Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Някогашни промишлени обекти — сред най-популярните дестинации за устойчив туризъм

Брюксел, 27 септември 2011 г.: Вчера на галацеремония по награждаване двадесет и една дестинации от цяла Европа получиха наградата EDEN —2011 за обновяването и популяризирането на преди западнали културно-исторически обекти. Събитието беше придружено от изложба на наградените дестинации и среща на мрежата EDEN. Тези занемарени обекти: изоставени мини, спрели работа фабрики, запуснати железопътни линии и буренясали селскостопански постройки, някога са заемали важно място в европейската история. Посредством добре обмисленото им устойчиво обновление сега можем да преоткрием миналото и да се докоснем до традиционния начин на живот.

Всички тези дестинации са изиграли ключова роля за вдъхването на нов живот на западнали културни, исторически и природни обекти. Това е послужило и като катализатор за по-широко локално обновление. На 27 и 28 септември Брюксел за пета поредна година се чества инициативата „Най-добри европейски дестинации“ (EDEN), като темата този път е „Туризъм и обновление на културно-исторически обекти“. Тези прояви са тясно свързани с Европейския ден на туризма, който беше отбелязан в Брюксел на 27 септември и беше посветен на промишленото наследство на Европа.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Тазгодишната тема ни показа някои изключително впечатляващи примери на пълни с въображение, неочаквани идеи за туризъм. В бързо променящата се световна икономика EDEN продължава да привлича вниманието към най-доброто, което Европа предлага като изобретателност и творчество в областта на туризма. Гледам с радост на отличните постижения на туристическата индустрия през 2010 г. и 2011 г. За да се продължи в тази посока, е необходимо да продължим да поощряваме иновациите и качеството. EDEN е успешен пример за това.”

Повече информация относно проекта EDEN и предишните носители на наградите може да бъде намерена на следния адрес: http://ec.europa.eu/eden.

Спечелилите 21 дестинации са следните:

City of Gmund/Carinthia (Австрия), Marche-en-Famenne (Белгия), Pustara Višnjica (Хърватия), Kalopanayiotis (Кипър), Slovacko (Чешка република), Lahemaa National Park Manors (Естония), Roubaix (Франция), община Delphi (Гърция), Mecsek (Унгария), Stykkisholmur Municipality (Исландия), The Great Western Greenway, Co Mayo (Ирландия), Montevecchio, община Guspini (Италия), Ligatne Village (Латвия), Rokiškis Manor (Литва), Għarb (Малта), Veenhuizen (Нидерландия), Żyrardow (Полша), Faial Nature Park (Португалия), Idrija (Словения), Trasmiera Ecopark (Испания), Hamamonu-Altındağ Ankara (Турция).

Досега са участвали 26 държави: Австрия, Белгия, България, Естония, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република.

История на досието

От учредяването на наградите през 2007 г. досега 98 дестинации, спечелили EDEN, от 26 държави участнички са вече със сериозно присъствие във висококонкурентния туристически сектор на Европа. EDEN се стреми да насърчава развитието на модели за устойчив туризъм, като дава видимост на новопоявили се туристически дестинации, които са насочени както към опазването на природната среда и оказването на подкрепа на местните общности, така и към запазването и популяризирането на тяхното културно-историческо наследство. Посредством едноименна мрежа EDEN служи и като платформа за обмен на най-добри практики в туризма.

Мрежата EDEN цели установяването на връзка между дестинациите EDEN с националните правителства и агенции (напр. националните туристически организации), университетите и подобни международни мрежи, като популяризира и разпространява най-добри практики в устойчивия туризъм. Непосредствена цел през 2011 г. е превръщането ѝ в международна асоциация с нестопанска цел с тристепенна структура на управление: общо събрание, ръководен комитет и работни групи.

MEMO/11/639

За контакт:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Andrea Maresi +32 2 299 04 03


Side Bar