Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES PL SL

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Vartotojai. Europos Komisija ketina sustiprinti vartotojų apsaugą pakaitinio naudojimosi atvejais

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 29 d. Atstovaudama vartotojams, kurie ginami pagal ES pakaitinio naudojimosi teisės pardavimo taisykles (Direktyva 2008/122/EB) Europos Komisija nusprendė imtis teisinių priemonių prieš Ispaniją, Lenkiją, Slovėniją ir Lietuvą. Kitoms dešimčiai valstybių narių anksčiau iškeltos bylos jau nutrauktos, nes šios šalys neseniai perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę. ES taisyklėmis (Pakaitinio naudojimosi direktyva) vartotojams užtikrinama stipri apsauga nuo nepageidaujamų pakaitinio naudojimosi sutarčių sudarymo – ilgiau kaip vienerius metus galiojančių susitarimų, pagal kuriuos vartotojai įgyja teisę tam tikrais laikotarpiais naudotis gyvenamuoju būstu, pavyzdžiui, butu.

„ES priėmė šias bendras taisykles norėdama apsaugoti savo piliečius nuo nepageidaujamų pakaitinio naudojimosi ar panašių sutarčių, – sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Valstybės narės namų darbams paruošti turėjo dvejus metus. Todėl esu labai nusivylusi, kad kai kurios iš jų, taip pat ir Ispanija – viena turistų lankomiausių šalių, turinčių didelę pakaitinio naudojimosi rinką, – iki šiol nesugebėjo užtikrinti mūsų piliečiams reikiamos apsaugos.“

Iki 2011 m. vasario 23 d. visos valstybės narės turėjo perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. 14 valstybių narių (Belgija, Čekija, Ispanija, Italija, Kipras, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija ir Vengrija) per nurodytą laiką direktyvos neperkėlė, todėl 2011 m. kovo 17 d. Europos Komisija prieš šias valstybes pradėjo pažeidimo procedūrą.

Vėliau 10 iš šių valstybių narių pranešė priėmusios perkėlimui reikalingus teisės aktus. Tačiau Ispanija, Lenkija, Slovėnija ir Lietuva apie tokius teisės aktus Komisijai iki šiol nepranešė. Todėl Komisija nusprendė pareikšti joms pagrįstą nuomonę ir paraginti, kad per du mėnesius direktyvos taikymas būtų užtikrintas.

Visoms valstybėms narėms pranešus apie perkėlimo teisės aktus, Komisija atidžiai įvertins, ar direktyva perkelta tinkamai ir visiškai.

Pagrindiniai faktai

Pagal šią direktyvą, likus pakankamai laiko iki vartotojui taps privaloma bet kokia sutartis, prekybininkas turi suteikti jam išsamią informaciją, be kita ko, nurodyti mokėtiną kainą, pateikti produkto aprašymą ir tiksliai nurodyti, kiek laiko ir kuriuo laikotarpiu vartotojas galės naudotis turtu pagal sutartį. Vartotojo pageidavimu ši informacija turi būti pateikiama jo gimtąja kalba.

Direktyvoje nustatyta, kad vartotojai gali atsisakyti sutarties per 14 kalendorinių dienų apsigalvojimo laikotarpį ir kad šiuo laikotarpiu prekybininkai neturi teisės reikalauti jokio išankstinio mokėjimo ar užstato. Prieš sudarant sutartį prekybininkas privalo aiškiai atkreipti vartotojo dėmesį į jo teisę atsisakyti sutarties, atsisakymo laikotarpio trukmę ir išankstinio mokėjimo draudimą atsisakymo laikotarpiu.

Dabar direktyvos apsauga taip pat taikoma naujų tipų produktams ir sutartims, kurie buvo sukurti mėginant apeiti ankstesnę 1994 m. Pakaitinio naudojimosi direktyvą. Pavyzdžiui, naujoji direktyva taikoma ir trumpiau nei trejus metus galiojančioms pakaitinio naudojimosi sutartims ir produktams, kuriuos įsigijęs vartotojas turi teisę apsigyventi įvairių rūšių kilnojamojo turto objektuose (kaip antai kruiziniuose, gyvenamuosiuose laivuose ar priekabiniuose nameliuose).

Be to, dabar direktyva reglamentuojamos ir perpardavimo sutartys bei ilgalaikių atostogų produktai. Valstybės narės turi informuoti vartotojus apie teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama direktyva, ir nustatyti tinkamas sankcijas šių taisyklių nesilaikantiems prekybininkams. Be to, valstybės narės turi skatinti kurti tinkamas ir veiksmingas neteisminio skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo procedūras vartotojų ginčams spręsti.

Daugiau informacijos

MEMO/11/646

Europos Komisija, vartotojų teisė: kelionės ir pakaitinis naudojimasis

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar