Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Den digitale dagsorden: Kommissionen kræver, at Danmark laver om på reglerne for finansiering af forsyningspligtydelser

Bruxelles, den 29. september 2011 – Europa-Kommissionen har besluttet formelt at bede Danmark om fuldt ud at overholde EU-reglerne for finansiering af basisteletjenester, der ydes til forbrugerne, også kaldet forsyningspligtydelser. Specielt har Kommissionen bedt Danmark om at fjerne maritime nødtjenester fra listen over de tjenester, som telesektoren skal afholde omkostningerne til levering af.

Medlemsstaterne har lov til at tilføje landespecifikke tjenester, fx maritime nødtjenester, til den basisliste over tjenester, som det i forsyningspligtdirektivet er fastsat, at alle teleoperatørerne skal yde. Men medlemsstaterne kan ikke forlange, at telesektoren afholder omkostningerne til disse supplerende tjenester.

Kommissionens anmodning til Danmark om at ændre reglerne for forsyningspligten er en såkaldt "begrundet udtalelse", som er et led i EU's traktatbrudsprocedure. Danmark har nu to måneder til at informere Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre overholdelse af EU-lovgivningen. Sker det ikke, kan Kommissionen indbringe sagen mod Danmark for EU-Domstolen.

Baggrund

Ifølge EU's forsyningspligtdirektiv skal landene sikre, at forbrugerne får stillet basisteletjenester til rådighed til en overkommelig pris. Der er bl.a. tale om et sikkerhedsnet af tjenester såsom udtømmende nummerfortegnelse over abonnenterne, offentlige betalingstelefoner, adgang til sådanne telefoner for handicappede samt kvalitetskrav til tjenesterne. Direktivet fastlægger også, hvordan forsyningspligten skal finansieres, således at man undgår markedsforvridninger og sikrer, at forsyningspligtydelserne leveres så effektivt som muligt.

Nyttige links:

Der er yderligere oplysninger om EU's traktatbrudsprocedurer i MEMO/11/646

Der er en oversigt over traktatbrudssager på teleområdet på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Webstedet for den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar