Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: komisjoni aruande järgi võiksid suhtlusportaalid alaealiste privaatsust rohkem kaitsta

Brüssel, 30. september 2011. Euroopa Komisjon on korraldanud uue sarja teste ja nende tulemusel on selgunud, et üheksast suhtlusportaalist on üksnes kahel (Habbo Hotel ja Xbox Live) vaikimisi seaded, mis teevad alaealiste isiklikud profiilid kättesaadavaks ainult nendele kontaktidele, mille kasutajad on ise heaks kiitnud.

Siiski pakub enamik testitud veebisaitidest noortele eakohast ja spetsiaalselt alaealiste jaoks koostatud turvalisusteavet, juhiseid ja harivaid materjale ning vastab abipalvetele. Seitse veebisaiti vastasid abipalvetele ja enamik neist tegi seda rutem kui ühe päeva jooksul.

Kaks saiti (Dailymotion ja Windows Live) garanteerivad, et vaikimisi saavad alaealistega ühendust võtta sõbrad avalike või privaatsete sõnumite abil. Kõikides testitud saitides võib kes tahes saata alaealisele sõbraks saamise kutse. Kuues saidis oli sõprade sõpradel otsene juurdepääs alaealise profiilile. Kõikidel testitud saitidel on olemas teenuse- või kasutustingimuste lühem ja lapsesõbralikum versioon.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Noortele meeldib suhtlusportaalides käia ja neil on sellest palju kasu, kuid pahatihti pole nad piisavalt teadlikud sellistest ohtudest nagu näiteks seksuaalsuhtesse meelitamine. Suhtlusvõrkudel tuleb tõsiselt suhtuda vastutusse, mida nad noorte ees kannavad. Mul on kavas nende küsimustega veel tänavu tegeleda põhjalikus strateegias, millega me tahame internetti laste jaoks turvalisemaks muuta meetmetega, kus kombineeritakse laste volitused ja kaitse.”

Aruandes pööratakse erilist tähelepanu ELi turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtete rakendamisele blogimis- (Skyrock) ja mänguplatvormidel (Xbox Live), fotode ja videote jagamise platvormidel (YouTube, Dailymotion, Flickr), virtuaalmaailmades (Habbo Hotel, Stardoll), sotsiaalvõrgustike ülesannetes platvormidel (Windows Live) ja sellistel platvormidel, kus saab luua isikliku profiili koos blogimise ja fotode ning uuenduste üleslaadimisega (Yahoo! Pulse). Testimine toimus ajavahemikul 2011. aasta märtsist kuni juunini.

Kõige uuem aruanne täiendab 2011. aasta juunis avaldatud aruannet, milles käsitletakse ELi turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtete rakendamist neljateistkümnes põhimõtetega liitunud suhtlusportaalis (vt IP/11/762).

Alaealiste kaitsmine selliste võrguohtude eest nagu näiteks seksuaalsuhtesse meelitamine ja küberkiusamine on osa Euroopa digitaalarengu tegevuskavas (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) sätestatud eesmärgist suurendada internetis usaldust ning komisjon tegeleb praegu selle eesmärgi saavutamise läbivaatamisega. ELi turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtete rakendamist käsitleva kahe uuringu tulemusi võtab komisjon arvesse aasta lõpus esitatavas põhjalikus algatuses, milles käsitletakse uusi tehnoloogiaid kasutavate laste volitusi ja kaitset.

Taust

„ELi turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtted” on komisjoni poolt 2009. aastal vahendatud veebiettevõtjate omaalgatuslik kokkulepe laste kaitsmiseks internetis (vt IP/09/232).

Praeguseks on nendele põhimõtetele alla kirjutanud kakskümmend üks veebiettevõtjat: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe ja Zap. Wer-kennt-wen liitus 2010. aasta novembris, kuid praeguses testimises ei osalenud.

Värskeimas aruandes märgitakse järgmist.

  • Üksnes suhtlusportaalidel Habbo Hotel ja Xbox Live on vaikimisi seaded, millega alaealiste isiklik ja isiku tuvastamist võimaldav teave on vaikimisi näha üksnes nende endi heakskiidetud kontaktidele hoolimata sellest, kui palju teavet nad enda kohta oma profiilis on avaldanud.

  • Ülejäänud seitsmes testitud suhtlusportaalis oli näha, et väga palju isiklikku teavet, sealhulgas kasutajate poolt pärast registreerimist lisatud teavet, näidati vaikimisi kasutajatele, keda alaealise heakskiidetud kontaktide hulgas ei olnud. See teave ei olnud tingimata alaealise isikut otseselt tuvastav, kuid võis selleni viia.

  • Kuues suhtlusportaalis oli sõprade sõpradel otsene juurdepääs alaealise profiilile. Registreerimata kasutajatel oli ligipääs alaealise profiilile tema blogi või video või pildi kaudu, mille alaealine oli võrku postitanud. Kui alaealise blogi, video, pilt, videokanal või fotoseeria on kord juba leitud (nt välise otsimootori või meilitsi saadetud lingi vms abil), on olemas ka juurdepääs alaealise profiilile.

  • Üheksast testitud suhtlusvõrgust kaheksa (kõik peale Windows Live'i) pakuvad spetsiaalselt alaealiste jaoks koostatud teavet turvalisuse kohta, juhiseid ja harivaid materjale. Windows Live pakkus teavet, mis oli suunatud pigem vanematele või kasvatajatele, kuigi see oli kergesti mõistetav ka noortele.

  • Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll ja YouTube pakuvad lastele ja vanematele turvateavet, mis on ühtaegu kergesti leitav ja arusaadav.

  • Ainult ühes üheksast suhtlusportaalist oli vaikimisi võimalik alaealise profiili leida nimeotsinguga sisemisest või välisest otsimootorist (nt Google, Bing või Yahoo!).

Mitme nimetatud veebisaidi puhul ei ole peamiseks sisenemiskohaks ega kasutajate huvipunktiks kasutajaprofiil. See kehtib eriti fotode või videote jagamise platvormide kohta, kus kasutajad tavaliselt külastavad fotoseeriat või videokanalit, kuid mitte tingimata kasutaja profiili.

ELi turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtted ja nende rakendamise hindamine:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Turvalisema interneti programm:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Jälgi Neelie Kroesi Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar