Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan digitaalistrategia: komission raportin mukaan verkkoyhteisöpalvelut voivat parantaa huomattavasti alaikäisten yksityisyyden suojelua

Bryssel 30. syyskuuta 2011 – Euroopan komission teettämistä uusimmista, yhdeksää verkkoyhteisöpalvelua arvioivista testeistä kävi ilmi, että vain kahdella sivustolla (Habbo Hotel ja Xbox Live) alaikäisten verkkoprofiilit on asetettu oletusarvoisesti sellaisiksi, että ne ovat ainoastaan rajatun kaveripiirin nähtävillä.

Suurin osa testatuista verkkoyhteisöpalveluista kuitenkin antaa alaikäisille tälle ikäryhmälle sopivia turvallisuustietoja, ohjausta ja/tai oppimateriaalia ja vastaa käyttäjien avunpyyntöihin. Seitsemän verkkoyhteisöpalvelua vastasi avunpyyntöihin ja suurin osa yhden vuorokauden kuluessa.

Kaksi verkkoyhteisöpalvelua (Dailymotion ja Windows Live) varmistaa, että alaikäisiin voivat oletusarvoisesti olla yhteydessä ainoastaan heidän kaverinsa julkisin tai yksityisin viestein. Kaikissa testatuissa verkkoyhteisöpalveluissa kuka tahansa voi lähettää kaveripyyntöjä alaikäisille. Niistä kuudessa "kaverien kavereilla" on suora pääsy alaikäisten profiileihin. Kaikkien testattujen verkkoyhteisöpalvelujen sivuilta löytyy lyhyempi ja lapsiystävällisempi versio käyttö- tai palveluehdoista.

Digitaalistrategiasta vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan nuoret käyttävät mielellään internetin yhteisöpalveluja ja hyötyvät niistä mutteivät ole useinkaan riittävän tietoisia niihin liittyvistä riskeistä, joita on esimerkiksi ns. grooming eli houkuttelu. ”Verkkoyhteisöpalvelujen on suhtauduttava vakavasti vastuuseensa alaikäisiä kohtaan. Komissio ottaa nämä asiat esille myöhemmin tänä vuonna laadittavassa kattavassa strategiassa, jonka tavoitteena on erilaisten suojelu- ja valistustoimenpiteiden avulla tehdä internetistä turvallisempi paikka lapsille”, Kroes totesi.

Komission raportissa tarkastellaan erityisesti turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteiden toteutumista blogeissa (Skyrock), pelisivustoilla (Xbox Live), valokuva- ja videosivustoilla (YouTube, Dailymotion, Flickr), virtuaaliympäristöissä (Habbo Hotel, Stardoll), sivustoilla, joilla on jonkin verran verkkoyhteisötoimintoja (Windows Live), ja sivustoilla, jotka mahdollistavat henkilökohtaisten profiilien luomisen ja blogimerkintöjen, valokuvien ja päivitysten lisäämisen (Yahoo! Pulse). Testaus tapahtui maaliskuun ja kesäkuun 2011 välisenä aikana.

Tämä uusin raportti täydentää kesäkuussa 2011 julkaistua raporttia, jossa käsiteltiin edellä mainittujen periaatteiden toteutumista 14:ssä verkkoyhteisöpalvelussa (ks. IP/11/762).

Tarkastellessaan verkkopalveluja käyttävien alaikäisten suojelua groomingin ja verkkokiusaamisen kaltaisilta riskeiltä komissio ottaa huomioon eurooppalaisessa digitaalistrategiassa vahvistetun tavoitteen (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200), jonka mukaan luottamusta internetiin on lisättävä. Komissio käynnistää myöhemmin tänä vuonna kattavan aloitteen, jolla pyritään valistamaan ja suojelemaan lapsia näiden käyttäessä uutta teknologiaa. Tällöin se ottaa huomioon näistä kahdesta turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteiden toteutumista koskevasta tutkimuksesta saadut tulokset.

Tausta

EU:n turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteet vahvistetaan itsesääntelysopimuksessa, joka tehtiin komission aloitteesta vuonna 2009 lasten suojaamiseksi internetissä (ks. IP/09/232).

Tähän mennessä periaatteet on allekirjoittanut 21 yhtiötä: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe ja Zap. Wer-kennt-wen liittyi mukaan marraskuussa 2010, mutta se jätettiin tämän arvioinnin yhteydessä tehdyn testauksen ulkopuolelle.

Tuoreimmassa raportissa todettiin seuraavaa:

  • Vain Habbo Hotelin ja Xbox Liven oletusarvoasetukset ovat sellaiset, että alaikäisten henkilötiedot ja tunnistamisen mahdollistavat seikat ovat ainoastaan rajatun kaveripiirin nähtävillä riippumatta siitä, miten paljon henkilökohtaisia tietoja heidän profiilinsa sisältävät.

  • Testitulokset osoittivat, että muilla seitsemällä verkkosivustolla huomattava määrä alaikäisten henkilötietoja – myös rekisteröitymisen jälkeen lisättyjä - oli oletusarvoisesti muidenkin kuin rajatun kaveripiirin nähtävillä. Nämä tiedot olivat sellaisia, ettei alaikäisiä voinut niiden avulla välttämättä heti tunnistaa. Tunnistaminen saattoi kuitenkin olla mahdollista.

  • Verkkoyhteisöpalveluista kuudessa "kaverien kavereilla" oli suora pääsy alaikäisten profiileihin. Rekisteröitymättömillä käyttäjillä oli pääsy alaikäisten profiileihin näiden blogien tai nettiin lähetettyjen videoiden tai valokuvien kautta. Kun ulkopuolinen käyttäjä löytää netistä alaikäisen blogin, yksittäisiä videoita tai valokuvia (esim. ulkoisen hakukoneen tai sähköpostitse lähetetyn linkin kautta), hän pääsee näkemään alaikäisen profiilin.

  • Yhdeksästä testatusta sivustosta kahdeksalla oli tarjolla erityisesti alaikäisille suunnattuja turvallisuustietoja, ohjausta ja/tai oppimateriaalia (kaikki muut paitsi Windows Live). Windows Live ‑sivustolla annetut tiedot oli suunnattu pikemminkin lasten vanhemmille tai huoltajille, vaikka ne olivat myös helposti alaikäisten ymmärrettävissä.

  • Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll ja YouTube tarjoavat lapsille ja heidän vanhemmilleen turvallisuustietoja, jotka löytyvät helposti ja on esitetty helppotajuisesti.

  • Yhdeksästä testatusta verkkopalvelusta vain yhdessä alaikäisten profiilit olivat oletusarvoisesti löydettävissä nimihaulla joko sisäisten tai ulkoisten hakukoneiden kautta (esim. Google, Bing tai Yahoo!).

Monillakaan näistä verkkosivustoista käyttäjäprofiilit eivät toimi pääasiallisena tai kiinnostavimpana linkkinä sivuille siirtymiseksi. Tämä pätee varsinkin valokuvien ja videoiden jakamiseen tarkoitettuihin sivustoihin, joilla käyttäjät katsovat yleensä vain kuvia tai videoita eivätkä välttämättä käyttäjän profiilia.

Turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteet ja niiden toteutumista koskeva arviointi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Safer Internet -ohjelma:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar