Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/109

Bruxelles, 31 ianuarie 2011

Comisia lansează un plan de acțiune pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii

Peste șase milioane de tineri din UE părăsesc educația și formarea cu calificări de nivel secundar inferior în cel mai bun caz. Aceștia fac față unor dificultăți severe în găsirea unui loc de muncă, sunt mai des șomeri și depind mai des de prestații sociale. Părăsirea timpurie a școlii îngreunează dezvoltarea economică și socială și reprezintă un obstacol serios în calea îndeplinirii obiectivului Uniunii Europene de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Comisia a aprobat astăzi un plan de acțiune care va ajuta statele membre să atingă obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 de reducere, până la finalul deceniului, a ratei medii UE de părăsire timpurie a școlii, sub 10 %, de la nivelul actual de 14,4 %.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Europa nu își poate permite să lase în urmă atâția tineri cu potențialul de a contribui la societățile și economiile noastre. Trebuie să valorificăm potențialul tuturor tinerilor din Europa, pentru a ne reveni de pe urma crizei.”

Comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, a adăugat: „Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii în Europa doar cu 1 punct procentual ar produce aproape jumătate de milion de tineri calificați în plus în fiecare an. Cele mai multe țări din UE au făcut progrese în reducerea numărului de tineri care părăsesc școala cu calificări de nivel scăzut, dar mai sunt multe de făcut.”

Noua inițiativă a Comisiei subliniază situația din întreaga Europă în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii, cauzele principale ale acesteia, riscurile pentru dezvoltarea societală și economică viitoare și propune modalități de abordare mai eficace a acestei probleme.

Propunerea însoțitoare de recomandare a Consiliului conține orientări care să ajute statele membre să elaboreze politici cuprinzătoare și bazate pe probe de reducere a părăsirii timpurii a școlii.

Situația în întreaga Europă

Media actuală la nivel UE de 14,4 % părăsire timpurie a școlii ascunde diferențe considerabile între țări:

  • opt state membre au atins deja pragul de 10 %: Austria, Republica Cehă, Finlanda, Lituania, Luxemburg, Polonia, Slovacia și Slovenia;

  • trei state membre au rate de peste 30 %: Malta, Portugalia și Spania;

  • aproape toate țările și-au redus ratele de părăsire timpurie a școlii față de anul 2000;

  • de asemenea, unele țări cu rate ridicate au obținut reduceri semnificative: România, Malta, Italia, Cipru și Portugalia;

  • de asemenea, s-au obținut progrese considerabile în țări care aveau deja rate scăzute de părăsire timpurie a școlii la începutul deceniului, precum Lituania, Luxemburg, Țările de Jos și Polonia.

Chiar dacă există unele trăsături comune, statele membre se confruntă și cu situații diferite în ceea ce privește grupurile cele mai afectate, nivelul cel mai ridicat de educație obținut de cei care părăsesc timpuriu școala și statutul lor din punct de vedere al ocupării unui loc de muncă (pentru mai multe detalii, a se vedea MEMO/11/52).

Cum se combate părăsirea timpurie a școlii

Părăsirea timpurie a școlii reprezintă o problemă complexă care nu poate fi rezolvată doar prin politici de educație. Strategiile eficiente de reducere a părăsirii timpurii a școlii trebuie să abordeze politici de educație, tineret și sociale. Acestea trebuie să fie adaptate la condițiile locale, regionale și naționale. Ele trebuie să includă măsuri de prevenire, intervenție și compensare.

  • Prevenirea părăsirii timpurii a școlii trebuie să înceapă cât de repede posibil, prin sprijinirea copiilor în activitatea lor de învățare și prin evitarea condițiilor care ar putea duce la părăsirea timpurie, precum obligarea unui elev să repete un an școlar și lipsa de sprijin corespunzător pentru copiii cu limbi materne diferite.

  • Măsurile de intervenție trebuie să abordeze rapid și eficient dificultățile emergente precum absenteismul și nivelurile scăzute de performanță.

  • Măsurile de compensare trebuie să ofere oportunități de învățare „de a doua șansă”, inclusiv ore suplimentare la școală și posibilități pentru tinerii adulți de a reintegra educația și formarea.

Mai buna cooperare între țările UE, schimbul de bune practici și o utilizare mai precisă a finanțării UE pot contribui la combaterea problemei.

Etapele următoare

Propunerile Comisiei vor fi discutate de miniștrii educației în cadrul întâlnirii lor de Consiliu la Bruxelles, în perioada 2-4 mai. Statele membre vor fi invitate să adopte strategii cuprinzătoare pe baza acestui cadru până la finalul anului 2012 și să le implementeze prin programele lor naționale de reformă.

De partea sa, Comisia va orienta finanțarea prin Programul de învățare de-a lungul vieții și Programul-cadru de cercetare pentru a crea modalități inovatoare de abordare a problemei, precum și prin Fondul social european pentru finanțarea măsurilor naționale și regionale de reducere a părăsirii timpurii a școlii.

Pentru informații suplimentare:

MEMO/11/52, inclusiv statistici pentru fiecare țară;

Comisia Europeană: Comunicarea [COM(2011)18] „Combaterea părăsirii timpurii a școlii: o contribuție esențială la agenda Europa 2020”, 31 ianuarie 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf

Propunere de Recomandare a Consiliului privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii [COM(2011)19], 31 ianuarie 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlyrec_en.pdf

Document de lucru al serviciilor Comisiei „Reducerea părăsirii timpurii a școlii” [SEC(2011)96], 31 ianuarie 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf

Comisia Europeană: Early school leaving

Graficul 1: Procentajul populației în vârstă de 18-24 de ani cu educație de nivel cel mult secundar inferior și care nu frecventează o formă de educație sau formare (2009) și evoluția în perioada 2000-2009 (% de schimbare relativă)1

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Eurostat (Ancheta asupra forței de muncă); MK= Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;

Studenții care trăiesc în străinătate cel puțin un an sau recruții care efectuează serviciul militar obligatoriu nu sunt cuprinși în ancheta UE asupra forței de muncă, ceea ce poate conduce la rate mai mari decât cele disponibile la nivel național. Această situație este relevantă în mod special pentru Cipru.

Datele pentru Slovenia și Croația sunt mai puțin fiabile din cauza unui eșantion de mai mici dimensiuni;

Bulgaria, Polonia și Slovenia: evoluția se referă la perioada 2001-2009;

Republica Cehă, Irlanda, Letonia, Slovacia și Croația: evoluția se referă la perioada 2002-2009.

În Finlanda, nivelul realizărilor educaționale se măsoară la începutul anului (înregistrarea datelor). Aceasta implică o supraestimare a indicatorului în țară.


Side Bar