Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

Bryssel 31. tammikuuta 2011

Koheesiopolitiikan tulevaisuudennäkymät esillä viidennessä koheesiofoorumissa

EU:n koheesiopolitiikalla tuetaan 455:tä kansallista ja alueellista kehittämisohjelmaa eri puolella EU:ta. Siihen on varattu seitsemän vuoden ajalle liki 350 miljardia euroa. Tämänhetkinen rahoituskausi päättyy vuonna 2013, ja nyt keskustellaan siitä, miten koheesiopolitiikkaa pitäisi muuttaa niin, että se olisi linjassa EU:n budjetin kokonaistarkastelun ja Eurooppa 2020 ‑strategian kanssa. Brysselissä tänään alkava viides koheesiofoorumi tarjoaa jäsenvaltioille ja alueille viimeisen mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, ennen kuin komissio esittää tulevaa koheesiopolitiikkaa linjaavat säädösehdotuksensa kesään 2011 mennessä. Komissio on kutsunut kaksipäiväiseen foorumiin politiikan ykkösnimiä 27 jäsenvaltiosta. Tähän kolmen vuoden välein järjestettävään konferenssiin on tulossa noin 800 osallistujaa.

Foorumin avajaisissa ovat komissiosta paikalla aluekomissaari Johannes Hahn, työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor sekä komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Tilaisuuteen saapuvat myös EU:n tämänhetkistä ja tulevaa puheenjohtajavaltiota edustavat Unkarin pääministeri Viktor Orban ja Puolan pääministeri Donald Tusk. Liettuan pääministeri Andrius Kubilius osallistuu hänkin foorumiin.

Tilaisuuden alla puhunut komissaari Hahn korosti, että erityisesti näinä taloudellisesti hankalina aikoina EU:n on koheesiopolitiikkansa kautta tehtävä toimivia ja kohdennettuja investointeja alueilleen. Hahn totesi, että koheesiofoorumi tarjoaa kansallisen, alueellisen ja paikallistason edustajille ja muille sidosryhmille tilaisuuden vaihtaa ajatuksia tulevasta politiikasta. "Kuulemiskierros ja foorumissa käytävät keskustelut tarjoavat eväitä koheesiopolitiikan linjaamiseen niin, että se on tehokkaampaa, että se soveltuu paremmin tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen ja että sillä autetaan Eurooppa 2020 ‑strategian korkealle asetettujen tavoitteiden toteuttamista”, komissaari uskoo.

Komissaari Andor puolestaan totesi, että koheesiopolitiikalla voidaan aidosti parantaa työllisyyttä, koulutusmahdollisuuksia ja osallisuutta, kuten kokemukset ovat osoittaneet. Sillä voidaan tukea kasvua ja kilpailukykyä ja sosiaalista kehitystä. Koheesiopolitiikkaa on komissaarin mukaan kuitenkin mukautettava, jotta sillä voidaan vastata niihin haasteisiin, joita EU-maat ja niiden kansalaiset kohtaavat talouskriisin jälkimainingeissa. ”Eurooppa 2020 ‑strategialla olemme yhdessä sopineet siitä, miten nyt etenemme, ja koheesiopolitiikan on tuettava strategiassa tärkeimmiksi nostettuja uudistuksia”, komissaari Andor tähdensi vielä.

Koheesiofoorumissa tarkastellaan ennen muuta koheesiopolitiikan panosta Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamisessa. Strategia linjaa EU:n toimia kestävän talouskehityksen hyväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Foorumissa järjestetään komissaarien johdolla neljä teemakeskustelua, joissa keskitytään Eurooppa 2020 ‑strategian päätavoitteisiin: älykkääseen kasvuun, vihreään kasvuun, osallistavaan kasvuun sekä strategian alueellisiin näkökohtiin.

Marraskuussa 2010 julkaisemassaan viidennessä koheesioraportissa komissio esitti alustavia näkemyksiä siitä, miten koheesiopolitiikan toteuttamista voitaisiin edelleen yksinkertaistaa ja sujuvoittaa ja miten arviointia, vaikuttavuutta ja tuloksia voitaisiin kehittää tehokkaammalla tavoitteenasettelulla. Raportissa osoitettiin, että koheesiopolitiikalla on ollut merkittävä kasvua ja hyvinvointia lisäävä vaikutus. Osin sen ansiosta on voitu luoda noin 1,4 miljoonaa uutta työpaikkaa, arviolta 34 miljoonaa työtöntä on päässyt takaisin työelämään, ja 36 miljoonaa ihmistä on pystynyt kohentamaan taitojaan. Koheesiopolitiikan keinoin on tuettu 4 700 moottoritiekilometrin ja 1 200 suurnopeusrautatiekilometrin rakentamista, saatettu 23 miljoonaa ihmistä jätevedenpuhdistuksen piiriin, annettu 20 miljoonalle ihmiselle mahdollisuus käyttää puhdasta vettä ja tarjottu vuosittain 10 miljoonalle ihmiselle – varsinkin heikompiosaisille – mahdollisuus kohentaa taitojaan.

Komissio on nyt ehdottanut, että koheesiopolitiikan tulevissa linjauksissa keskityttäisiin rahoittamaan Eurooppa 2020 ‑strategian päätavoitteiden mukaisia toimia, jotta strategian vaikutukset olisivat mahdollisimman voimakkaat. Kaikkia raportissa esitettyjä vaihtoehtoja puidaan perusteellisesti foorumin paneelikeskusteluissa.

Foorumin avajaisissa järjestetään myös tilaisuus, jossa komission puheenjohtaja Barroso jakaa nyt ensimmäistä kertaa palkinnon erityisen ansioituneille alueille. Regions of Excellence ‑pääpalkinnon saavat Liettua, Wales ja Brandenburg, joita edustavat pääministeri Andrius Kubilius, pääministeri Carwyn Jones sekä talous- ja eurooppaministeri Ralf Christoffers. Regions of Excellence ‑palkinto myönnetään alueille ja maille, jotka ovat onnistuneesti toteuttaneet politiikkaa, ohjelmia ja hankkeita älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua tavoittelevan Eurooppa 2020 ‑strategian mukaisesti. Voittajat on arvioitu kokonaissuoritukseltaan parhaiksi vuodesta 2008 jaettujen EU:n vuotuisten RegioStars ‑palkintojen yhteydessä.

Taustaa

Foorumista löytyy lisää tietoa (myös viestimille) sen verkkosivuilta. Keskusteluja voi seurata suorana lähetyksenä verkossa. Lähetykset alkavat maanantaina 31. tammikuuta kello 11 osoitteessa

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Regions of Excellence ‑palkinnot jaetaan kello 12 Euroopan komission Charlemagne-rakennuksessa Brysselissä.

Komissio tekee viralliset lainsäädäntöehdotukset koheesiopolitiikan tulevaisuudesta viimeistään kesällä 2011 sen jälkeen, kun EU:n uutta talousarviota koskevat ehdotukset on hyväksytty.

Lisätietoja aluepolitiikasta:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Euroopan sosiaalirahasto:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm


Side Bar