Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia Tlačová správa

Bývalé priemyselné lokality dnes vedú medzi udržateľnými turistickými destináciami

V Bruseli 27. septembra 2011: dnes večer dostalo dvadsaťjeden destinácií z celej Európy cenu EDEN 2011 za príkladnú regeneráciu a propagáciu svojich pustnúcich fyzických lokalít. Ocenené destinácie boli prezentované na slávnostnom odovzdávaní cien, počas ktorého sa uskutočnilo aj stretnutie siete EDEN. Tieto zanedbané lokality, od opustených baní a nepoužívaných fabrík až k schátraným železničným priestorom a zarasteným farmám, kedysi hrali dôležitú úlohu v európskej histórii. Cez starostlivo zvážené udržateľné projekty regenerácie môžu návštevníci znovu objaviť minulosť a dozvedieť sa viac o tradičnom spôsobe života.

Všetky destinácie sú dôležitým prvkom revitalizácie daného regiónu. Do opustených kultúrnych, historických a prírodných lokalít vdýchli nový život a sú katalyzátorom širšej lokálnej regenerácie. Piata každoročná oslava iniciatívy Výnimočné európske destinácie (EDEN) na tému: „Cestovný ruch a regenerácia fyzických lokalít“ sa uskutoční v Bruseli 27. a 28. septembra. Tieto podujatia sú úzko prepojené s Európskym dňom cestovného ruchu, ktorý sa konal 27. septembra v Bruseli a zameral sa na európske priemyselné dedičstvo.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani pri tejto príležitosti uviedol: „Tohtoročná téma priniesla niekoľko skutočne mimoriadnych príkladov tvorivých a nezvyčajných koncepcií v oblasti cestovného ruchu. V súčasnom rýchlo sa meniacom svetovom hospodárstve EDEN nepretržite zviditeľňuje to najlepšie v rámci európskej vynaliezavosti a kreativity v cestovnom ruchu. Som spokojný s výbornými výsledkami odvetvia cestovného ruchu v rokoch 2010 a 2011. Pokračovanie týmto smerom si vyžaduje ďalšiu podporu inovácie a kvality. EDEN predstavuje úspešný príklad.“

Viac informácií o projekte EDEN a predchádzajúcich príjemcoch ocenenia nájdete na stránke: http://ec.europa.eu/eden

Dvadsaťjeden výherných destinácií v roku 2011:

Mesto Gmund/Carinthia (Rakúsko), Marche-en-Famenne (Belgicko), Pustara Višnjica (Chorvátsko), Kalopanayiotis (Cyprus), Slovacko (Česká republika), kaštiele v národnom parku Lahemaa (Estónsko), Roubaix (Francúzsko), obec Delfy (Grécko), Mecsek (Maďarsko), obec Stykkisholmur (Island), The Great Western Greenway, okres Mayo (Írsko), Montevecchio, obec Guspini (Taliansko), dedina Ligatne (Lotyšsko), kaštieľ Rokiškis (Litva), Għarb (Malta), Veenhuizen (Holandsko), Żyrardow (Poľsko), národný park Faial (Portugalsko), Idrija (Slovinsko), ekologický park Trasmiera (Španielsko), Hamamonu-Altındağ Ankara (Turecko).

Dvadsaťšesť zúčastnených krajín doteraz: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká Republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Turecko.

Kontext

Od začatia udeľovania cien v roku 2007 98 výherných destinácií EDEN-u v 26 zúčastnených krajinách zaujalo významné miesto v európskom vysoko konkurenčnom odvetví cestovného ruchu. Cieľom EDEN-u je podporovať príklady rozvoja udržateľného cestovného ruchu, pričom zviditeľňuje rozvíjajúce sa lokality, ktoré ochraňujú životné prostredie a podporujú miestne spoločenstvá a zároveň chránia a podporujú ich unikátne kultúrne a historické dedičstvo. EDEN tiež vytvára platformu na šírenie osvedčených postupov v cestovnom ruchu prostredníctvom siete EDEN.

Cieľom siete EDEN je prepojiť destinácie EDEN-u s národnými vládami a agentúrami (ako napríklad národnými organizáciami cestovného ruchu), univerzitami a podobnými medzinárodnými sieťami a podporiť a šíriť osvedčené postupy udržateľného cestovnom ruchu. V roku 2011 sa sieť snaží stať medzinárodným neziskovým združením s trojúrovňovou riadiacou štruktúrou: valné zhromaždenie, riadiaci výbor a pracovné skupiny.

MEMO/11/639

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Andrea Maresi +32 2 299 04 03


Side Bar