Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: Sociální sítě mohou učinit mnohem více pro ochranu soukromí nezletilých osob – zpráva Komise

Brusel 30. září 2011 – Podle nového kola testů provedených pro Evropskou komisi mají pouze dvě z devíti sociálních sítí (Habbo Hotel a Xbox Live) předem nastavenou ochranu tak, aby přístup na osobní profily nezletilých uživatelů měli pouze ti, kdo jsou uvedeni na schváleném seznamu kontaktů.

Většina testovaných sítí však mladým lidem poskytuje informace o bezpečnosti odpovídající jejich věku, pokyny a vzdělávací materiály zaměřené konkrétně na děti nebo mladistvé a reaguje na žádosti o pomoc. Sedm sítí reagovalo na žádosti o pomoc, většinou v době kratší než jeden den.

Dvě sítě (Dailymotion a Windows Live) jsou nastaveny tak, aby bylo zajištěno, že děti nebo mladistvé mohou kontaktovat pouze přátelé prostřednictvím veřejných nebo soukromých zpráv. Na všech testovaných sítích může kdokoliv zaslat nezletilým žádosti o přátelství. Na šesti sítích jsou profily nezletilých přímo přístupné pro přátele přátel. Všechny testované sítě nabízejí kratší verze podmínek používání nebo poskytování služeb, které jsou pro děti srozumitelnější.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: Mladí lidé mají sociální sítě ve velké oblibě a dokážou využívat jejich výhod, jenže si dostatečně neuvědomují rizika, která jim hrozí, jako např. grooming. Je třeba, aby sociální sítě třeba braly vážně svou odpovědnost vůči těmto mladistvým. Mám v úmyslu tyto otázky řešit ke konci roku v komplexní strategii, která by spojením ochranných a podpůrných opatření měla zajistit bezpečnější internet pro děti. “

Zpráva se konkrétně zajímá o to, jak platformy určené pro blogování (Skyrock) a hraní her (Xbox Live), platformy pro sdílení fotografií a videonahrávek (YouTube, Dailymotion, Flickr), virtuální světy (Habbo Hotel, Stardoll), platformy, které mají některé funkce sociálních sítí (Windows Live), a platformy, které umožňují vytváření osobních profilů s možností vkládání blogových příspěvků, fotografií a aktualizací (Yahoo! Pulse), dodržují „Zásady pro bezpečnější sociální sítě v EU“. Testy probíhaly od března do června 2011.

Nejnovější zpráva doplňuje zprávu zveřejněnou v červnu 2011 o dodržování zásad čtrnácti specializovanými sociálními sítěmi (viz IP/11/762).

Komise nyní přezkoumává ochranu nezletilých na internetu před takovými riziky, jako je grooming a internetová šikana, jako součást cíle stanoveného v Digitální agendě pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) k posílení důvěry v internet. Výsledky dvou průzkumů o dodržování zásad pro bezpečnější sociální sítě budou zohledněny Komisí v souhrnné iniciativě na podporu a ochranu dětí při používání nových technologií, která bude zahájena ještě tento rok.

Souvislosti

„Zásady pro bezpečnější sociální sítě v EU" jsou samoregulační dohodou, kterou zprostředkovala Komise v roce 2009 ve snaze o větší bezpečnost dětí na internetu (viz IP/09/232).

Zásady k dnešnímu dni podepsalo jedenadvacet společností: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe a Zap. Síť Wer-kennt-wen připojila svůj podpis v listopadu 2010, nebyla však do současného hodnocení zařazena.

Nejnovější zpráva zjistila, že:

  • pouze Habbo Hotel a Xbox Live jsou nastaveny tak, aby se osobní a identifikační informace nezletilých osob automaticky zobrazovaly pouze těm, kdo jsou uvedeni na jejich schváleném seznamu kontaktů, bez ohledu na množství informací, které o sobě mladiství na svém profilu uvedou;

  • na ostatních sedmi sítích testy prokázaly, že značné množství osobních informací – včetně informací doplněných uživateli po registraci – se zobrazovalo i uživatelům, které nezletilí na svém předem schváleném seznamu neuvedli. Tyto informace nemusely nezbytně vést k okamžité identifikaci nezletilých osob, ale mohlo by tak stát;

  • u šesti z těchto služeb se na profily nezletilých mohli přímo připojit přátelé přátel. Neregistrovaní uživatelé mohli získat přístup k profilům nezletilých prostřednictvím blogu, videonahrávky nebo fotografie, které nezletilí umístili na internet. Jakmile se někdo dostane k blogu, jednotlivému videu, fotografii, videokanálu nebo fotostreamu nezletilé osoby (např. prostřednictvím externího vyhledávače nebo prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem atd.), získá přístup k jejímu profilu;

  • osm z devíti prověřovaných sítí poskytuje informace o zabezpečení, pokyny a/nebo vzdělávací materiály konkrétně zaměřené na nezletilé osoby (všechny s výjimkou sítě Windows Live). Na síti Windows Live byly poskytnuté informace určeny spíše rodičům nebo opatrovníkům, ačkoliv byly snadno srozumitelné i mladým lidem;

  • Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll a YouTube poskytují bezpečnostní informace pro děti i rodiče, které se dají snadno najít a jsou srozumitelné;

  • pouze v jedné z devíti testovaných služeb bylo možné najít profily nezletilých podle jména prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího vyhledávače (např. Google, Bing nebo Yahoo!).

Na několika těchto sítích nejsou uživatelské profily pro uživatele hlavním místem vstupu nebo zájmu. To platí především o platformách pro sdílení fotografií a videonahrávek, kde uživatelé obvykle navštěvují fotostream nebo videokanál, ale nikoli nutně uživatelský profil.

Zásady pro bezpečnější sociální sítě v EU a hodnocení jejich provádění:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Program pro bezpečnější internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Digitální agenda:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Internetové stránky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd +32 22994107

Linda Cain +32 22999019


Side Bar