Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2011

Η μελλοντική πολιτική συνοχής στο επίκεντρο του πέμπτου φόρουμ συνοχής

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ – ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 350 δισεκατομμύρια ευρώ για μία επταετία - χρηματοδοτεί 455 εθνικά και περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ. Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής αναθεώρησης της ΕΕ αλλά και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», εξετάζεται μια σειρά επιλογών για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής μετά το πέρας της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού το 2013. Το πέμπτο φόρουμ συνοχής το οποίο αρχίζει τις εργασίες του σήμερα στις Βρυξέλλες θα αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία των κρατών μελών και των περιφερειών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους προτού η Επιτροπή υποβάλει τις νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με την μελλοντική πολιτική συνοχής, οι οποίες αναμένονται πριν από το καλοκαίρι του 2011. Η Επιτροπή έχει προσκαλέσει κορυφαίους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής από 27 κράτη μέλη σε αυτή την εκδήλωση που διαρκεί δύο ημέρες και διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια και αναμένεται να συμμετάσχουν 800 περίπου άτομα.

Ο κ. Johannes Hahn, Επίτροπος αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, και ο κ. László Andor, Επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται, κατά την τελετή έναρξης της εκδήλωσης από τον κ José Manuel Barroso, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. Viktor Orban, Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, τον κ. Donald Tusk, πρωθυπουργό της Πολωνίας – των χωρών που έχουν φέτος την προεδρία της ΕΕ. Στο φόρουμ θα συμμετάσχει και ο κ. Andrius Kubilius, Πρωθυπουργός της Λιθουανίας.

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο Επίτροπος Hahn δήλωσε τα εξής: «Η Ένωση, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες για την οικονομία εποχές, χρειάζεται καλές και στοχοθετημένες επενδύσεις στις περιφέρειές μας μέσω της πολικής συνοχής. Το φόρουμ συνοχής παρέχει μια ουσιαστική ευκαιρία στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς εκπροσώπους, καθώς και στα ενδιαφερόμενα μέρη, για να ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με τη μελλοντική πολιτική. Τα πορίσματα της διαβούλευσης και των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φόρουμ θα μας βοηθήσουν να προετοιμάσουμε μια ακόμα αποτελεσματικότερη πολιτική συνοχής, καλύτερα προσαρμοσμένη στη σημερινή οικονομική κατάσταση, η οποία θα μας βοηθήσει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.»

Ο Επίτροπος Andor πρόσθεσε τα εξής: «Διαπιστώσαμε ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να έχει καθοριστικό αντίκτυπο όσον αφορά την απασχόληση, τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και την κοινωνική ένταξη. Προάγει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο. Πρέπει, όμως, να προσαρμοστεί για να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και οι πολίτες μας καθώς εξερχόμαστε από την κρίση. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η συνταγή που εγκρίναμε από κοινού και η πολιτική συνοχής πρέπει να υποστηρίζει τις σημαντικότερες μεταρρυθμιστικές της προτεραιότητες.»

Στο φόρουμ θα εξεταστεί κυρίως ο ρόλος της πολιτικής συνοχής όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» – η οποία χαράζει το σχέδιο για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ για την επόμενη δεκαετία. Τέσσερις θεματικές ομάδες κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, κάθε μία από τις οποίες θα προεδρεύεται από έναν Επίτροπο της ΕΕ, θα επικεντρωθεί σε βασικά στοιχεία της στρατηγικής Ευρώπη 2020: έξυπνη ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και η εδαφική διάσταση της Ευρώπης 2020.

Με τη δημοσίευση της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή τον Νοέμβριο του 2010, η Επιτροπή διατύπωσε τις αρχικές της ιδέες για περαιτέρω απλούστευση και εξορθολογισμό του συστήματος εφαρμογής της πολιτικής συνοχής, και τη βελτίωση της αξιολόγησης, της επίδοσης και των αποτελεσμάτων μέσω αποτελεσματικότερης στοχοθέτησης. Από την έκθεση προέκυψε ότι η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την ευημερία, με στοιχεία που δείχνουν πώς βοήθησε στη δημιουργία περίπου 1,4 εκατ. νέων θέσεων εργασίας, υποστήριξε περίπου 34 εκατομμύρια ανέργους να βρουν εργασία, βελτίωσε τα προσόντα άλλων 36 εκατομμυρίων ατόμων, χρηματοδότησε 4 700 χλμ αυτοκινητοδρόμων και 1 200 χλμ σιδηροδρόμων μεγάλης ταχύτητας και εξασφάλισε την επεξεργασία λυμάτων για άλλα 23 εκατομμύρια ανθρώπους, πρόσβαση σε καθαρό νερό για 20 εκατομμύρια, κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων για 10 εκατομμύρια άτομα ετησίως, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες.

Ωστόσο, για την μελλοντική πολιτική συνοχής, η Επιτροπή πρότεινε η μελλοντική χρηματοδότηση να εστιαστεί στις βασικές προτεραιότητες σύμφωνα με τους στόχους της Ευρώπης 2020 με σκοπό να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της. Όλες οι επιλογές που διατυπώνονται στην έκθεση θα συζητηθούν στις θεματικές ομάδες του φόρουμ.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, ο Πρόεδρος Barroso θα απονείμει τα πρώτα βραβεία «Περιφέρειες αριστείας» σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί κατά την εναρκτήρια σύνοδο της εκδήλωσης. Η Λιθουανία, η Ουαλία (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Βραδεμβούργο (Γερμανία) είναι οι νικητές στις βασικές κατηγορίες και θα εκπροσωπούνται, αντιστοίχως, από τον Πρωθυπουργό κ. Andrius Kubilius, τον Πρωθυπουργό κ. Carwyn Jones, και τον Υπουργό Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ralf Christoffers. Τα βραβεία «Περιφέρειες Αριστείας» αναγνωρίζουν τις περιφέρειες και τις χώρες που έχουν επιτυχώς υλοποιήσει πολιτικές, προγράμματα και σχέδια σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι νικητές επιλέγησαν ως οι περιφέρειες με τις καλύτερες συνολικές επιδόσεις στα ετήσια βραβεία RegioStars της ΕΕ από το 2008.

Ιστορικό

Περισσότερες πληροφορίες (καθώς και το πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης) για το πέμπτο φόρουμ συνοχής βρίσκονται στον σχετικό δικτυακό τόπο. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τις συζητήσεις ζωντανά στον δικτυακό τόπο από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ.:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Η τελετή για την απονομή των βραβείων «Περιφέρειες αριστείας» θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 μ.μ. στο κτήριο Charlemagne της Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσημες νομοθετικές προτάσεις για τη μελλοντική πολιτική συνοχής έως το καλοκαίρι του 2011 ύστερα από την έγκριση των προτάσεων για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την περιφερειακή πολιτική στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm


Side Bar