Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES LT PL

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Potrošniki: Evropska komisija sprejela ukrepe za zagotavljanje varstva potrošnikov pri pogodbah časovnega zakupa

Bruselj, 29. septembra 2011 – Evropska komisija je sklenila okrepiti pravne postopke proti Španiji, Poljski, Sloveniji in Litvi, da bodo potrošniki dejansko deležni varstva, ki jim ga zagotavljajo pravila EU o časovnem zakupu (Direktiva 2008/122/ES). Postopki proti desetim drugim državam članicam so se zaključili, ko so te nedavno prenesle Direktivo v svojo nacionalno zakonodajo. Pravila EU (direktiva o časovnem zakupu) zagotavljajo potrošnikom pomembno varstvo pred neželenimi pogodbami časovnega zakupa – to so pogodbe, sklenjene za več kot eno leto, s katerimi potrošnik kupi pravico do uporabe nastanitve, tj. stanovanja ali počitniškega objekta, v določenih obdobjih.

„EU je ta pravila sprejela, da bi državljane zaščitila pred neželenimi pogodbami časovnega zakupa in podobnimi pogodbami,“ je povedala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Države članice so imele več kot dve leti časa, da izpolnijo svoje dolžnosti. Zato sem zelo razočarana, ker nekatere med njimi, vključno s Španijo, ki je zelo priljubljena turistična destinacija in ima velik trg za časovni zakup, državljanom EU še vedno ne zagotavljajo zahtevanega varstva.“

Vse države članice bi morale novo direktivo o časovnem zakupu v svoj nacionalni pravni sistem prenesti do 23. februarja 2011. Ker 14 držav članic (Belgija, Ciper, Češka, Finska, Madžarska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska) Direktive ni preneslo pravočasno, je Evropska komisija 17. marca 2011 proti njim začela postopke za ugotavljanje kršitev.

Od takrat je 10 držav članic Komisijo obvestilo, da so sprejele ukrepe, potrebne za prenos Direktive. Španija, Poljska, Slovenija in Litva pa Komisije še vedno niso obvestile o nobenih tovrstnih ukrepih. Zato jim je Komisija sklenila poslati obrazložena mnenja, v katerih jih poziva, naj Direktivo prenesejo v roku dveh mesecev.

Takoj ko jo bodo vse države članice uradno obvestile o zakonih o prenosu, bo Komisija temeljito ocenila splošno kakovost in celovitost prenosa.

Ozadje

V skladu z Direktivo morajo trgovci potrošnikom zagotoviti podrobne informacije dovolj zgodaj, preden potrošnika veže kakršna koli pogodba, in sicer vključno s ceno, opisom proizvoda ter natančno določenim obdobjem in trajanjem bivanja, do katerega ima potrošnik pravico v skladu s pogodbo. Te informacije morajo biti potrošniku na voljo v njegovem jeziku, če to želi.

Direktiva zagotavlja tudi, da potrošniki lahko od pogodbe odstopijo v obdobju za premislek, ki traja 14 koledarskih dni, in da trgovci v tem obdobju nikoli ne morejo zahtevati predplačila ali kavcije. Pred sklenitvijo pogodbe mora trgovec potrošnika izrecno opozoriti na pravico do odstopa od pogodbe, trajanje odstopnega roka in prepoved predplačil med odstopnim rokom.

Varstvo v okviru Direktive zdaj zajema tudi nove proizvode in pogodbe, ki so se razvili z namenom izogibanja prejšnji direktivi o časovnem zakupu iz leta 1994. Nova direktiva na primer velja tudi za pogodbe časovnega zakupa, ki se sklenejo za manj kot tri leta, in za pogodbe, v skladu s katerimi lahko potrošnik za nastanitev uporablja različne vrste premičnin (kot so ladje za križarjenje, počitniške prikolice ali čolni za plovbo po kanalih).

Direktiva zdaj ureja tudi pogodbe o nadaljnji prodaji in pogodbe o dolgoročnih počitniških proizvodih. Države članice morajo potrošnike obvestiti o nacionalnih zakonih, s katerimi so prenesle Direktivo, in zagotoviti ustrezne kazni za trgovce, ki teh zakonov ne upoštevajo. Poleg tega morajo države članice spodbujati razvoj ustreznih in učinkovitih izvensodnih pritožbenih postopkov ter pravnih sredstev za reševanje sporov potrošnikov.

Več informacij:

MEMO/11/646

Evropska komisija – Pravo varstva potrošnikov: potovanja in časovni zakup

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar