Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma: socializēšanās tīklu ieguldījums var būt daudz lielāks, lai aizsargātu nepilngadīgo personu privātumu – Komisijas ziņojums

Briselē, 2011. gada 30. septembrī. Eiropas Komisijas no jauna veiktajās pārbaudēs atklājies, ka tikai divām no deviņām socializēšanās tīmekļa vietnēm (Habbo Hotel un Xbox Live) noklusējuma iestatījumi ir tādi, ka nepilngadīgo personu profili ir pieejami tikai viņu apstiprinātām kontaktpersonām.

Tomēr lielākā daļa no pārbaudītajām tīmekļa vietnēm sniedz nepilngadīgajiem viņu vecumam atbilstošu drošības informāciju, norādījumus un/vai izglītojošus materiālus, kas īpaši paredzēti nepilngadīgajiem, un atbild uz palīdzības lūgumiem. Septiņas tīmekļa vietnes atbildēja uz palīdzības lūgumiem, turklāt pārsvarā vienas dienas laikā.

Divas tīmekļa vietnes (Dailymotion un Windows Live) nodrošina, ka, izmantojot noklusējuma iestatījumus, ar nepilngadīgajiem var sazināties tikai draugi, nosūtot personiskus vai publiskus ziņojumus. Visās pārbaudītajās tīmekļa vietnēs ikviens var nosūtīt nepilngadīgajiem draudzības uzaicinājumu. Sešās tīmekļa vietnēs nepilngadīgo profiliem var tiešā veidā piekļūt "draugu draugi". Visas pārbaudītās tīmekļa vietnes nodrošina saīsinātu lietošanas vai pakalpojumu lietošanas noteikumu versiju, kas vairāk orientēta uz bērniem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmas īstenošanu, sacīja: "Jaunieši izmanto socializēšanos tiešsaistē un gūst no tās lielu labumu, taču bieži vien viņi nepietiekami apzinās riskus, piemēram, uzmākšanos. Socializēšanās tīmekļa vietnēm ir nopietni jāapsver jautājums par savu atbildību pret šiem jauniešiem. Šogad minētos jautājumus es plānoju ietvert visaptverošā stratēģijā par bērnu drošības uzlabošanu internetā, izmantojot gan aizsardzības, gan apmācības pasākumus."

Ziņojumā īpaši aplūkots, kā "Drošāku socializēšanās tīklu principi Eiropas Savienībai" tiek īstenoti emuāru platformā (Skyrock) un spēļu platformā (Xbox Live), foto un video koplietošanas platformās (YouTube, Dailymotion un Flickr), virtuālajās pasaulēs (Habbo Hotel, Stardoll), platformās, kurām ir dažas socializēšanās tīmekļa vietņu funkcijas (Windows Live), kā arī platformās, kas ļauj izveidot lietotāja profilu ar iespēju augšupielādēt emuāru ierakstus, fotogrāfijas un atjauninājumus (Yahoo! Pulse). Pārbaudes tika veiktas no 2011. gada marta līdz jūnijam.

Pēdējais ziņojums papildina iepriekš, proti, 2011. gada jūnijā, publicēto ziņojumu par minēto principu īstenošanu 14 specializētās socializēšanās tīmekļa vietnēs (skat. IP/11/762).

Viens no Eiropas digitalizācijas programmas (skat. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) mērķiem ir uzlabot uzticēšanos internetam, tāpēc Komisija pārskata jautājumu par nepilngadīgo aizsardzību pret uzmākšanos un iebiedēšanu tiešsaistē. Par "Drošāku socializēšanās tīklu principu" īstenošanu veikto abu pētījumu rezultātus Komisija ņems vērā, šogad sagatavojot visaptverošu iniciatīvu, lai saistībā ar jauno tehnoloģiju izmantošanu apmācītu un aizsargātu bērnus.

Pamatinformācija

"Drošāku socializēšanās tīklu principi Eiropas Savienībai” ir pašregulācijas vienošanās, ko Komisija palīdzēja sagatavot 2009. gadā, lai rūpētos par bērnu drošību tiešsaistē (sk. IP/09/232).

Šos principus līdz šim ir parakstījis 21 uzņēmums: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe un Zap. Wer-kennt-wen tos parakstīja 2010. gada novembrī, bet pašreizējā novērtējumā netika pārbaudīts.

Jaunākajā ziņojumā secināts, ka:

  • Vienīgi Habbo Hotel un Xbox Live tīmekļa vietnēm noklusējuma iestatījumi ir tādi, ka nepilngadīgo sniegtā personiskā un identificējamā informācija ar noklusējuma iestatījumiem ir pieejama tikai viņu apstiprinātām kontaktpersonām, neatkarīgi no tā, cik daudz informācijas par lietotāju ir publicēts attiecīgās personas profilā.

  • Pārējo septiņu tīmekļa vietņu pārbaužu rezultāti atklāja, ka ar noklusējuma iestatījumiem liels apjoms personiskās informācijas (tostarp informācija, ko lietotāji papildinājuši pēc reģistrācijas) ir pieejams arī tiem lietotājiem, kuri nav nepilngadīgo apstiprinātās kontaktpersonas. Šāda informācija ne vienmēr nozīmē to, ka nepilngadīgais tiek nekavējoties atklāts, taču tas tā varētu notikt.

  • Sešās tīmekļa vietnēs nepilngadīgo profiliem var tiešā veidā piekļūt "draugu draugi". Nereģistrēti lietotāji var piekļūt nepilngadīgo profiliem caur viņu emuāriem vai arī video vai fotogrāfiju, ko nepilngadīgais publicējis tiešsaistē. Tiklīdz ir atrasts nepilngadīgā emuārs, atsevišķi video, fotogrāfijas, videokanāli vai fotoplūsma (photostream), piemēram, ar ārējām meklētājprogrammām vai e-pastā atsūtītu saiti, tiek piešķirta piekļuve nepilngadīgā profilam.

  • Astoņas no deviņām tīmekļa vietnēm (visas, izņemot Windows Live) sniedz drošības informāciju, norādījumus un/vai izglītojošus materiālus, kas īpaši paredzēti nepilngadīgajiem. Tīmekļa vietnē Windows Live sniegtā informācija vairāk bija paredzēta vecākiem vai aizbildņiem, kaut gan to viegli varētu saprast arī jaunieši.

  • Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll un YouTube sniedz drošības informāciju bērniem un vecākiem, un to ir viegli atrast un saprast.

  • Ar noklusējuma iestatījumiem tikai vienā no pārbaudītajām deviņām tīmekļa vietnēm nepilngadīgo profilus var atrast pēc personas vārda, izmantojot internetu vai ārējās meklētājprogrammas (piemēram, Google, Bing vai Yahoo!).

Vairākās no šīm tīmekļa vietnēm lietotāju profili neparādās lietotāju pirmajās lapās vai galveno interešu sadaļā. Jo īpaši tas attiecas uz foto koplietošanas un video koplietošanas platformām, kur lietotāji parasti aplūko kādu fotoplūsmu vai videokanālu, ne vienmēr sameklējot paša lietotāja profilu.

Drošāku socializēšanās tīklu principi ES un to īstenošanas novērtējums:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Drošāka interneta programma:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Digitalizācijas programmas vietne:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Nēlī Krusas tvītojumi: http://twitter.com/#!/neeliekroeseu

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar