Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Finansinių sandorių mokestis – tinkamas finansų sektoriaus indėlis

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 28 d. Šiandien Komisija pateikė pasiūlymą dėl finansinių sandorių mokesčio įvedimo 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse. Mokestis būtų taikomas visiems finansų įstaigų sudaromiems sandoriams dėl finansinių priemonių tuo atveju, kai bent viena sandorio šalis yra įsikūrusi ES teritorijoje. Akcijų ir obligacijų mainams būtų taikomas 0,1 % mokesčio tarifas, o išvestinių finansinių priemonių sandoriams – 0,01 % tarifas. Taip kasmet būtų galima surinkti maždaug 57 mlrd. EUR. Komisija pasiūlė šį mokestį taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d.

Komisija nusprendė siūlyti naują finansinių sandorių mokestį dėl 2 priežasčių:

  • Pirma, siekiant užtikrinti, kad finansų sektorius deramai prisidės prie valstybių narių vykdomo biudžeto konsolidavimo. Finansų krizė kilo ir dėl finansų sektoriaus. Vyriausybėms ir Europos piliečiams teko padengti išlaidas, patirtas dėl mokesčių mokėtojų pinigais finansuotos didelio masto paramos finansų sektoriui. Be to, dabar šis sektorius apmokestinamas mažiau negu kiti sektoriai. Įgyvendinus pasiūlymą iš finansų sektoriaus būtų gauta nemažai papildomų mokestinių pajamų, kurios papildytų viešuosius finansus.

  • Antra, suderinta sistema ES lygmeniu padėtų stiprinti ES bendrąją rinką. Šiuo metu 10 valstybių narių taiko tam tikrus finansinių sandorių mokesčius. Pasiūlymu būtų nustatyti nauji mažiausi mokesčio tarifai ir suvienodinti ES taikomi skirtingi finansinių sandorių mokesčiai. Taip bus mažiau iškreipiama konkurencija bendrojoje rinkoje, neskatinama rizikinga prekyba, taip pat bus papildytos reguliavimo priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią krizėms ateityje. Finansinių sandorių mokesčio nustatymas ES lygmeniu sustiprintų ES poziciją, kurios tikslas – skatinti bendras taisykles, kurios leistų pradėti tokį mokestį taikyti visame pasaulyje, ypač pasitelkus Didžiojo dvidešimtuko šalis.

Taikant šį mokestį gautas pajamas pasidalintų ES ir valstybės narės. Dalis mokesčio būtų naudojama kaip ES nuosavi ištekliai ir taip būtų iš dalies sumažinti valstybių narių įnašai. Valstybės narės gali nuspręsti padidinti pajamų dalį finansiniams sandoriams nustatydamos didesnį mokesčio tarifą.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Pateikusi šį pasiūlymą Europos Sąjunga pirmoji pasaulyje pradės taikyti finansinių sandorių mokestį. Mūsų projektas patikimas ir įgyvendinamas. Neabejoju, kad šiuo mokesčiu ES piliečiams galime duoti tai, ko jie tikisi. deramą finansų sektoriaus indėlį. Esu tikras, kad mūsų partnerės valstybės Didžiajame dvidešimtuke supras, kad verta žengti šiuo keliu.“

Pagrindiniai faktai

Dėl krizės valstybės skola visose 27 ES valstybėse narėse padidėjo nuo mažiau nei 60 % BVP 2007 m. iki 80 % vėlesniais metais. Finansų sektorius gavo didelę finansinę paramą iš vyriausybių. Per krizę ES valstybės narės skyrė 4,6 trilijonus EUR finansų sektoriui gelbėti. Be to, pastaraisiais metais finansų sektorius turėjo naudos iš mažų mokesčių. Finansų sektorius kasmet gauna apie 18 milijardų EUR mokestinės naudos dėl to, kad finansinėms paslaugoms netaikomas PVM mokestis. Finansų sektoriuje taikant naująjį mokestį būtų galima užtikrinti, kad finansų įstaigos prisidėtų atkuriant ekonomiką ir neskatintų rizikingos bei neproduktyvios prekybos.

Finansinių sandorių mokesčiu siekiama apmokestinti 85 % finansų įstaigų sudaromų finansinių sandorių. Piliečiams ir įmonėms mokestis nebūtų taikomas. Namų hipotekos, bankų paskolos, draudimo sutartys ir kita įprastinė finansinė veikla, kurią vykdo asmenys ar mažos įmonės, į šį pasiūlymą neįtrauktos.

Jau keletą mėnesių Komisija svarsto galimybę ES lygmeniu apmokestinti finansų sektorių. 2011 m. birželio 29 d. pristatydama daugiametę finansinę programą, Komisija paskelbė, kad siūlys nustatyti finansinių sandorių mokestį kaip vieną iš ES biudžeto nuosavų išteklių (IP/11/799, MEMO/11/468).

Priėmus sprendimą buvo analizuojamos skirtingos mokesčių priemonės, kuriomis finansų sektorius galėtų prisidėti atkuriant ES ekonomiką.

Tuo pačiu nuo 2009 m. Komisija su tarptautinėmis partnerėmis valstybėmis Didžiajame dvidešimtuke nagrinėjo būdus, kaip finansinių sandorių mokestį pradėti taikyti visame pasaulyje (Pitsburgo, Toronto susitikimuose).

Tolesni veiksmai

Pasiūlymą visos valstybės narės aptars ES Ministrų taryboje ir Komisija pateiks jį Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikime lapkričio mėn.

Žr. taip pat MEMO/11/640.

Visas pasiūlymo tekstas ir tyrimo, kuriame analizuojamos skirtingos mokesčių priemonės, rezultatai pateikiami

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Asmenys ryšiams

David Boublil +32 2 296 55 73

Natasja Bohez Rubiano +32 2 296 64 70


Side Bar