Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Digitális menetrend: A Bizottság a távközlési szolgáltatókra kivetett különadó megszüntetésére szólította fel Magyarországot

Brüsszel, 2011. szeptember 29. – Az Európai Bizottság arra kérte Magyarországot, hogy törölje el a távközlési szolgáltatók árbevételen alapuló különadó-fizetési kötelezettségét, melyet 2010 októberében vezetett be. A Bizottság véleménye szerint ezen adóteher nem egyeztethető össze az uniós távközlési jogszabályokkal, mivel az adóból származó bevétel a központi kormányzati költségvetést gyarapítja, nem pedig a távközlési ágazat specifikus szabályozási költségeinek ellentételezésére szolgál.

Magyarországot a Bizottság amiatt is elmarasztalta, hogy nem egyeztetett megfelelő módon az érdekelt felekkel a távközlési szolgáltatókat érintő díjtételek változásairól.

A távközlési szolgáltatókra kivetett adó mértéke a (HÉA nélkül számított) bruttó árbevételtől függően 0 % és 6,5 % között változik.

Az uniós jogsértési eljárás rendjének megfelelően a Bizottság a távközlési különadó megszüntetésére vonatkozó felszólítást „indokolással ellátott vélemény” formájában intézte Magyarországhoz. Magyarországnak két hónapon belül tájékoztatnia kell a Bizottságot arról, hogy milyen intézkedésekkel kívánja biztosítani az uniós távközlési jogszabályok megfelelő alkalmazását. Amennyiben ezt elmulasztja, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé terjesztheti.

Előzmények

A Bizottság 2011 márciusában indított jogsértési eljárást Magyarországgal szemben a távközlési különadóval összefüggésben (lásd IP/11/308).

Az uniós távközlési szabályozás és különösen az ún. engedélyezési irányelv (2002/20/EK) 12. cikke pontosan meghatározza, hogy a tagállamok milyen igazgatási díjakat vethetnek ki a távközlési szolgáltatókra és hálózatüzemeltetőkre. A távközlési szolgáltatók által fizetendő díjakból csak bizonyos igazgatási és szabályozási költségek fedezhetők. Felszámításuknak emellett tárgyilagosnak, átláthatónak és arányosnak kell lennie, mértékük indokolt esetben módosítható. Ezenfelül a díjak bárminemű változásával kapcsolatban lehetőséget kell biztosítani az érdekelt feleknek az egyeztetésre.

A Bizottság 2011 márciusában már az Európai Bíróság elé idézte Spanyolországot és Franciaországot az uniós távközlési szabályozást sértő díjak kivetése miatt (lásd IP/11/309).

Hasznos linkek:

További információk az uniós jogsértési eljárásokkal kapcsolatban a MEMO/11/646 dokumentumban találhatók.

A távközlés területén indított jogsértési eljárások összefoglalása a következő internetcímen tekinthető meg:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

A digitális menetrend weboldala:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar