Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

Brüssel, 31. jaanuar 2011

Viienda ühtekuuluvusfoorumi tähelepanu keskmes on tulevane ühtekuuluvuspoliitika

ELi ühtekuuluvuspoliitikast, mille eelarve seitsme aasta peale on ligi 350 miljardit eurot, toetatakse 455 riiklikku ja piirkondlikku arenguprogrammi üle kogu ELi. Nii ELi eelarve läbivaatamise kui ka Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis arutatakse erinevaid võimalusi poliitika reformimiseks, arvestades käesoleva rahastamisperioodi lõppu aastal 2013. Täna Brüsselis algav viies ühtekuuluvusfoorum on liikmesriikide ja piirkondade viimane võimalus end kuuldavaks teha, enne kui komisjon esitab oma õigusaktide ettepanekud tulevase ühtekuuluvuspoliitika kohta, mis peaks valmima 2011. aasta suveks. Üle kolme aasta korraldatavale kahepäevasele üritusele, kuhu oodatakse kokku ligikaudu 800 osalejat, on komisjon kutsunud 27 liikmesriigi tipp-poliitikud.

Ürituse avavad regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ja tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor koos Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso ning selle aasta ELi eesistujamaade esindajate Ungari peaministri Viktor Orbani ja Poola peaministri Donald Duskiga. Samuti võtab foorumist osa Leedu peaminister Andrius Kubilius.

Üritusele mõeldes ütles volinik Hahn: „Eelkõige praegusel majanduslikult raskel ajal vajab Euroopa Liit ühtekuuluvuspoliitika kaudu häid ja sihtotstarbelisi investeeringuid meie piirkondadesse. Ühtekuuluvusfoorum annab riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele esindajatele ning teistele sidusrühmadele olulise võimaluse mõttevahetuseks tulevase poliitika üle. Foorumil toimuvate nõupidamiste ja arutelude tulemused aitavaid meil koostada veelgi tõhusama ühtekuuluvuspoliitika, mis vastab paremini praegusele majandusolukorrale ning viib meid lähemale ambitsioonikate Euroopa 2020. aasta eesmärkide saavutamisele.

Volinik Andor lisas: „Oleme näinud, et ühtekuuluvuspoliitika suudab tõepoolest edendada tööhõivet, haridusvõimalusi ja sotsiaalset kaasatust. See soodustab majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning toetab ühiskondlikku arengut. Kuid see peab olema suuteline kohanema, et vastata probleemidele, millega meie riigid ja kodanikud kriisist väljudes silmitisi seisavad. Euroopa 2020. aasta strateegia on meie ühiselt kokku lepitud valem ning ühtekuuluvuspoliitika peab toetama selle esmatähtsaid reforme.”

Üritusel keskendutakse eelkõige ühtekuuluvuspoliitika rollile Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamisel – on see ju ELi järgmise kümne aasta säästva majandusarengu nurgakivi. Foorumi neli temaatilist töörühma, mida juhivad ELi volinikud, keskenduvad ELi 2020. aasta strateegia põhikomponentidele: arukas majanduskasv, loodussäästlik majanduskasv, kaasav majanduskasv ja Euroopa 2020. aasta strateegia territoriaalne mõõde.

2010. aasta novembris avaldatud viiendas ühtekuuluvusaruandes esitas komisjon oma esialgsed ettepanekud ühtekuuluvuspoliitika rakendussüsteemi lihtsustamiseks ja tõhustamiseks ning hindamise, toimivuse ja tulemuste parandamiseks tõhusama eesmärkide seadmise kaudu. Aruanne näitas, et ühtekuuluvuspoliitika on andnud olulise panuse majanduskasvu ja jõukusse: arvudest ilmneb, et see aitas kõige ohustatumatele rühmadele keskendudes luua hinnanguliselt 1,4 miljonit uut töökohta, toetas ligi 34 miljoni töötu püüdlusi uuesti tööle saada, parandas veel 36 miljoni inimese oskusi, rahastas 4700 km kiirteede ja 1200 km kiirraudteede ehitust ning andis 23 miljonile inimesele võimaluse reovee puhastamiseks, veel 20 miljonile inimesele juurdepääsu puhtale veele ning aastas 10 miljonile inimesele oskuskoolituse võimaluse.

Siiski on komisjon teinud ettepaneku, et tulevase ühtekuuluvuspoliitika puhul suunataks tulevane rahastamine Euroopa 2020. aasta eesmärkidega kooskõlas olevatele prioriteetidele, et selle mõju oleks võimalikult suur. Kõiki aruandes väljapakutud võimalusi arutatakse sügavuti foorumi töörühmades.

Foorumi raames, pärast avamist toimuval tseremoonial kuulutab president Barroso välja ka esimesed juhtpiirkondade (Regions of Excellence) auhinnad. Kõrgeima tunnustuse saavad Leedu, Wales (Ühendkuningriik) ja Brandenburg (Saksamaa), keda esindavad vastavalt peaminister Andrius Kubilius, esimene minister Carwyn Jones ning majanduse ja Euroopa asjade minister Ralf Christoffers. Juhtpiirkondade auhinnaga tunnustatakse neid piirkondi ja riike, mis on edukalt rakendanud Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiaga kooskõlas olevaid poliitikaid, programme ja projekte. Võitjad valiti alates 2008. aastast toimuva ELi iga-aastase Regiostarsi auhinnakonkursi parimate hulgast.

Taustateave

Rohkem teavet viienda ühtekuuluvusfoorumi kohta (sh pressiprogrammi) leiab foorumi veebilehelt. Esmaspäeval, 31. jaanuaril, saab samas jälgida ka arutelude otseülekannet, mis algab kell 11:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Juhtpiirkondade auhinnatseremoonia toimub kell 12 Brüsselis Euroopa Komisjoni Charlemagne’i hoones.

Komisjon esitab ametlikud õigusaktide ettepanekud tulevase ühtekuuluvuspoliitika kohta 2011. aasta suveks pärast uue ELi eelarve ettepanekute vastuvõtmist.

Rohkem teavet regionaalpoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Euroopa Sotsiaalfond:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_et.htm


Side Bar