Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Davek na finančne transakcije: finančni sektor naj plača za svoj delež

Bruselj, 28. septembra 2011 – Komisija je danes predstavila predlog uvedbe davka na finančne transakcije v 27 državah članicah Evropske unije. Obdavčene bi bile vse transakcije s finančnimi instrumenti med finančnimi institucijami, če ima vsaj ena od strank pri poslu sedež v EU. Trgovanje z delnicami in obveznicami bi bilo obdavčeno na stopnji 0,1 %, tisto z izvedenimi finančnimi proizvodi pa na stopnji 0,01 %. S tem bi se vsako leto zbralo približno 57 milijard EUR. Komisija je predlagala, naj davek začne veljati 1. januarja 2014.

Komisija se je za predlog novega davka na finančne transakcije odločila iz 2 razlogov.

  • Prvič, da se zagotovi pošten prispevek finančnega sektorja v času fiskalne konsolidacije v državah članicah. Finančni sektor je bil sopovzročitelj nastanka gospodarske krize. Vlade in evropski državljani so morali ceno obsežnega reševanja finančnega sektorja plačati z davkoplačevalsko podporo. Poleg tega sektor v primerjavi z drugimi trenutno uživa manjše davke. Predlog bi ustvaril znatne dodatne davčne prilive iz finančnega sektorja v utrditev javnih financ.

  • Drugič, usklajen pristop na ravni EU bi bil v pomoč pri okrepitvi enotnega trga EU. Obliko davka na finančne transakcije danes uporablja 10 držav članic. Na podlagi predloga bi bile uvedene nove najnižje stopnje obdavčitve in bi se uskladili različni obstoječi davki na finančne transakcije EU. To bo pripomoglo k zmanjšanju izkrivljanja konkurence na notranjem trgu, odvračanju od tveganega poslovanja s finančnimi instrumenti ter dopolnjevanju regulativnih ukrepov, namenjenih preprečevanju prihodnjih kriz. Davek na finančne transakcije na ravni EU bi utrdil stališče EU glede spodbujanja skupnih pravil o uvedbi takega davka na svetovni ravni, zlasti s podporo G-20.

Prihodki iz davka bi se razdelili med EU in državami članicami. Del davka bi se uporabljal kot vir lastnih sredstev EU, ki bi delno zmanjšal prispevke držav članic. Države članice se lahko odločijo za povečanje svojega deleža prihodkov na podlagi uvedbe višje davčne stopnje za finančne transakcije.

Komisar za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: S tem predlogom Evropska unija utira pot k uvedbi davka na finančne transakcije na svetovni ravni. Naš načrt je zdrav in izvedljiv. Nimam dvomov, da lahko ta davek zagotovi pravičen prispevek iz finančnega sektorja, kakor si ga pričakujejo evropski državljani. Prepričan sem, da bodo naši partnerji v skupini G-20 zainteresirani za to, da nam sledijo na tej poti.

Ozadje

Zaradi krize se je javni dolg v vseh 27 državah EU strmo povzpel z ravni pod 60 % BDP v letu 2007 na raven 80 % v prihodnjih letih. Finančni sektor je od držav prejel znatno finančno pomoč. Države članice EU so reševanju finančnega sektorja med krizo namenile 4,6 milijarde EUR. Poleg tega je v zadnjih letih finančni sektor užival nizko davčno obremenitev. Njegova davčna prednost zaradi oprostitve od plačevanja DDV na finančne storitve znaša približno 18 milijard EUR letno. Nova obdavčitev finančnega sektorja bi zagotovila prispevek finančnih institucij k stroškom za gospodarsko oživitev ter odvračala od tveganega in neproduktivnega trgovanja s finančnimi instrumenti.

Davek na finančne transakcije je namenjen obdavčitvi 85 % finančnih transakcij med finančnimi institucijami. Državljani in podjetja ne bi bili obdavčeni. Stanovanjski krediti, bančna posojila, zavarovalne pogodbe in druge redne finančne dejavnosti posameznikov ali malih podjetij niso zajeti v področje uporabe predloga.

Zamisel o obdavčitvi finančnega sektorja na ravni EU Komisija proučuje že več mesecev. 29. junija 2011 je v sklopu večletnega finančnega okvira napovedala predlog uvedbe davka na finančne transakcije v smislu lastnega sredstva proračuna EU (IP/11/799, MEMO/11/468).

Zamisel izhaja iz analize različnih davčnih instrumentov, na podlagi katerih bi lahko finančni sektor prispeval k oživitvi gospodarstva EU.

Komisija že od leta 2009 s svojimi mednarodnimi partnerji v skupini G-20 (srečanji v Pittsburghu in Torontu) vzporedno preiskuje načine, kako bi se davek na finančne transakcije uvedel na svetovni ravni.

Naslednji koraki

O predlogu bodo v Svetu ministrov EU razpravljale vse države članice. Komisija ga bo predstavila na novembrskem vrhu skupine G-20.

Glej tudi MEMO/11/640

Za celotno besedilo predloga in oceno različnih davčnih instrumentov glej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Spletna stran komisarja za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdasa Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontakta:

David Boublil (+32 22965573)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar