Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Belasting op financiële transacties: financiële sector moet billijke bijdrage leveren

Brussel, 28 september 2011 – De Commissie heeft vandaag een voorstel gedaan voor een belasting op financiële transacties voor de 27 lidstaten van de Europese Unie. De belasting zal op alle transacties met financieringsinstrumenten tussen financiële instellingen worden geheven, wanneer ten minste een van de partijen bij de transactie in de EU gevestigd is. De aandelenruil en uitwisseling van obligaties wordt met 0,1% belast en derivatencontracten, met 0,01%. Dit kan jaarlijks ongeveer 57 miljard euro opleveren. De Commissie stelt voor dat de belasting vanaf 1 januari 2014 in werking treedt.

De Commissie heeft een nieuwe belasting op financiële transacties om de volgende 2 redenen voorgesteld.

  • Ten eerste om te maken dat de financiële sector een billijke bijdrage levert op een moment dat de lidstaten hun belastingen moeten consolideren. De financiële sector heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van de economische crisis. Het zijn over het algemeen de regeringen en de Europese burgers geweest die met belastinggeld de kosten hebben gedragen van de grootscheepse reddingsoperaties om de financiële sector te ondersteunen. Voorts wordt de sector momenteel onderbelast in vergelijking met andere sectoren. Het voorstel moet aanzienlijke extra belastinginkomsten uit de financiële sector genereren om bij te dragen aan de overheidsfinanciën.

  • Ten tweede draagt een gecoördineerd kader op EU-niveau bij aan het versterken van de eengemaakte EU-markt. Vandaag de dag heffen tien lidstaten een vorm van belasting op financiële transacties. Het voorstel zorgt voor de invoering van nieuwe minimale belastingtarieven en harmoniseert verschillende bestaande belastingen op financiële transacties in de EU. Dit betekent dat de belasting eraan bijdraagt concurrentieverstoringen op de eengemaakte markt te verminderen en riskante handelsactiviteiten te ontmoedigen. De belasting vormt bovendien een aanvulling op regels die toekomstige crises moeten voorkomen. De belasting op financiële transacties op EU-niveau versterkt de positie van de EU bij het propageren van gemeenschappelijke regels voor de invoering van een dergelijke belasting op mondiaal niveau, met name binnen de G20.

De inkomsten van de belasting worden gedeeld tussen de EU en de lidstaten. Een deel van de belasting wordt gebruikt als een bron van eigen middelen, die de nationale bijdragen deels zal verlagen. De lidstaten kunnen besluiten hun aandeel in de opbrengsten te verhogen door financiële transacties tegen een hoger tarief te belasten.

Algirdas Šemeta, commissaris voor Belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding: “Met dit voorstel loopt de Europese Unie voorop bij de mondiale invoering van een belasting op financiële transacties. Ons project is solide en uitvoerbaar. Deze belasting zorgt ongetwijfeld voor datgene wat EU-burgers ervan verwachten: een billijke bijdrage van de financiële sector. Ik ben ervan overtuigd dat onze partners in de G20 inzien dat zij er alle belang bij hebben om mee deze weg in te slaan.”

Achtergrond

Als gevolg van de crisis is de overheidsschuld in alle 27 lidstaten gestegen van minder dan 60% van het bbp in 2007 tot 80% voor de komende jaren. De financiële sector heeft aanzienlijke financiële steun van de regeringen ontvangen. De EU-lidstaten hebben 4,6 biljoen euro besteed om de financiële sector tijdens de crisis te redden. Daar komt nog eens bij dat de financiële sector de afgelopen jaren van lage belastingen kon profiteren. Hij geniet jaarlijks een belastingvoordeel van circa 18 miljard euro vanwege btw-vrijstelling voor financiële diensten. Een nieuwe belasting op de financiële sector zorgt ervoor dat financiële instellingen bijdragen in de kosten voor het economische herstel en ontmoedigt riskante en onproductieve handel.

Met de belasting op financiële transacties wil men 85% belasten van de financiële transacties tussen financiële instellingen. Burgers en bedrijven worden niet belast. Hypotheken, bancaire leningen, verzekeringspolissen en andere financiële standaardactiviteiten van personen of kleine ondernemingen vallen buiten het toepassingsgebied van het voorstel.

De Commissie heeft het idee om de financiële sector op EU-niveau te belasten nu een aantal maanden onderzocht. Op 29 juni 2011 kondigde de Commissie in het kader van het meerjarige financiële kader aan een belasting op financiële transacties voor te stellen als bron van eigen middelen voor de EU-begroting (IP/11/799, MEMO/11/468).

Het besluit volgde op een analyse van verschillende fiscale instrumenten om de financiële sector bij te laten dragen aan het herstel van de economie in de EU.

Tegelijkertijd heeft de Commissie sinds 2009 met haar internationale partners in de G20 (Pittsburgh, Toronto) de mogelijkheden verkend om een belasting op financiële transacties in te voeren op mondiaal niveau.

Volgende stappen

Het voorstel zal door alle lidstaten in de Raad van Ministers van de EU worden besproken en de Commissie zal het op de G20-top in november presenteren.

Zie ook MEMO/11/640

Voor de volledige tekst van het voorstel en de studie naar verschillende fiscale instrumenten, zie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Homepage van Algirdas Šemeta, commissaris voor Belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contact :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar