Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság felszólítja Görögországot és Magyarországot, hogy a növényeket károsító szervezetekről szóló irányelvet ültessék át nemzeti jogukba

BRÜSSZEL, 2011. szeptember 29. – Az Európai Bizottság ma hivatalosan is felszólította Görögországot és Magyarországot, hogy a növényi kártevőkkel foglalkozó laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében tegyenek eleget a 2009/143/EK irányelv végrehajtásáról szóló nemzeti intézkedésekre vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek. Az irányelv tagállamok általi teljes körű végrehatása nélkülözhetetlen az biztonságos európai környezet garantálásához.

Az irányelv valójában azt irányozza elő hogy a növényekben a kártevők kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatok elvégzése – , amely feladat ellátását általában akkreditált nemzeti laboratóriumok végzik – átruházható legyen egyetemeknek, kutatóintézeteknek vagy magánlaboratóriumoknak. Az irányelv célja végső soron az, hogy azon szervezetek körének bővítésével, amelyek ilyen teszteket végezhetnek, növelje az EU kapacitását a növényeket érintő kártevők korai kimutatását illetően.

A tagállamok 2011. január 1. előtt biztosítaniuk kellett az irányelv végrehajtását. Görögország és Magyarország eddig nem nyújtotta be a Bizottságnak a vonatkozó végrehajtási intézkedéseket.

A Bizottság ez év elején az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ.) 258. cikkében előirányzott jogsértési eljárást indított azzal, hogy Görögországnak és Magyarországnak hivatalos felszólító levelet küldött.

A mostani felszólítás formája „indoklással ellátott vélemény”. Ebben a Bizottság felszólítja Görögországot és Magyarországot, hogy két hónapon belül maradéktalanul teljesítsék az irányelvben foglaltakat. Ezt követően a Bizottság dönthet úgy, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalja, amennyiben a jogsértés továbbra is fennáll.

A jogsértési eljárásról további információk a következő oldalon találhatók:

MEMO/11/646

A növényeket károsító szervezetekről szóló jogszabályokkal kapcsolatos információkért látogasson el a következő weboldalra:

http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar