Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

23:e upplagan av EU:s tävling för unga forskare Vinnaren är…

Helsingfors den 27 september 2011. Unga forskare från Irland, Schweiz och Litauen hyllades idag i Finland vid den 23:e upplagan av EU:s tävling för unga forskare. De prisvinnande forskningsprojekten i datavetenskap, ingenjörsvetenskap och medicin valdes ut av en internationell jury bland de 87 projekt från 37 länder som presenterades vid ett evenemang som pågick i fem dagar. Andra priset gick till forskarlag från Tyskland, Storbritannien och Bulgarien. Tredje priset gick till forskarlag från Norge, Polen och Storbritannien. Ett projekt från Nya Zeeland belönades med ett särskilt internationellt pris. Vinnarna, som alla är under 21 år gamla, får dela på en prissumma på sammanlagt 51 500 euro.

- Unga och begåvade forskare bidrar till att forma vår framtid. Vi behöver hitta svar på samhällets största utmaningar, som klimatförändring, hitta hållbara energikällor, förse jordens befolkning med livsmedel eller bekämpa sjukdomar. Därför uppmuntrar jag ungdomar att välja en karriär inom vetenskap så att Europa även i framtiden ska ha forskning och innovation av världskvalitet, säger EU:s forskningskommissionär, Máire Geoghegan-Quinn.

Prisutdelningen ägde rum i Helsingfors universitets festsal. Priserna delades ut av Tapio Kosunen, statsekreterare från Finlands Undervisnings- och kulturministerium, Anneli Pauli, vice generaldirektör för kommissionens generaldirektorat för forskning, samt juryns ordförande, professor Maria Ana Viana-Baptista.

Kraftverkshallen, ett gammalt kraftverk som har förvandlats till ett centrum för kulturprojekt, har under de senaste dagarna stått värd för över 130 deltagare från 37 länder i hela Europa och andra delar av världen samt från en av Europaskolorna. Mellan den 23 och den 28 september presenterar studenterna 87 projekt för en internationell jury vars ordförande är professor Maria Ana Viana-Baptista. Projekten hade redan vunnit första pris i sina nationella tävlingar. Ämnena omfattade många vetenskapliga områden: biologi, kemi, datavetenskap, samhällsvetenskap, miljö, matematik, materialteknik, ingenjörsvetenskap och medicin. Tävlingsbidragen håller en jämn och hög nivå, och flera av tidigare års deltagare har gjort betydande forskningsrön eller satt upp företag för att marknadsföra de idéer de en gång utvecklade vid tävlingen.

Bakgrund:

EU:s tävling för unga forskare startades av EU-kommissionen för att underlätta samarbetet och utbytet mellan unga forskare med liknande förmågor och intressen, och för att ge dem möjlighet att vägledas av några av Europas mest prominenta forskare.

Tävlingen har till syfte att uppmuntra ungdomar som är intresserade av forskning att satsa på en karriär inom området.

Tävlingen ingår i programmet om samhälle och vetenskap inom sjunde ramprogrammet för forskning.

Tävlingen hölls första gången 1989, då 15 länder deltog. I år deltar 37 länder och en av Europaskolorna i den 23:a upplagan av tävlingen.

Totalt 2 228 personer – 667 kvinnor och 1 541 män – har deltagit sedan evenemanget lanserades internationellt, och över 500 priser har delats ut!  

Mer information om EU:s tävling för unga forskare, med foton, inspirerande exempel, en presentation av juryn och beskrivningar av alla projekt, finns på:

http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Annex 1

PRIZE-WINNERS

23nd European Union Contest for Young Scientists

FIRST PRIZES (€ 7.000 per Project)

Country

Ireland

Contestant

Alexander Amini (16)

Scientific Field

Computing

Project Title

Tennis Sensor Data Analysis: An Automated System for Macro Motion Refinemen

Short Summary

Sensors capable of capturing audio, video, and inertial data (such as accelerometers, gyroscopes, and magnetometers) have become so inexpensive, they are often found in smart phones and even remote control toys. However, it is not easy to correlate the performance of an athlete to the huge volumes of raw data captured by such sensors. In this study, I collected and analyzed gigabytes of tennis sensor data. I discovered a technique for automatically distinguishing between 13 different tennis stroke types (e.g., distinguishing a forehand flat versus forehand topspin) using only inertial data with accuracy averaging over 96%, and implemented my technique as computer software. Previously published research was limited to classes of motion (such as forehand, backhand, serve). My findings are relevant to a wide variety of motion assessment scenarios in sports, physical therapy, and emergency responses.

Country

Switzerland

Contestant

Pius Markus Theiler (19)

Scientific Field

Engineering

Project Title

pi Cam - The Development of a Camming Device for Climbing

Short Summary

The project pi Cam describes the development of a revolutionary device for climbing. Camming devices are part of the safety gear used in rock and industrial climbing. They help to create an anchoring point where no preattached bolts exist. The current camming devices are secured in a crack or between two parallel surfaces. The newly invented pi Cam however uses rock protrusions like e.g. flakes, limestone traces or tufa to create anchoring points. Thus, the device enlarges the range of protectable rock formations and increases the safety of the climber. In industrial climbing, too, safety is of the highest priority. On pillars for example pi Cam can provide an anchoring point to workers high above the ground. Obviously pi Cam opens new horizons for climbers in many different situations. It is therefore not surprising that specialists have shown interest in the development and commercial production of this new device and that it has already been applied for patent.*pi=greek small letter.

Country

Lithuania

Contestant

Povilas Kavaliauskas (18)

Scientific Field

Medicine

Project Title

The Role of Houseflies (Musca domestica) in Spreading Antibiotic Resistant Bacteria

Short Summary

Antibiotic resistant bacteria are one of the biggest challenges in the 21st century. At this time resistance mechanisms are already understood, however, how bacteria can spread around is still known little. The aim of my study is to investigate how domestic flies can transmit the most common antibiotic resistant bacteria Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae from infected areas to residential premises. I discovered that houseflies cannot transmit bacteria distantly; therefore, the highest risk is for people living nearby to contaminated areas such as hospitals. My study shows, that the most contaminated houseflies reside in hospital premises, and when such fly lands on human skin, there is a high probability that the person will be colonized by antibiotic resistant bacteria, which can cause complicated and sometimes fatal infections.

SECOND PRIZES (€ 5.000 per project)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Germany

Benjamin Walter

17

Physics

Scanning Tunnelling Microscopy of Coronene Molecules on Germanium (111)

United Kingdom

Natalie Mitchell

19

Physics

Auto Focusing Methods for Digital Microscopy

Bulgaria

Georgi Atanasov
Georgi Georgiev
Kalina Petrova

19

19

16

Computing

DriveFreeZ - Driving Simulator

THIRD PRIZES (€ 3.500 per Project)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Norway

Alex Bergsåker

17

Social Sciences

Guanxi – the Significance of Relations and Social Networks in Chinese Business

Poland

Michal Miskiewicz

20

Mathematics

The Charm of the 'mi' Set

United Kingdom

Holly Rees

18

Biology

Investigation into Embryonic Stem Cell Differentiation

INTERNATIONAL PRIZE (€ 5.000 per project)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

New Zealand

Bailey Lovett

18

Environment

Bacterial Bivalves

HONORARY AWARDS

Stockholm International Youth Science 2011

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Switzerland

Pius Markus Theiler

19

Engineering

pi Cam - The Development of a Camming Device for Climbing

Lithuania

Povilas Kavaliauskas

18

Medicine

The Role of Houseflies (Musca domestica) in Spreading Antibiotic Resistant Bacteria

London International Youth Science Forum 2011

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Switzerland

Pius Markus Theiler

19

Engineering

pi Cam - The Development of a Camming Device for Climbing

Lithuania

Povilas Kavaliauskas

18

Medicine

The Role of Houseflies (Musca domestica) in Spreading Antibiotic Resistant Bacteria

Ireland

Alexander Amini

16

Computing

Tennis Sensor Data Analysis: An Automated System for Macro Motion Refinemen

SPECIAL DONATED PRIZES

There are 25 special donated prizes: a five-day visit of a technical and cultural nature to the

European Patent Office in Munich and a one-week stay at each of the seven members of

EIROforum[1]:

• CERN: The European Laboratory for Particle Physics

• EFDA: The European Fusion Development Agreement

• EMBL: The European Molecular Biology Laboratory

• ESA: The European Space Agency

• ESO: The European Southern Observatory

• ESRF: The European Synchrotron Radiation Facility

• ILL: The Institut Laue-Langevin

The European Patent Office, Munich, Germany

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

CH

Pius Markus Theiler

19

Engineering

Pi Cam - The Development Of A Camming Device For Climbing

TK

Emir Aycan Bedel

16

Cern Öztürk

16

Biology

Using Enzymatic Biofuel Cells In Photosynthesis To Produce Electrical Energy

LT

Dalia Bartkevičiūtė

18

Gailė Tumėnaitė

15

Chemistry

Mushroom Dyes For Tapestry Restoration

EIROForum Prizes

CERN: The European Laboratory for Particle Physics

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

FR

Florentin Delaine

18

Joseph Gennetay

18

Jason Loyau

19

Engineering

Artificial Intelligence And Rubik's Cube

EFDA-JET

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

EG

Azza Abdel Hamid Faiad

16

Environment

Production Of Hydrocarbon Fuel By Catalytic Cracking Of High Density Polyethylene Wastes

ESA

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

IT

Andrea Emilio Amedeo Bracesco

19

Jacopo Prinetto

20

Federica Villa

19

Physics

Following Kepler's Path

EMBL

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

USA

Erica Portnoy

18

Biology

A Novel Approach To Mapping Protein Interactions During Pilus Biogenesis By Using In Vivo Photocrosslinking

ESO

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

USA

Jane Cox

17

Physics

Using Amino Acid Analysis To Distinguish Chondritic Meteorites

ILL

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

LV

Andris Alfrēds Avots

17

Raivis Eglitis

18

Chemistry

The Usage And Properties Of Rigid Foam Polyurethane Material Derived From Tall Oil By Using Cyclopenthane As A Blowing Agent

ESRF

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

SK

Michal Habera

18

Michal Fabian

18

Physics

Influence Of Magnetic Field On Free-surface Ferrofluid Flow

The Joint Research Centre (JRC) Prizes

Institute for Health and Consumer Protection (IHCP)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

TK

Melisa Tokmak

17

Aliye Bihter Günal

17

Physics

Analysis Of Optical Activities Of Different Honey Samples With Empirical Methods

Institute for Protection and Security of the Citizen (IPSC)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

CZ

Bedřich Said

18

Computing

Swarm Robotics Simulator

Institute for Environment and Sustainability (IES)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

UK

Martin Richard Thompson

17

Engineering

Optical Characterisation & Mechanical Design For Accurate Imaging

Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

DE

Gabriel Salg

16

Nicolas Scheidig

17

Chemistry

The New Magic Formula For Eliminating Bad Breath: C42h70o35

The Intel ISEF 2012 Prizes

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

IL

Gal Oren

20

Nerya Yair Stroh

20

Engineering

Antileaks - A Device For Detection And Discontinuation Of Leakages In Water Supply Systems

MT

Melvin Zammit

17

Engineering

3 Dimensional Display

DE

Danial Sanusi

18

Xianghui Zhong

18

Fabian Henneke

18

Mathematics

(almost) Unit-distance Points In The Polychromatic Plane - Colourings Of The N-dimensional Space

Year of Chemistry Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

FI

Jarkko Etula

20

Chemistry

Comparison of 3 Finnish Berries as Sensitizers in a Dye-Sensitized Solar Cell

Host Organisation Special Donated Prizes

Orion Special Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

CZ

Pavel Svec

20

Chemistry

Synthesis And Testing Of Tetramethyl[5]helquat

The Federation of Finnish Technology Industries Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

EUSCH

Stijn Hofstee

17

Danylo Matselyukh

17

Physics

Kite Based Wind Generator

Kontaktpersoner:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar