Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Taxa pe tranzacțiile financiare: o contribuție echitabilă din partea sectorului financiar

Bruxelles, 28 septembrie 2011 – Astăzi, Comisia a prezentat o propunere de taxă pe tranzacțiile financiare, aplicabilă în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Taxa ar urma să se aplice tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare care au loc între instituții financiare, atunci când cel puțin una dintre părțile tranzacției este situată în UE. Ar urma să se aplice o taxă de 0,1 % în cazul acțiunilor și al obligațiunilor și o taxă de 0,01 % în cazul contractelor de instrumente financiare derivate. Prin această măsură, s-ar putea colecta anual aproximativ 57 miliarde EUR. Comisia a propus ca taxa să intre în vigoare începând de la 1 ianuarie 2014.

2 motive au stat la baza propunerii Comisiei de instituire a unei noi taxe pe tranzacțiile financiare.

  • În primul rând, pentru ca sectorul financiar să aibă o contribuție echitabilă într-un moment în care statele membre sunt obligate la măsuri de consolidare fiscală. Sectorul financiar a avut un rol în apariția crizei economice. Guvernele și cetățenii europeni în ansamblu au suportat costul vastelor planuri de salvare vizând sectorul financiar, finanțate din taxele plătite de contribuabili. În plus, sectorul financiar este subimpozitat în comparație cu alte sectoare. Prin această propunere s-ar genera importante venituri fiscale suplimentare, cu care sectorul financiar să contribuie la finanțele publice.

  • În al doilea rând, un cadru coordonat la nivelul UE ar contribui la consolidarea pieței unice a UE. Astăzi, în 10 state membre se aplică o formă de taxă pe tranzacțiile financiare. Prin această propunere, s-ar introduce noi cote minime ale taxei și s-ar armoniza diversele taxe pe tranzacțiile financiare existente în UE. Aceste măsuri vor contribui la reducerea denaturărilor concurenței de pe piața unică, vor descuraja tranzacțiile riscante și vor completa măsurile de reglementare vizând evitarea unor viitoare crize. Taxa pe tranzacțiile financiare la nivelul UE ar consolida poziția UE de susținere a unor reguli comune pentru introducerea unei astfel de taxe la nivel global, în special prin G20.

Veniturile generate de taxă ar fi împărțite între UE și statele membre. O parte din acestea ar fi utilizate ca o resursă proprie a UE, ceea ce ar permite reducerea contribuțiilor naționale. Statele membre pot decide să-și crească veniturile din taxă impozitând tranzacțiile financiare cu o cotă mai mare.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, uniune vamală, audit și antifraudă a declarat: „Cu această propunere, Uniunea Europeană devine un deschizător de drumuri în ceea ce privește implementarea globală a unei taxe pe tranzacțiile financiare. Proiectul nostru este solid și viabil. Nu am nicio îndoială că această taxă va răspunde așteptărilor cetățenilor UE: va fi o contribuție echitabilă din partea sectorului financiar. Sunt convins că partenerii noștri din G20 vor înțelege beneficiile urmării acestei căi.”

Context

Ca urmare a crizei, datoria publică la nivelul celor 27 de state membre UE, care reprezenta mai puțin de 60 % din PIB în 2007, a crescut la 80 % în anii următori. Sectorul financiar a primit un sprijin financiar substanțial din partea guvernelor. Statele membre au alocat 4 600 miliarde EUR pentru planurile de salvare a sectorului financiar în timpul crizei. În plus, sectorul financiar a beneficiat de taxe scăzute în ultimii ani. Sectorul financiar se bucură de un avantaj fiscal de aproximativ 18 miliarde EUR pe an ca urmare a scutirii de la TVA a serviciilor financiare. Prin introducerea unei noi taxe pe sectorul financiar, instituțiile financiare ar participa la acoperirea costului redresării economice și s-ar descuraja tranzacțiile riscante și neproductive.

Taxa pe tranzacțiile financiare vizează 85 % din tranzacțiile financiare care au loc între instituții financiare. Taxa nu s-ar aplica cetățenilor și societăților comerciale. Ipotecile imobiliare, împrumuturile bancare, contractele de asigurări și alte activități financiare obișnuite desfășurate de persoane fizice sau întreprinderi mici nu intră în sfera de aplicare a propunerii.

Comisia studiază deja de câteva luni ideea impozitării sectorului financiar la nivelul UE. Pe 29 iunie 2011, în contextul cadrului financiar multianual, Comisia a anunțat că va propune instituirea unei taxe pe tranzacțiile financiare, ca resursă proprie pentru bugetul UE(IP/11/799, MEMO/11/468).

Decizia vine în urma unei analize a diverselor instrumente fiscale prin care s-ar putea asigura participarea sectorului financiar la redresarea economiei UE.

În paralel, începând din 2009 Comisia a analizat modalitățile de introducere a unei taxe pe tranzacțiile financiare la nivel global, împreună cu partenerii săi internaționali, în cadrul G20 (Pittsburgh, Toronto).

Etapele următoare

Propunerea va fi discutată de toate statele membre în Consiliul de Miniștri al UE, iar Comisia o va prezenta în cadrul summitului G20 din noiembrie.

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/640

Pentru textul integral al propunerii și studiul în care se analizează diversele instrumente fiscale, a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Site-ul web al comisarului pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contact:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar