Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala agendan: nätgemenskaper kan göra betydligt mer för att skydda minderårigas sekretess - rapport från kommissionen

Bryssel den 30 september 2011– Bara två av nio nätgemenskaper (Habbo Hotel och Xbox Live) har standardinställningar som gör att minderårigas personliga profiler bara kan nås av personer som finns på en godkänd kontaktlista. Detta framgår av en ny undersökningsomgång gjord för kommissionens räkning.

De flesta av de undersökta nätgemenskaperna ger dock ungdomarna åldersanpassad säkerhetsinformation, vägledning och/eller utbildningsmateriel som särskilt riktar sig till minderåriga och svarar på begäran om hjälp. Sju nätgemenskaper svarade på begäran om hjälp; de flesta inom en dag.

Två nätgemenskaper (Dailymotion och Windows Live) har standardinställningar som garanterar att minderåriga bara kan kontaktas av vänner via offentliga eller privata meddelanden. På alla undersökta nätgemenskaper kan vemsomhelst skicka förfrågan om att bli någons vän. På sex av nätgemenskaperna kunde minderårigas profiler nås direkt av vänners vänner. Alla undersökta nätgemenskaper tillhandahöll förkortade och förenklade användarvillkor eller tjänstevillkor.

”Unga människor gillar och har mycket nytta av nätgemenskaper, men är ofta inte tillräckligt medvetna om risker som gromning”, säger Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande, med ansvar för den digitala agendan. ”Nätgemenskaperna måste ta sitt ansvar gentemot ungdomar på allvar. Senare i år kommer jag att behandla dessa frågor i en omfattande strategi som visar hur internet kan göras säkrare för barn genom en kombination av åtgärder för att skydda dem och göra dem bättre rustade.”

I rapporten behandlas framförallt genomförandet av principerna för säkrare nätgemenskaper i EU när det gäller plattformar för bloggning (Skyrock) och spel (Xbox Live), plattformar för delning av foto och videosnuttar (YouTube, Dailymotion, Flickr), virtuella världar (Habbo Hotel, Stardoll), plattformar som har vissa av nätgemenskapernas funktioner (Windows Live) och plattformar där man kan skapa personliga profiler och ladda upp blogginlägg, foton och uppdateringar (Yahoo! Pulse.). Undersökningarna skedde mellan mars och juni 2011.

Den senaste rapporten kompletterar den från juni 2011 om hur fjorton nätgemenskaper genomförde principerna (se IP/11/762).

Kommissionen granskar skyddet av minderåriga på nätet mot risker som gromning och nätmobbning som ett led i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Målet är att öka förtroendet för internet. Resultaten av de två undersökningarna av genomförandet av principerna för säkrare nätgemenskaper kommer att beaktas av kommissionen i ett omfattande initiativ senare i år som syftar till att skydda barn när de använder ny teknik.

Bakgrund

Principerna för säkrare nätgemenskaper i EU är ett självreglerande avtal som förmedlades av kommissionen under 2009 för att skydda barn när de är online, (se IP/09/232).

Hittills har 21 företag undertecknat principerna: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe och Zap. Wer-kennt-wen anslöt sig i november 2010 men testades inte i den aktuella omgången.

I den senaste rapporten konstaterades följande:

  • Bara Habbo Hotel och Xbox Live har standardinställningar som gör att minderårigas personliga och identifierbara information bara kan visas för personer på en godkänd kontaktlista, oavsett hur mycket information som finns om dem på deras profiler.

  • På de sju andra webbplatser som testades visades som grundinställning stora mängder personlig information, även information som användare lagt till efter registreringen, för användare som inte fanns på de minderårigas godkända kontaktlista. Informationen innebar i sig inte att de minderåriga direkt kunde identifieras, men den kunde användas i det syftet.

  • På sex av nätgemenskaperna kunde minderårigas profiler nås direkt av vänners vänner. Oregistrerade användare kunde få tillgång till minderårigas profiler via deras blogg, video, eller bilder som den minderåriga hade lagt ut på nätet. När en minderårigs blogg, enskilda videosnuttar, bilder, videoklipp eller fotoströmmar hittas, till exempel via en extern sökmotor eller via en länk skickad i ett e-postmeddelande, beviljas åtkomst till den minderåriges profil.

  • Åtta av nio testade nätgemenskaper gav säkerhetsinformation, vägledning och/eller fortbildningsmaterial som specifikt riktades till minderåriga (alla utom Windows Live). Hos Windows Live var informationen snarare riktad till föräldrar eller barnvakter, även om den lätt kunde förstås av yngre.

  • Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll och YouTube innehåller säkerhetsinformation för barn och föräldrar som är lätt att både hitta och förstå.

  • Som grundinställning var det bara i en av nio testade nätgemenskaper som man kunde hitta minderårigas profiler genom namnsökningar via interna eller externa sökmotorer (t.ex. Google, Bing eller Yahoo!).

På flera av dessa webbplatser är inte användarprofilen huvudingången eller huvudintresset för användarna. Det gäller framförallt plattformar där man kan dela foton eller videosnuttar där användarna tittar på fotoströmmar eller videoklipp, men kanske inte på en användarprofil.

Mer information om principerna för säkrare nätgemenskaper i EU och en bedömning av deras tillämpning finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Webbplatsen för programmet säkrare internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Webbplatsen för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes' webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på twitter: http://twitter.com/#!/neeliekroeseu

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar