Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Overheidsopdrachten: Commissie verzoekt Nederland de aanbestedingen voor de verwerking en het vervoer van oud papier openbaar te maken

Brussel, 29 september 2011 – De Europese Commissie heeft Nederland verzocht de EU-regelgeving inzake overheidsopdrachten na te leven bij de gunning van overheidsopdrachten voor de verwerking en het vervoer van oud papier. Dat zou er voor zorgen dat alle bedrijven in de EU die oud papier verwerken en vervoeren, de kans krijgen het contract binnen te halen en dat de Nederlandse belastingbetaler meer waar voor zijn geld kan krijgen.

De Commissie is van oordeel dat Nederland zijn verplichtingen niet is nagekomen door de twee betrokken aanbestedende diensten (Coöperatieve Vereniging VAOP u.a., en Vaop Oud Papier B.V.) toe te staan overheidsopdrachten ter waarde van 15 miljoen euro per jaar rechtstreeks aan bepaalde ondernemingen te gunnen, zonder een open en concurrerende pan‑EU openbare aanbestedingsprocedure te volgen.

Het verzoek van de Commissie aan Nederland neemt de vorm aan van een "met redenen omkleed advies"; dat is de tweede fase van de inbreukprocedure. Indien Nederland de Commissie uiterlijk over twee maanden niet in kennis heeft gesteld van maatregelen die waarborgen dat de EU‑regelgeving wordt nageleefd, kan de Commissie deze zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.

Wat is het doel van de EU‑regelgeving inzake overheidsopdrachten?

Overheidsopdrachten zijn opdrachten waarbij de overheid geld uitgeeft voor de bouw van infrastructuur en voor de aanschaf van allerlei goederen en diensten, gaande van computersystemen en systemen voor afvalwaterbehandeling tot het bouwen van schepen en het verlenen van advies. Volgens de ramingen vertegenwoordigen alle overheidsopdrachten die in de EU worden gegund samen zowat 17% van het BBP. De open en transparante evaluatieprocedures die bij de EU‑regelgeving inzake overheidsopdrachten zijn vastgesteld, bieden een betere bescherming tegen corruptie en zorgen ervoor dat de belastingbetaler op het vlak van goederen en diensten op meer doeltreffendheid kan rekenen en ook meer waar voor zijn geld krijgt.

Meer informatie:

Overheidsopdrachten:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Voor het laatste nieuws over lopende inbreukprocedures tegen alle lidstaten, zie: http://ec.europa.eu/eu_law/index_nl.htm

Voor nadere informatie over inbreukprocedures: zie MEMO/11/646

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar