Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Suomen noudatettava EU:n mittauslaitesääntöjä

Bryssel 29. syyskuuta 2011. Euroopan komissio on tänään antanut Suomelle nk. perustellun lausunnon, jossa se kehottaa Suomea panemaan täytäntöön mittauslaitteita koskevan EU-direktiivin 2004/22/EY muutoksineen. Perusteltu lausunto on annettu EU:n jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn perusteella. Komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen, jos Suomi ei kahden kuukauden kuluessa ilmoita sille velvoitteiden täysimääräisen noudattamisen varmistavista toimenpiteistä.

Mittauslaitteet ovat mittausten tarkkuuden varmistamisen kannalta olennaisia välineitä. Erityisen tärkeää tämä on kuluttajien ja yritysten jokapäiväisissä toimissa, joissa esimerkiksi vesimittareilla, taksamittareilla, sähkömittareilla ja vaaoilla on suuri merkitys.

Suomi ei vielä ole pannut täytäntöön uusia EU-sääntöjä, joilla parannetaan mittauslaitteiden tarkkuutta ja toimintaa. Säännöt antavat kuluttajille paremman suojan mittausvirheitä vastaan. Niissä on otettu huomioon mittausteknologian tuorein kehitys erinäisten mittauslaitteiden suhteen. Sellaisia ovat esimerkiksi asuinympäristössä, liiketiloissa ja kevyen teollisuuden tiloissa olevat mittauslaitteet (veden, kaasun, sähkön ja lämmön kulutusta seuraavat mittarit), polttoainemittarit ja muut muiden nesteiden kuin veden hankinnassa käytettävät mittausjärjestelmät. Uudet säännöt suojaavat entistä paremmin erityisesti mittausvirheiltä, joita voisi esiintyä vaikkapa sähkölaskussa tai polttoainetta tankatessa.

Direktiivillä 2004/22/EY halutaan suojella kuluttajia vaatimalla, että lakisääteisen mittausteknisen valvonnan piiriin kuuluvia mittauslaitteita saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön vain sillä ehdolla, että ne täyttävät niiden toimintaa koskevat vaatimukset. Samalla huolehditaan siitä, että vaatimukset täyttäviä mittauslaitteita voidaan myydä laillisesti kaikissa EU:n jäsenvaltioissa rajoituksetta. EU:n jäsenvaltioiden oli annettava ja julkaistava kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1. joulukuuta 2010 ja sovellettava niitä 1. kesäkuuta 2011 lähtien.

MEMO/11/646

Lisätietoja direktiivistä

Lisätietoja tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta

Yhteyshenkilöt

Carlo Corazza (+32-2) 295 17 52

Andrea Maresi (+32-2) 299 04 03


Side Bar