Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Digitalna agenda: socialne mreže lahko postorijo precej več za varstvo zasebnosti mladoletnih uporabnikov – poročilo Komisije

Bruselj, 30. septembra 2011 – Na podlagi novega niza preskusov je Evropska komisija ugotovila, da je samo pri dveh od devetih spletišč za socialno mreženje (Habbo Hotel in Xbox Live) dostopnost profilov s samodejnimi nastavitvami omejena na mladoletnike s seznama odobrenih stikov.

Večina preskušenih spletišč pa mladoletnikom daje varnostne informacije, primerne njihovi starosti, ponuja napotke ali izobraževalno gradivo, posebej namenjeno mladoletnikom, in se odziva na prošnje za pomoč. Na take prošnje je odgovorilo sedem spletišč, večinoma v manj kot enem dnevu.

Dve spletišči (Dailymotion in Windows Live) zagotavljata, da lahko z mladoletnimi uporabniki v skladu s standardnimi nastavitvami navežejo stik le prijatelji, in sicer preko javnih ali zasebnih sporočil. V vseh preskušenih spletiščih lahko povabilo k vzpostavitvi prijateljstva pošlje kdor koli. Na šestih spletiščih so profili mladoletnih uporabnikov neposredno dostopni prijateljem prijateljev. Vsa preskušana spletišča so opremljena s krajšo in otrokom prijaznejšo obliko pogojev uporabe.

Podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo Neelie Kroes je k temu dejala:Spletišča za socialno mreženje mladim nudijo veliko zabave in koristi, vendar se s tem povezanih nevarnosti, na primer navezovanja stikov z namenom spolne zlorabe (t.i. grooming"), pogosto ne zavedajo dovolj. Taka spletišča morajo resno sprejeti svojo odgovornost do mladoletnih uporabnikov. Ta vprašanja nameravam obravnavati še letos z obsežno strategijo, ki naj z usklajenimi varstvenimi ukrepi in ob zagotovitvi večje samostojnosti otrokom ponudi varnejše spletno okolje.

Poročilo se osredotoča zlasti na to, kako načela za varnejše socialno mreženje za EU uresničujejo platforme za bloge (Skyrock), igralne platforme (Xbox Live), platforme za izmenjavo fotografskega gradiva in video posnetkov (YouTube, Dailymotion, Flickr), virtualne svetove (Habbo Hotel, Stardoll), platforme z aplikacijami za socialno mreženje (Windows Live) ter platforme, ki omogočajo ustvarjanje osebnih profilov z možnostjo naložitve blogov, slik in novic (Yahoo! Pulse). Preskusi so bili opravljeni med marcem in junijem 2011.

Zadnje poročilo dopolnjuje tistega, ki je bilo v zvezi z izvajanjem načel s strani štirinajst spletišč za socialno mreženje objavljeno junija letos (glej IP/11/762).

Vprašanje varovanja mladoletnih oseb v spletnem okolju pred nevarnostmi, kot sta navezovanje stikov z namenom spolne zlorabe (grooming) in kibernetsko ustrahovanje (cyber-bullying), Komisija proučuje kot del cilja, ki je bil zastavljen z Digitalno agendo za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200), da bi s tem okrepila zaupanje v svetovni splet. Izsledke dveh anket glede izvajanja načel za varnejše socialno mreženje bo Komisija upoštevala pri svoji obsežni pobudi za zagotovitev večje samostojnosti in varstva mladih pri uporabi novih tehnologij, ki bo predstavljena še letos.

Ozadje

„Načela za varnejše socialno mreženje za EU so samoureditveni dogovor, ki ga je Komisija izposlovala leta 2009, da bi na njegovi podlagi zagotovila varstvo otrok v spletnem okolju (glej IP/09/232).

Doslej je načela podpisalo 21 podjetij: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe in Zap. Podjetje Wer-kennt-wen je protokol podpisalo novembra 2010, vendar zanj ni bil opravljen preskus, ki bi bil zajet v sedanji oceni.

V zadnjem poročilu je ugotovljeno naslednje:

  • Samo Habbo Hotel in Xbox Live s samodejnimi nastavitvami omogočata, da so osebni podatki in podatki glede istovetnosti mladoletnih uporabnikov dostopni samo seznamu odobrenih stikov, ne glede na obseg informacij, ki jih o sebi uporabniki objavijo v svojih profilih.

  • Pri preostalih sedmih spletiščih se je pokazalo, da je znatna količina osebnih informacij – vključno s takimi, ki so jih uporabniki dodali po prijavi – v skladu s standardnimi nastavitvami na voljo uporabnikom, ki niso zajeti v seznam odobrenih stikov mladoletnika. Istovetnosti mladoletnika ni mogoče neposredno izpeljati iz teh informacij, vendar je to možno.

  • Pri šestih ponudnikih storitev imajo dostop do profilov mladoletnikov prijatelji prijateljev. Neprijavljeni uporabniki bi lahko dostopali do takih profilov skozi bloge ali posnetkov in slik, ki jih je mladoletnik objavil na spletu. Če se izsledijo blog, posamezni posnetki, slike, video kanali ali slikovno gradivo (na primer preko zunanjega iskalnika ali skozi povezavo, poslano prek elektronske pošte), je dostop do mladoletnikovega profila zagotovljen.

  • Osem od devetih preskušenih spletišč zagotavljajo varnostne informacije, napotke in/ali izobraževalno gradivo, izrecno namenjeno mladoletnim uporabnikom (vsi razen Windows Live). Pri Windows Live so informacije namenjene predvsem staršem ali skrbnikom, čeprav jih lahko brez težav razumejo tudi mladi.

  • Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll in YouTube nudijo varnostne informacije za otroke in starše, ki jih je mogoče izslediti in razumeti brez težav.

  • Samo pri enem od devetih preskušenih ponudnikov storitev je samodejna nastavitev omogočala najdenje profila mladoletnika z iskanjem z notranjimi ali zunanjimi iskalniki (npr. Google, Bing ali Yahoo!).

Pri večini teh spletišč uporabniški profili niso glavna vhodna točka ali središče zanimanja uporabnikov. To še zlasti velja za platforme za izmenjavo slik in posnetkov, saj si uporabniki običajno ogledajo slikovno gradivo ali posnetke, ne pa nujno profilov uporabnikov.

Načela za varnejše socialno mreženje za EU in ocena njihovega izvajanja:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Program za varnejši splet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Spletišče Digitalne agende:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Spletišče komisarke Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledi Neelie Kroes na Twitterju:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakta:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar