Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

Bruxelles, den 31. januar 2011

Det femte samhørighedsforum sætter spot på den fremtidige samhørighedspolitik

EU's samhørighedspolitik – til en værdi af næsten 350 mia. EUR over 7 år – støtter 455 nationale og regionale udviklingsprogrammer i hele EU. På baggrund af gennemgangen af EU's budget og Europa 2020-strategien drøftes en række muligheder for en reform af samhørighedspolitikken, når den nuværende støtteperiode slutter i 2013. Det femte samhørighedsforum, som indledes i dag i Bruxelles, er EU‑landenes og regionernes sidste chance for at komme til orde, inden Kommissionen fremlægger sine lovgivningsmæssige forslag om den fremtidige samhørighedspolitik, hvilket sker inden sommeren 2011. Forummet afholdes hvert tredje år, og Kommissionen har inviteret en række førende politiske beslutningstagere fra de 27 EU‑lande til dette todages arrangement, som forventes at få 800 deltagere.

Johannes Hahn, kommissær for regionalpolitik, og László Andor, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, får ved åbningen af samhørighedsforummet selskab af José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, Viktor Orban, Ungarns premierminister, og Donald Tusk, Polens premierminister – de lande, som i år har EU-formandskabet. Litauens premierminister, Andrius Kubilius, deltager ligeledes i forummet.

Forud for begivenheden fastslog Johannes Hahn: "Særlig i en tid med økonomiske vanskeligheder har Unionen brug for, at der gennem samhørighedspolitikken foretages gode og målrettede investeringer i vores regioner. På samhørighedsforummet får repræsentanter for de nationale, regionale og lokale myndigheder samt andre interessenter en enestående mulighed for at udveksle idéer om fremtidens politik. Resultaterne af høringen og drøftelserne på forummet vil hjælpe os med at udarbejde en endnu mere effektiv samhørighedspolitik, som er bedre tilpasset til den aktuelle økonomiske situation, og som kan bidrage til de ambitiøse Europa 2020-mål."

László Andor tilføjede: "Vi har set, at samhørighedspolitikken kan gøre en reel forskel for beskæftigelse, uddannelsesmuligheder og inklusion. Den sætter gang i væksten og muliggør økonomiske fremskridt. Men den skal tilpasses de udfordringer, som EU's lande og borgere står over for, når krisen er ovre. Europa 2020-strategien er den recept, vi er blevet enige om, og samhørighedspolitikken skal understøtte denne strategis vigtigste reformprioriteter."

På forummet vil der især blive fokuseret på samhørighedspolitikkens rolle i gennemførelsen af Europa 2020-strategien, som opstiller en overordnet plan for en bæredygtig økonomisk udvikling i EU i de næste ti år. Fire tematiske paneler vil på mødet, der ledes af EU's kommissærer, fokusere på de vigtigste elementer i EU 2020-strategien: intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og Europa 2020's territoriale dimension.

I den femte samhørighedsrapport fra november 2010 præsenterede Kommissionen sine foreløbige idéer til, hvordan man yderligere forenkler og strømliner samhørighedspolitikkens gennemførelsesprocedurer og forbedrer dens evaluering, effektivitet og resultater gennem en mere effektiv fastlæggelse af målsætninger. Rapporten viser, at samhørighedspolitikken i høj grad har bidraget til vækst og velfærd, og det fremgår af rapportens tal, hvordan det takket være samhørighedspolitikken er lykkedes at skabe skønsmæssigt 1,4 mio. nye arbejdspladser, hjælpe hen ved 34 mio. arbejdsløse tilbage i arbejde, forbedre 36 mio. personers kvalifikationer, finansiere 4 700 km motorvej og 1 200 km jernbane til højhastighedstog, etablere spildevandsrensning for 23 mio. mennesker, give 20 mio. mennesker adgang til rent vand og give 10 mio. mennesker – især fra de mest sårbare grupper – mulighed for at uddanne sig hvert år.

For at den fremtidige samhørighedspolitik får størst mulig effekt, har Kommissionen foreslået, at den fremtidige støtte koncentreres om nøgleprioriteterne i overensstemmelse med Europa-2020-målene. Panelerne vil indgående drøfte alle de alternativer, som opstilles i rapporten.

På forummet vil Kommissionens formand, José Manuel Barroso, for første gang uddele de såkaldte "Regions of Excellence"-priser. Dette sker ved en ceremoni efter åbningsmødet. Litauen, Wales (Det Forenede Kongerige) og Brandenburg (Tyskland) er de første prismodtagere og vil være repræsenteret af henholdsvis premierminister Andrius Kubilius, førsteminister Carwyn Jones og minister for økonomi og europæiske anliggender Ralf Christoffers. "Regions of Excellence" anerkender de regioner og lande, der med held har gennemført politikker, programmer og projekter, der er på linje med Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Vinderne er dem, som siden 2008 har klaret sig bedst ved uddelingen af EU's årlige RegioStars-priser.

Baggrund

Yderligere oplysninger (bl.a. program) om det femte samhørighedsforum findes på følgende websted, hvor der også er mulighed for at følge debatterne live med start kl. 11.00 mandag den 31. januar:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Uddelingen af "Regions of Excellence"-priserne finder sted kl. 12.00 i Europa-Kommissionens Charlemagnebygning i Bruxelles.

Kommissionen vil fremlæge formelle lovgivningsforslag om den fremtidige samhørighedspolitik inden sommeren 2011 og efter vedtagelsen af forslagene vedrørende det nye EU-budget.

Yderligere oplysninger om regionalpolitikken kan findes på:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Den Europæiske Socialfond:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm


Side Bar