Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Podľa správy Komisie môžu sociálne siete urobiť oveľa viac pre ochranu súkromia maloletých

Brusel 30. septembra 2011 – Podľa výsledkov nového kola testov, ktoré zadala Európska komisia, majú iba dve z deviatich sociálnych sietí (Habbo Hotel a Xbox Live) také východiskové nastavenia, pri ktorých je osobný profil maloletých používateľov dostupný len kontaktom zo schváleného zoznamu.

Väčšina testovaných sietí však mladým ľudom poskytuje informácie o bezpečnosti spôsobom primeraným ich veku, ponúka usmerňujúce a/alebo vzdelávacie materiály určené pre maloletých a reaguje na žiadosti o pomoc. Sedem sietí odpovedalo na žiadosť o pomoc, väčšina z nich v časovom horizonte kratšom ako jeden deň.

Dve siete (Dailymotion a Windows Live) zaručujú východiskové nastavenie, pri ktorom maloletých môžu kontaktovať prostredníctvom verejných alebo súkromných správ len priatelia. Na všetkých skúmaných sieťach má hocikto možnosť zaslať maloletým žiadosť o zaradenie medzi priateľov. Na šiestich sieťach majú priamy prístup k profilom maloletých priatelia priateľov. Všetky testované siete ponúkajú aj kratšiu verziu svojich podmienok používania alebo poskytovania služieb koncipovanú pre deti.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: Mladí ľudia radi trávia čas online na sociálnych sieťach a môžu im z nich plynúť veľké výhody, často si však nie sú dostatočne vedomí rizík, ako je napríklad grooming (nadväzovanie kontaktov s deťmi na účely sexuálneho zneužitia). Sociálne siete musia zobrať vážne svoju zodpovednosť voči mladým ľuďom. Týmto problémom sa chcem venovať neskôr v priebehu tohto roka v komplexnej stratégii zvyšovania bezpečnosti detí na internete kombináciou ochranných a podporných opatrení.“

Správa sa zamerala konkrétne na dodržiavanie „Zásad pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ“ na platformách venovaných blogovaniu (Skyrock), hrám (Xbox Live), fotografiám a videám (YouTube, Dailymotion, Flickr), virtuálnym svetom (Habbo Hotel, Stardoll), na platformách s niektorými funkciami sociálnej siete (Windows Live) a na platformách, ktoré umožňujú vytvorenie osobného profilu s možnosťou pridávania blogových príspevkov, fotografií a iných aktualizácií (Yahoo!Pulse). Testy prebiehali od marca do júna 2011.

Najnovšia správa dopĺňa správu uverejnenú v júni 2011, ktorej predmetom bolo uplatňovanie spomenutých zásad na štrnástich stránkach sociálnych sietí (pozri IP/11/762).

Komisia skúma ochranu maloletých v online prostredí pred hrozbami, ako je grooming a internetová šikana (cyber-bullying), v rámci cieľa zvýšiť dôveru v internet vytýčeného v Digitálnej agende pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Výsledky týchto dvoch prieskumov o dodržiavaní zásad pre bezpečnejšie sociálne siete zohľadní v komplexnej iniciatíve zameranej na podporu a ochranu detí, ktoré používajú nové technológie. Iniciatívu plánuje predložiť neskôr v priebehu tohto roka.

Kontext

„Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete“ sú samoregulačná dohoda, ktorú Komisia iniciovala v roku 2009 s cieľom zaručiť bezpečnosť detí v online prostredí (pozri IP/09/232).

Do dnešného dátumu tieto zásady podpísalo 21 spoločností: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe a Zap. Wer-kennt-wen sa pridala v novembri 2010, nebola však ešte zahrnutá v aktuálnom posúdení.

V najnovšej správe sa zistilo, že:

  • Len Habbo Hotel a Xbox Live majú východiskové nastavenia, pri ktorých sa osobné a identifikačné informácie maloletých, bez ohľadu na to, koľko informácií o sebe na svojich profiloch poskytli, zobrazujú len osobám uvedeným v zozname schválených kontaktov.

  • Webové stránky zvyšných siedmich testovaných sietí pri východiskovom nastavení zobrazujú pomerne veľký počet osobných informácií - vrátane informácií, ktoré používatelia uvedú po registrácii - a to aj používateľom, ktorí sa nenachádzajú na zozname schválených kontaktov. Tieto informácie nevedú nevyhnutne k okamžitému určeniu totožnosti maloletých, ale táto možnosť nie je vylúčená.

  • V rámci šiestich z týchto služieb majú priamy prístup k profilom maloletých priatelia priateľov. Nezaregistrovaní používatelia majú možnosť získať prístup k profilom maloletých prostredníctvom ich blogu, videa či fotografie, ktoré uverejnili online. Používateľ, ktorý blog, jednotlivé videá, fotografie, videokanál či online fotoalbum nájde (napríklad pomocou externého vyhľadávača alebo linky zaslanej elektronickou poštou), má automaticky zaručený prístup k profilu maloletého.

  • Bezpečnostné informácie, usmerňujúce a/alebo vzdelávacie materiály určené osobitne maloletým poskytuje 8 z 9 testovaných sietí (teda všetky okrem Windows Live). Informácie, ktoré poskytuje Windows Live, sú určené skôr pre rodičov alebo poručníkov, hoci by boli zrozumiteľné aj pre mladých ľudí.

  • Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll a YouTube poskytujú bezpečnostné informácie pre deti i rodičov, ktoré sú jednak ľahko dostupné, a jednak ľahko pochopiteľné.

  • Iba jedna z deviatich testovaných služieb má také východiskové nastavenie, pri ktorom je možné profily zaregistrovaných maloletých nájsť zadaním mena buď do interného alebo externého vyhľadávača (napr. Google, Bing alebo Yahoo!).

Na niekoľkých z týchto sietí nie sú profily používateľov hlavným vstupným bodom ani hlavným predmetom záujmu iných používateľov. To platí predovšetkým o platformách na zverejňovanie fotografií a videozáznamov, na ktorých používatelia spravidla navštívia online fotoalbum alebo videokanál, ale nie nevyhnutne aj profil používateľa.

Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ a posúdenie ich dodržiavania:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Program bezpečnejší internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Webová stránka o digitálnej agende:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar