Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Данък върху финансовите транзакции: поемане от финансовия сектор на полагащия му се дял от разходите

Брюксел, 28 септември 2011 г. Днес Комисията представи предложение за данък върху финансовите транзакции в 27-те държави-членки на Европейския съюз. С данъка ще бъдат облагани всички транзакции с финансови инструменти между финансови институции, когато поне една от участващите в транзакцията страни е със седалище в ЕС. Сделките с дялове и облигации ще бъдат облагани с данък в размер на 0,1 %, а договори за деривати — на 0,01 %. По този начин годишно могат да бъдат събрани около 57 милиарда евро. Комисията предложи облагането с данъка да влезе в сила от 1 януари 2014 г.

Комисията взе решение да предложи нов данък върху финансовите транзакции по следните 2 съображения.

  • На първо място, да се гарантира, че финансовият сектор допринася подобаващо в сегашния период на фискална консолидация в държавите-членки. Финансовият сектор играеше роля в началото на икономическата криза. Правителствата и европейските данъкоплатци като цяло поеха разходите за масивните спасителни мерки за финансовия сектор. Освен това този сектор понастоящем е с по-ниско данъчно облагане в сравнение с други сектори. Предложението би довело до събирането от финансовия сектор на значителни допълнителни приходи в помощ на публичните финанси.

  • Второ, въвеждането на координирана рамка на равнището на Европейския съюз би спомогнало за укрепването на единния пазар на ЕС. Понастоящем 10 държави-членки прилагат някаква форма на данък върху финансовите транзакции. С предложението се въвеждат нов минимален размер на данъчните ставки и се хармонизират различните съществуващи данъци върху финансовите транзакции в ЕС. Това ще спомогне за намаляване на нарушенията в конкуренцията на единния пазар, въздържане от рисковани сделки и допълване на регулаторните мерки, с които се цели избягване на бъдещи кризи. Данъкът върху финансовите транзакции на равнището на ЕС ще укрепи позицията на ЕС за общи правила за въвеждането на такъв данък в световен мащаб по-специално в рамките на групата Г-20.

Приходите от данъка ще бъдат поделяни между ЕС и държавите-членки. Част от данъка ще бъде използвана като източник на собствени приходи за ЕС, което отчасти да намали вноските на държавите-членки. Държавите-членки могат да решат да увеличат своята част от приходите, като облагат финансовите транзакции с по-висока данъчна ставка. .

Европейският комисар Алгирдас Шемета, отговарящ за данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: „С настоящото предложение Европейския съюз е предвестник на въвеждането в световен мащаб на данък върху финансовите транзакции. Нашият проект е добре обмислен и практически осъществим. Не се съмнявам, че въпросният данък може да даде резултата, очакван от гражданите на ЕС: подобаващо участие на финансовия сектор. Убеден съм, че нашите партньори в Г-20 ще установят, че следването на този път е в техен интерес.“

Контекст

Вследствие на кризата размерът на държавния дълг на всички 27 държави-членки на ЕС рязко нарасна — от по-малко от 60 % от брутния вътрешен продукт през 2007 г. на 80 % през следващите години. Финансовият сектор получи значителна подкрепа от правителствата. По време на кризата държавите-членки на ЕС предоставиха гаранции в размер на 4600 милиарда евро за неговото подпомагане. Освен това финансовият сектор се възползва от ниските данъци през последните години. Финансовият сектор се ползва от данъчно облекчение на стойност около 18 милиарда евро годишно поради освобождаването на финансовите услуги от ДДС. Въвеждането на нов данък във финансовия сектор би гарантирало участието на финансовите институции в разходите за възстановяване на икономиката и би възпрепятствало рисковани и непродуктивни сделки.

Предлага се 85 % от транзакциите между финансовите институции да бъдат облагани с данък. Гражданите и предприятията няма да бъдат облагани. Жилищните ипотеки, банковите заеми, застрахователните договори и другите обичайни банкови дейности, извършвани от частни лица или малки предприятия, не попадат в обхвата на предложението.

Комисията проучва от няколко месеца идеята за данъчно облагане на финансовия сектор на равнището на ЕС. На 29 юни 2011 г. Комисията обяви във връзка с многогодишната финансова рамка, че ще предложи въвеждането на данък върху финансовите транзакции като собствен ресурс за бюджета на ЕС (IP/11/799, MEMO/11/468).

Решението за това се основаваше на анализ на различни данъчни инструменти, чрез които финансовият сектор да допринесе за възстановяването на икономиката на ЕС.

Същевременно от 2009 г. насам Комисията съвместно със своите международни партньори от Г-20 проучва (на срещите на високо равнище в Питсбърг и Торонто) начини за въвеждане на данък върху финансовите транзакции в световен мащаб.

Следващи стъпки

Предложението ще бъде обсъдено от всички държави-членки на Съвета на министрите на ЕС, а Комисията ще го представи на срещата на високо равнище на Г-20 през ноември.

Вижте също MEMO/11/640.

Пълният текст на предложението и на изследването с анализа на различни финансови инструменти е на разположение на:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Адрес на уебстраницата на европейския комисар Алгирдас Шемета, отговарящ за данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

За контакти:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar