Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

Брюксел, 31 януари 2011 г.

Основна тема на Петия кохезионен форум е бъдещето на политиката на сближаване

По линия на политиката на ЕС на сближаване, чийто бюджет в рамките на 7 години е почти 350 милиарда евро, се предоставя помощ за 455 национални и регионални програми за развитие в целия ЕС. В рамките на прегледа на бюджета на ЕС и на стратегия „Европа 2020“ се обсъждат редица варианти за реформи на политиката след приключването на текущия период на финансиране през 2013 г. Петият кохезионен форум, който се открива днес в Брюксел, е последна възможност държавите-членки и регионите да изразят своето становище, преди Комисията да представи през лятото на 2011 г. своите законодателни предложения относно бъдещето на политиката на сближаване. На организираната на всеки три години двудневна проява, в която се очаква да участват около 800 души, Комисията е поканила политически стратези на най-високо равнище от 27-те държави-членки.

При откриването на проявата към комисаря по регионалната политика Йоханес Хаан и комисаря по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор ще се присъединят председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и министър-председателите на поелите председателството на ЕС Унгария и Полша — Виктор Орбан и Доналд Туск. Във форума ще участва и министър-председателят на Литва Андриус Кубилиус.

В изказване преди проявата комисар Хаан заяви: „Европейският съюз се нуждае от добри и целенасочени инвестиции в регионите по линия на политиката на сближаване, особено в настоящия труден икономически период. Кохезионният форум предоставя ключова възможност на представителите на национално, регионално и местно равнище, както и на други заинтересовани страни да обменят идеи относно бъдещето на политиката. Констатациите, направени в хода на консултациите и обсъжданията по време на форума, ще ни помогнат да изготвим още по-ефективна политика на сближаване, която е по-приспособена към настоящото икономическо положение и която ще ни помогне да допринесем за постигането на амбициозните цели по стратегия „Европа 2020“.

Комисар Андор допълни: „Видяхме, че политиката на сближаване може да доведе до действителни промени в областта на заетостта, на възможностите за образование, както и на приобщаването. Тя насърчава растежа и конкурентоспособността и способства за социален напредък. Тя обаче следва да е в крак с предизвикателствата, пред които са изправени нашите държави и граждани при излизането от кризата. Стратегията „Европа 2020“ представлява съвместно договорен от нас план за действие и политиката на сближаване трябва да подкрепи включените в него най-важни приоритети за реформа.“

В рамките на проявата ще бъде разгледана по-специално ролята на политиката на сближаване за изпълнението на стратегия „Европа 2020“, в която е набелязан план за устойчивото икономическо развитие на ЕС през следващото десетилетие. В рамките на проявата комисари на ЕС ще председателстват четири тематични модула, в които ще се обсъждат основните елементи на стратегия „Европа 2020“: интелигентен растеж, екологичен растеж, приобщаващ растеж и териториално измерение на стратегията „Европа 2020“.

В публикувания през ноември 2010 г. пети доклад за сближаването Комисията изложи своите първоначални идеи за по-нататъшното опростяване и рационализиране на провеждането на политиката на сближаване, както и за подобряване на оценката, постиженията и резултатите посредством по-ефективно набелязване на цели. От доклада е видно, че политиката на сближаване е допринесла значително за растежа и благоденствието, като конкретните данни сочат, че тя е спомогнала за създаването на около 1,4 милиона нови работни места, подпомогнала е около 34 милиона безработни отново да започнат работа, благодарение на нея 36 милиона души са повишили уменията си, финансирани са 4 700 км автомагистрали и 1 200 км високоскоростни ж.п. линии, на още 23 милиона души е било осигурено третиране на отпадните води, още 20 милиона души са получили достъп до чиста питейна вода, а на 10 милиона души годишно е било предоставено обучение за повишаване на уменията, като е било отделено особено внимание на уязвимите групи.

Независимо от това, по отношение на бъдещето на политиката на сближаване Комисията предложи занапред финансирането да бъде съсредоточено по основните приоритети в съответствие с целите по стратегия „Европа 2020“, за да бъде постигнато максимално въздействие. Всички изложени в доклада варианти ще бъдат подложени на задълбочено обсъждане в модулите.

По време на форума, на церемония, която ще се състои след откриването, председателят на Европейската комисия Барозу ще връчи и първите награди „Региони с върхови постижения“. Литва, Уелс (Обединено кралство) и Бранденбург (Германия) получават високото отличие, като те ще бъдат съответно представлявани от министър-председателя Андриус Кубилиус, първия министър Карвин Джоунс и министъра на икономиката и европейските въпроси Ралф Кристоферс. „Региони с върхови постижения“ е признание за регионите и държавите, които успешно са провеждали политики и са изпълнявали програми и проекти в съответствие със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Спечелилите отличието бяха избрани, тъй като са постигнали най-добри цялостни резултати в рамките на ежегодно присъжданите в ЕС от 2008 г. насам награди RegioStars.

Контекст

Повече информация (включително и медийна програма) относно Петия кохезионен форум е на разположение на посочената по-долу уебстраница. Разискванията могат да бъдат следени на живо от 11 ч. в понеделник, 31 януари.

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Церемонията по присъждането на наградите „Региони с върхови постижения“ ще се състои от 12 ч. в Брюксел, в сградата „Charlemagneна Европейската комисия.

До лятото на 2011 г. Комисията ще представи официални законодателни предложения за бъдещето на политиката на сближаване, след като бъдат приети предложенията за новия бюджет на ЕС.

Повече информация за регионалната политика е на разположение на следния адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Европейски социален фонд:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm


Side Bar