Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Den digitale dagsorden: sociale netværk kan gøre meget mere for at beskytte de mindreåriges privatliv – rapport fra Kommissionen

Bruxelles, den 30. september 2011 – Kun to ud af ni sociale netværk på internettet (Habbo Hotel og Xbox Live) indstiller som standard mindreåriges profiler, så de kun er tilgængelige for godkendte personer på deres kontaktliste – det er resultatet af en ny runde undersøgelser, som Europa-Kommissionen har iværksat.

Flertallet af de undersøgte websteder giver dog de unge alderssvarende sikkerhedsoplysninger, vejledning og/eller undervisningsmateriale, der specifikt fokuserer på mindreårige, og besvarer forespørgsler om hjælp. Syv websteder besvarede forespørgsler om hjælp, størsteparten inden for en dag.

To websteder (Dailymotion og Windows Live) sikrer, at de mindreårige kun kan kontaktes automatisk af venner gennem offentlige eller private meddelelser. På alle de websteder, der blev undersøgt, kan hvem som helst sende venneanmodninger til de mindreårige. På seks af webstederne har venners venner direkte adgang til de mindreåriges profiler. Alle de undersøgte websteder indeholder en kortere og mere børnevenlig version af deres anvendelses- og servicebetingelser.

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, sagde: "Unge mennesker har stor glæde og fordel af at benytte sociale netværk online, men er ofte ikke tilstrækkeligt bevidste om risici som f.eks. grooming. Det er nødvendigt, at de sociale netværkssteder tager deres ansvar over for de unge alvorligt. Jeg vil tage fat om disse spørgsmål senere i år i en omfattende strategi for, hvordan internettet kan gøres sikrere for børn gennem en kombination af beskyttende og ansvarliggørende foranstaltninger."

I rapporten kigges der specifikt på, hvordan "principperne for sikrere sociale netværk i EU" gennemføres af blogplatforme (Skyrock) og spilleplatforme (Xbox Live), foto- og videodelingsplatforme (YouTube, Dailymotion, Flickr), virtuelle verdener (Habbo Hotel, Stardoll), platforme, som har visse sociale netværksfunktionaliteter (Windows Live), og platforme, som gør det muligt at oprette personlige profiler med mulighed for at uploade blogs, fotos og opdateringer (Yahoo! Pulse). De forskellige undersøgelser blev gennemført mellem marts og juni 2011.

Den seneste rapport supplerer den rapport, der blev offentliggjort i juni 2011 om, hvordan principperne gennemføres af 14 dedikerede sociale netværk på internettet (se IP/11/762).

Kommissionen er i færd med at gennemgå beskyttelsen af mindreårige på nettet mod risici som f.eks. grooming og cybermobning som led i målsætningen i den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) om at øge tilliden til internettet. Kommissionen vil tage hensyn til resultaterne af de to undersøgelser om gennemførelsen af EU's principper for sikrere sociale netværk, når den senere i år udarbejder et omfattende initiativ med henblik på at ansvarliggøre og beskytte børn, når de bruger nye teknologier.

Baggrund

"Principperne for sikrere sociale netværk i EU" er en aftale om selvregulering, som Kommissionen fik bragt i stand i 2009 for at sørge for, at børn kan færdes sikkert på internettet (se IP/09/232).

Indtil videre har 21 virksomheder skrevet under på disse principper: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe og Zap. Wer-kennt-wen tilsluttede sig principperne i november 2010, men var ikke med i den aktuelle undersøgelse.

Den seneste rapport konkluderer følgende:

  • Kun Habbo Hotel og Xbox Live indstiller som standard mindreåriges personlige og identificerbare oplysninger, så de kun kan ses af de godkendte personer på deres kontaktliste, uanset hvor mange oplysninger om sig selv de har anbragt på deres profiler.

  • På syv andre websteder viste undersøgelserne, at der var en betydelig mængde personlige oplysninger (herunder oplysninger, som brugerne har tilføjet efter registreringen), som automatisk blev vist til brugere, som ikke indgik i de mindreåriges godkendte kontaktlister. Disse oplysninger førte ikke nødvendigvis til en umiddelbar identifikation af de mindreårige, men kunne gøre det.

  • På seks af netværkene havde venners venner direkte adgang til de mindreåriges profiler. Uregistrerede brugere kunne få adgang til mindreåriges profiler via deres blog eller via en video eller et billede, som den mindreårige havde anbragt online. Når en mindreårigs blog, personlige videoer, billeder, videokanaler eller fotodelingsarkiver findes (f.eks. via en ekstern søgemaskine eller via et link, der er fremsendt i en e-mail osv.), giver det adgang til den mindreåriges profil.

  • Otte af de ni undersøgte websteder (alle undtagen Windows Live) indeholder information, vejledning og/eller undervisningsmateriale om sikkerhed på internettet, der specielt er rettet mod mindreårige. I Windows Live var informationen mere bestemt for forældre eller værger, selv om den også let kunne forstås af unge mennesker.

  • Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll og YouTube indeholder sikkerhedsoplysninger for børn og forældre, der både er lette at finde og at forstå.

  • Ved standardindstilling kunne man kun i ét af de ni undersøgte websteder finde mindreåriges profiler ved at søge på navn via interne eller eksterne søgemaskiner (f.eks. Google, Bing eller Yahoo!).

På adskillige af disse websteder er brugerprofilerne ikke brugernes vigtigste adgangspunkt eller interesse. Dette gælder især for foto- og videoudvekslingsplatforme, hvor brugerne typisk besøger et fotodelingsarkiv eller en videokanal, men ikke nødvendigvis en brugers profil.

EU's principper for sikrere sociale netværk og vurderingen af gennemførelsen heraf:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Programmet "Safer Internet":

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes' websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar