Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie – Persbericht

Veiligheidskenmerken in reisdocumenten: België voldoet niet aan verplichting om biometrische paspoorten af te geven

Brussel, 29 september 2011 – De Europese Commissie heeft België vandaag dringend verzocht alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de verplichting om biometrische paspoorten met vingerafdrukken af te geven. De harmonisatie van veiligheidskenmerken en de opname van biometrische gegevens is een belangrijke stap in de richting van beter beveiligde reisdocumenten en een betere bescherming van de EU‑burgers tegen fraude. Bij de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 2252/2004 kregen de lidstaten tot 28 augustus 2006 de tijd om ervoor te zorgen dat alle nieuw afgegeven paspoorten een chip bevatten met een gezichtsopname van de houder en tot 28 juni 2009 om ook de vingerafdrukken van de houder in de chip op te nemen. Ruim twee jaar na die datum voldoen de Belgische paspoorten nog steeds niet aan deze voorschriften.

Goed beveiligde reisdocumenten waar de EU‑burgers op kunnen vertrouwen, liggen aan de basis van het Schengengebied – het gemeenschappelijke Europese gebied waarin vrij en veilig verkeer mogelijk is. Het is van wezenlijk belang dat alle lidstaten paspoorten afgeven die aan de voorschriften voldoen, anders is er geen garantie dat de EU overal hetzelfde niveau van bescherming tegen paspoortfraude biedt.

In antwoord op een brief van de Commissie van 1 oktober 2010 hebben de Belgische autoriteiten verduidelijkt binnen welke termijn zij aan alle burgers paspoorten met vingerafdrukken zouden verstrekken. Tot op heden heeft België echter niet de noodzakelijke maatregelen genomen en ook geen specimen van zijn paspoorten aan andere lidstaten verstrekt.

Van alle lidstaten die aan deze wetgeving moeten voldoen, is België de enige die nog geen biometrische paspoorten met vingerafdrukken afgeeft. Daarom heeft de Commissie besloten een met redenen omkleed advies aan België op te stellen met het verzoek om aan de verordening te voldoen (overeenkomstig artikel 258 van het VWEU). Als hieraan geen gevolg wordt gegeven binnen twee maanden, kan de Commissie België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie dagen.

Achtergrond

Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten harmoniseert de veiligheidsdskenmerken, zoals biometrische identificatiemiddelen, voor paspoorten en reisdocumenten die door de EU-lidstaten worden afgegeven.

Alle landen waarvoor de verordening bindend is (alle EU-lidstaten behalve Ierland en het Verenigd States Koninkrijk, alsmede de geassocieerde Schengenlanden Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) zijn verplicht hun wetgeving aan te passen aan de verordening.

Voor nadere informatie

MEMO/11/646

Homepage van Cecilia Malmström, commissiaris voor Binnenlandse Zaken

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar