Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Swobodny przepływ towarów: nie można zarejestrować pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego – Polska do Trybunału

Bruksela, dnia 29 września 2011 r. Komisja Europejska postanowiła dziś skierować sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za utrzymywanie przeszkód w rejestrowaniu w Polsce pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego. Polskie przepisy wymagają, by kierownica znajdowała się po lewej stronie pojazdu. Oznacza to, że w Polsce nie można w praktyce zarejestrować ani nowych, ani używanych samochodów, które przystosowane są do ruchu lewostronnego. Komisja uważa, że takie ograniczenia stanowią nieproporcjonalną barierę dla przywozu do Polski takich pojazdów z innych państw członkowskich UE (np. przez obywatela wracającego do Polski po okresie pracy w Wielkiej Brytanii). We wrześniu 2010 r. Komisja wezwała polskie władze do zniesienia tych ograniczeń (IP/10/1221), lecz obowiązują one nadal.

Komisja uważa, że jeśli pojazd silnikowy spełnia wymogi homologacji typu UE, można nim bezpiecznie jeździć we wszystkich państwach członkowskich bez względu na to, czy jest przystosowany do ruchu prawo- czy lewostronnego. W związku z powyższym Komisja uważa, że całkowity zakaz rejestrowania pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego jest nieproporcjonalny w stosunku do uzasadnionych wymogów porządku publicznego związanych z bezpieczeństwem na drogach i ochroną zdrowia i życia ludzi.

Jeżeli chodzi o nowe samochody, Komisja jest zdania, iż przeszkody w rejestrowaniu pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego naruszają przepisy dyrektywy 70/311/EWG dotyczącej homologacji typu układów kierowniczych oraz dyrektywy ramowej 2007/46/WE dotyczącej homologacji typu WE pojazdów silnikowych. Co do samochodów używanych, Komisja uważa, że Polska narusza unijne przepisy w zakresie swobodnego przepływu towarów (art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

MEMO/11/646

Więcej informacji na temat swobodnego przepływu towarów

Kontakt :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Andrea Maresi +32 2 299 04 03


Side Bar