarde commissaris Hahn: "Vooral in deze moeilijke economische tijden is het voor de Unie zaak dat er via het cohesiebeleid goed en gericht in onze regio's wordt geïnvesteerd. Het Cohesieforum biedt nationale, regionale en lokale vertegenwoordigers en andere belanghebbenden bij uitstek gelegenheid om van gedachten te wisselen over het toekomstig beleid. De uitkomsten van de raadpleging en discussies tijdens het forum zullen ons helpen een nog doeltreffender cohesiebeleid uit te werken, dat beter is afgestemd op de huidige economische situatie en dat ons zal helpen een bijdrage te leveren tot de ambitieuze doelstellingen van Europa 2020."

Commissaris Andor voegde daaraan toe: "We hebben gezien dat het cohesiebeleid echt een verschil kan maken voor de werkgelegenheid, de onderwijskansen en inclusie. Het stimuleert de groei en het concurrentievermogen en draagt bij tot sociale vooruitgang. Maar het moet inspelen op de uitdagingen waarvoor onze landen en burgers staan nu we bezig zijn op te krabbelen uit de crisis. De Europa 2020-strategie zijn we samen overeengekomen en het cohesiebeleid moet de belangrijkste hervormingsprioriteiten daaruit ondersteunen."

Het forum zal in het bijzonder aandacht besteden aan de rol van het cohesiebeleid in de verwezenlijking van de Europa 2020-strategie – die voor de komende tien jaar de blauwdruk voor duurzame economische ontwikkeling in de EU bevat. Vier thematische panels, elk voorgezeten door een EU-commissaris, zullen ingaan op hoofdcomponenten van de EU 2020-strategie: slimme groei, groene groei, inclusieve groei en de territoriale dimensie van Europa 2020.

In het in november 2010 gepubliceerde vijfde cohesieverslag heeft de Commissie haar eerste ideeën uiteengezet voor de verdere vereenvoudiging en stroomlijning van de uitvoering van het cohesiebeleid, en de verbetering van de evaluatie, prestaties en resultaten door middel van een doeltreffendere formulering van doelstellingen. Uit het verslag bleek dat het cohesiebeleid in aanzienlijke mate heeft bijgedragen tot groei en welvaart, en in cijfers hoe het naar schatting 1,4 miljoen nieuwe banen heeft helpen creëren, zo'n 34 miljoen werklozen weer aan het werk heeft geholpen, de vaardigheden van nog eens 36 miljoen mensen heeft helpen verbeteren, 4 700 km autosnelwegen en 1 200 km hogesnelheidslijnen heeft gefinancierd, 23 miljoen mensen de beschikking heeft gegeven over afvalwaterzuivering, nog eens 20 miljoen mensen toegang heeft gegeven tot schoon drinkwater en voor 10 miljoen mensen per jaar, met name kwetsbare groepen, vaardigheidstrainingen mogelijk heeft gemaakt.

Het toekomstige cohesiebeleid moet zich volgens de Commissie echter vooral richten op de financiering van belangrijke prioriteiten in overeenstemming met de Europa 2020-doelstellingen teneinde een zo groot mogelijk effect te sorteren. Alle opties in het verslag zullen door de panels diepgaand besproken worden.

Op het forum zal voorzitter Barroso tijdens een plechtigheid na de openingszitting ook de eerste 'Regions of Excellence'-prijzen uitreiken. Litouwen, Wales (UK) en Brandenburg (Duitsland) zijn de winnaars en zullen worden vertegenwoordigd door respectievelijk premier Andrius Kubilius, premier Carwyn Jones, en de minister van Economische en Europese Zaken Ralf Christoffers. Regions of Excellence’ is een eerbewijs aan regio's en landen die met succes beleid, programma's en projecten hebben uitgevoerd die aansluiten bij de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Bij de winnaars gaat het om landen en regio's die sinds 2008 over de gehele linie het beste hebben gepresteerd bij de jaarlijkse RegioStars-competetie.

Achtergrond

Meer informatie over het vijfde Cohesieforum (waaronder het mediaprogramma) is te vinden op de website. Vanaf maandag 31 januari, 11.00 uur zijn de debatten ook live te volgen op de site:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

De uitreiking van Regions of Excellence’-prijzen vindt plaats om 12.00 uur in het Charlemagnegebouw van de Europese Commissie in Brussel.

De Commissie zal in de zomer van 2011, na de goedkeuring van voorstellen voor de nieuwe EU-begroting, met formele wetgevingsvoorstellen komen over het toekomstige cohesiebeleid.

Meer informatie over het regionaal beleid op:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Europees Sociaal Fonds:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_nl.htm


Side Bar