Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Endised tootmishooned on täna säästva turismi raames enimkülastatud sihtkohad

Brüssel, 27. september 2011. Täna anti Euroopa 21-le turismisihtkohale 2011. aasta EDENi auhind unustusse jäänud paikade eeskujuliku taastamise ja edendamise eest. Lisaks auhinnatseremooniale avati ka auhinnatud sihtkohti tutvustav näitus ja toimus EDENi võrgustiku koosolek. Hüljatud kaevandused, tootmise lõpetanud tehased, mahajäetud raudteed ja rohtunud farmid – kõigil neil unustusse jäänud paikadel oli kunagi oluline roll Euroopa ajaloos. Tänu hästi läbimõeldud ja säästvat uuendamist toetavatele projektidele saavad külastajad tutvuda minevikuga ja õppida tundma traditsioonilist elulaadi.

Kõik turismiobjektid on andnud olulise panuse oma piirkonna taasärkamisse ning toonud uut elu nendesse kultuuri ja ajalooga seotud paikadesse või looduskaitsealadele, nad on ergutanud kogu piirkonna üldist arengut. Tänavu keskenduti iga-aastase Euroopa parimaid sihtkohti tunnustava algatuse (EDEN) raames konkreetsete paikade taastamisele ning viies auhinnatseremoonia toimub 27. ja 28. septembril Brüsselis. Kõnealune üritus on tihedalt seotud Euroopa turismipäevaga, mida tähistatakse 27. septembril Brüsselis ning mis tänavu kajastab Euroopa tööstuspärandit.

Antonio Tajani, tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident ütles: „Tänavuse teema raames on esile kerkinud mõned eriti säravad näited loovast ja tavapäratust lähenemisviisist turismile. Kiiresti muutuva majandusega maailmas aitab EDEN tõsta esile Euroopa turismi leidlikke ja loovaid ideid. Mul on heameel turismitööstuse aastatel 2010–2011 saavutatud suurepäraste tulemuste üle. Selle eduloo jätkamiseks peame hoogustama innovatsiooni ja parandama kvaliteeti. EDEN on sellise tegevuse suurepärane näide.”

Lisateavet projekti EDEN ja eelmiste võitjate kohta saab aadressil

http://ec.europa.eu/eden.

2011. aasta 21 võitjaks kuulutatud sihtkohta olid järgmised:

Gmünd (Kärnteni liidumaa, Austria), Marche-en-Famenne (Belgia), Pustara Višnjica (Horvaatia), Kalopanayiotis (Küpros), Slovacko (Tšehhi Vabariik), Lahemaa rahvuspargi mõisad (Eesti), Roubaix (Prantsusmaa), Delfi administratiivüksus (Kreeka), Mecsek (Ungari), Stykkishólmur (Island), raudteetamm The Great Western Greenway (Mayo krahvkond, Iirimaa), Montevecchio (Guspini haldusüksus, Itaalia), Ligatne küla (Läti), Rokiškise mõis (Leedu), Għarb (Malta), Veenhuizen (Madalmaad), Żyrardow (Poola), Faiali rahvuspark (Portugal), Idrija (Sloveenia), Trasmiera ökopark (Hispaania), Hamamönü-Altındağ Ankara (Türgi).

Konkursil osales 26 riiki (tähestikulises järjekorras): Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Sloveenia, Saksamaa, Soome, Tšehhi Vabariik, Türgi ja Ungari.

Taust

Auhinna asutamisest saati 2007. aastal on EDENi auhinna võitnud 98 turismisihtkohta 26 riigis. Need sihtkohad on saavutanud olulise koha tugeva konkurentsiga Euroopa turismisektoris. EDENi auhinna eesmärk on toetada säästliku turismi arengumudeleid, tõstes esile arenevaid piirkondi, kes panustavad keskkonnakaitsesse ja kohaliku kogukonna arengusse ning kordumatu kultuurilise ja ajaloolise pärandi säilitamisse ja edendamisse. EDENi võrgustiku raames on loodud platvorm turismivaldkonnaga seotud parimate kogemuste vahetamiseks.

EDENi võrgustiku eesmärk on luua sidemed EDENi sihtkohtade ning riikide valitsuste ja agentuuride (nt riiklikud turismiorganisatsioonid), ülikoolide ja sarnaste rahvusvaheliste võrgustike vahel, et jagada säästva turismindusega seotud kogemusi. 2011. aastal on kavas muuta võrgustik rahvusvaheliseks mittetulundusühinguks, mille haldusstruktuuri moodustavad peaassamblee, juhatus ja töörühmad.

MEMO/11/639

Kontaktisikud:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Andrea Maresi +32 2 299 04 03


Side Bar