Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: sieci społeczne mogą w znacznie większym stopniu przyczynić się do ochrony prywatności małoletnich – sprawozdanie Komisji

Bruksela, 30 września 2011 r. – Według najnowszej serii testów przeprowadzonych przez Komisję Europejską jedynie dwa spośród dziewięciu portali społecznościowych (Habbo Hotel i Xbox Live) posiadają domyślne ustawienia, które zapewniają dostępność osobistych profili małoletnich użytkowników wyłącznie osobom z zatwierdzonej listy kontaktów.

Większość badanych portali zapewnia jednak małoletnim informacje o bezpieczeństwie dostosowane do ich wieku, wskazówki lub materiały edukacyjne dostosowane w szczególny sposób dla małoletnich. Portale odpowiadają również na prośby o pomoc. Siedem portali odpowiedziało na prośby o pomoc, z czego większość uczyniła to w czasie krótszym niż jeden dzień.

Dwa portale (Dailymotion i Windows Live) mają ustawienia domyślne gwarantujące, że przyjaciele mogą się kontaktować z nieletnimi wyłącznie za pomocą publicznych lub prywatnych wiadomości. We wszystkich kontrolowanych portalach każdy może wysłać osobie niepełnoletniej prośbę o przyjęcie do grupy przyjaciół. W przypadku sześciu portali profile małoletnich użytkowników mogą być bezpośrednio dostępne dla przyjaciół przyjaciół. Wszystkie sprawdzane portale zapewniają krótszą i bardziej zrozumiałą dla dzieci wersję warunków użytkowania lub świadczenia usług.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, powiedziała: „Młodzi ludzie cieszą się nawiązywaniem kontaktów społecznych w sieci i czerpią z tego ogromne korzyści, ale często nie są wystarczająco świadomi zagrożeń, takich jak nagabywanie dzieci w celach seksualnych. Portale społecznościowe muszą poważnie traktować swoje obowiązki wobec młodych ludzi. Pod koniec bieżącego roku zamierzam uwzględnić te kwestie w kompleksowej strategii na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa internetu dla dzieci poprzez zestaw środków w zakresie ochrony i wzmacniania pozycji dzieci.”

W sprawozdaniu zwrócono szczególną uwagę na wdrożenie zasad bezpieczniejszego korzystania z portali społecznościowych dla UE przez platformy dla osób prowadzących blogi (Skyrock) i grających w gry (Xbox Live), platformy służące udostępnianiu zdjęć i materiałów wideo (YouTube, Dailymotion, Flickr), wirtualne społeczności (Habbo Hotel, Stardoll), platformy posiadające niektóre funkcjonalności serwisów społecznościowych (Windows Live) oraz platformy umożliwiające tworzenie profili osobistych oraz umieszczanie wpisów z blogów, zdjęć i zaktualizowanych informacji (Yahoo! Pulse). Badania zostały przeprowadzone w okresie od marca do czerwca 2011 r.

Najnowsze sprawozdanie uzupełnia sprawozdanie opublikowane w czerwcu 2011 r. – dotyczące wprowadzenia w życie powyższych zasad przez czternaście specjalnych serwisów społecznościowych (zob. IP/11/762).

W ramach celu określonego w Europejskiej agendzie cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200) Komisja prowadzi przegląd dotyczący ochrony nieletnich w sieci przed takimi zagrożeniami jak nagabywanie dzieci do celów seksualnych i cyberprzemoc, aby podnieść poziom zaufania do internetu. Wyniki dwóch badań realizacji zasad bezpieczniejszego korzystania z serwisów społecznościowych zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję w ramach planowanej pod koniec bieżącego roku szeroko zakrojonej inicjatywy mającej na celu wzmocnienie pozycji i ochronę dzieci w zakresie posługiwania się nowymi technologiami.

Kontekst

Zasady bezpieczniejszego korzystania z portali społecznościowych dla UE są dobrowolnym porozumieniem wynegocjowanym przy udziale Komisji w 2009 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w sieci. (zob. IP/09/232).

Do dnia dzisiejszego dwadzieścia jeden przedsiębiorstw przyjęło te zasady: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe oraz Zap. Portal Wer-kennt-wen przyjął zasady w listopadzie 2010 r., ale nie został skontrolowany w ramach bieżącej oceny.

W najnowszym sprawozdaniu przedstawiono następujące wnioski:

  • Tylko Habbo Hotel i Xbox Live mają domyślne ustawienia, które powodują, że informacje osobowe i identyfikujące dotyczące małoletnich są automatycznie widoczne jedynie dla osób z zatwierdzonej listy kontaktów bez względu na to, jaka ilość informacji o tych osobach została umieszczona w ich profilach.

  • W przypadku pozostałych siedmiu badanych portali wyniki wskazują, że znaczna część informacji personalnych, w tym informacje dodawane przez użytkowników po rejestracji, jest automatycznie udostępniana użytkownikom, których nie ma na liście kontaktów osoby małoletniej. Informacje ta nie muszą prowadzić do natychmiastowej identyfikacji małoletnich, ale mogą powodować taki skutek.

  • W przypadku sześciu portali przyjaciele przyjaciół mogą mieć bezpośredni dostęp do profili małoletnich użytkowników. Niezarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do profili małoletnich użytkowników za pośrednictwem ich blogów bądź materiałów wideo, lub zdjęć umieszczonych przez małoletnie osoby w internecie. Po odnalezieniu bloga, materiałów wideo, zdjęć, kanałów wideo lub galerii zdjęć osoby niepełnoletniej (np. poprzez wyszukiwarkę zewnętrzną lub link wysłany pocztą elektroniczną) uzyskuje się dostęp do profilu osoby małoletniej.

  • Osiem z dziewięciu skontrolowanych portali zapewnia informacje dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki lub materiały edukacyjne przygotowane specjalnie z myślą o małoletnich użytkownikach (wyjątek stanowi portal Windows Live). W przypadku portalu Windows Live przedstawione informacje były bardziej odpowiednie dla rodziców lub opiekunów, chociaż młodzi ludzie również nie mieliby trudności z ich zrozumieniem.

  • Portale Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll i YouTube zapewniają łatwo dostępne i zrozumiałe informacje dotyczące bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców.

  • Tylko jeden z dziewięciu kontrolowanych portali umożliwiał automatyczne wyszukanie profili osób małoletnich przy użyciu wyszukiwarki wewnętrznej lub zewnętrznej (np. Google, Bing lub Yahoo!).

W niektórych z tych portali profile użytkowników nie stanowią głównego punktu dostępu lub najważniejszego przedmiotu zainteresowania użytkowników. Odnosi się to w szczególności do platform, na których udostępnia się zdjęcia i materiały wideo, gdzie użytkownicy zwykle odwiedzają galerię zdjęć lub kanał wideo, ale niekoniecznie profil użytkownika.

Zasady bezpieczniejszego korzystania z portali społecznościowych dla UE oraz ocena ich wdrożenia:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Program „Bezpieczniejszy Internet”:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Strona internetowa Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar