Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

23. ročník súťaže EÚ pre mladých vedcov. A víťazom sa stáva ...

Helsinki 27. september 2011 - Mladí vedci z Írska, Švajčiarska a Litvy dnes v rámci 23. ročníka súťaže Európskej únie pre mladých vedcov vo Fínsku získali najvyššie vyznamenanie. Víťazné vedecké projekty v oblasti informatiky, inžinierstva a medicíny vybrala medzinárodná porota spomedzi 87 projektov z 37 krajín, ktoré súťažiaci predstavili počas 5-dňového podujatia. Na druhom mieste sa umiestnili tímy z Nemecka, Spojeného kráľovstva a Bulharska. Tretiu priečku obsadili tímy z Nórska, Poľska a Spojeného kráľovstva. Mimoriadnu medzinárodnú cenu získal projekt z Nového Zélandu. Víťazi – všetci mladší ako 21 rokov - si medzi sebou rozdelia výhernú sumu vo výške 51 500 EUR.

„Mladí talentovaní výskumníci a výskumníčky pomôžu formovať našu budúcnosť. Musíme nájsť odpovede na najväčšie problémy spoločnosti, teda zmenu klímy, udržateľné zdroje energie, zabezpečenie potravín pre celý svet či boj proti chorobám. Preto by som chcela povzbudiť mladých ľudí, aby sa vydali na cestu vedeckej kariéry a udržali Európu v svetovej špičke v oblasti výskumu a inovácie," vyhlásila európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn.

Odovzdávanie cien sa konalo v slávnostnej sieni univerzity v Helsinkách. Ceny odovzdal Tapio Kosunen, štátny sekretár fínskeho ministerstva vzdelávania a vedy, Anneli Pauli, zástupkyňa generálneho riaditeľa pre vedu a inováciu, a profesorka Maria Ana Viana-Baptista, predsedníčka poroty.

V starej elektrárni Kattilahalli premenenej na kultúrny stánok sa v uplynulých dňoch predstavilo 130 súťažiacich z 37 krajín z celej Európy i mimo nej a z európskych škôl. Študenti v dňoch 23. – 28. septembra predstavili medzinárodnej porote, ktorej predsedala profesorka Maria Ana Viana-Baptista, celkovo 87 projektov. Tieto projekty už predtým získali prvú cenu v súťažiach v jednotlivých krajinách. Venovali sa rôznym témam z celého spektra vedeckých oblastí, medzi ktorými nechýbala biológia, chémia, informatika, spoločenské vedy, životné prostredie, matematika, materiály, inžinierstvo a medicína. Úroveň prihlásených projektov je už tradične vysoká a niekoľkí bývalí účastníci dosiahli významné vedecké úspechy, prípadne založili spoločnosti na komercializáciu nápadov pôvodne vypracovaných pre súťaž.

Kontext:

Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov vznikla na podnet Európskej komisie s cieľom uľahčiť spoluprácu a vzájomnú výmenu názorov medzi mladými vedcami s podobnými schopnosťami a záujmami. Zámerom bolo taktiež vytvoriť príležitosť, aby ich usmerňovali najuznávanejší európski vedci.

Súťaž má povzbudiť mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o vedu, aby si zvolili vedeckú kariéru.

Je súčasťou programu Veda a spoločnosť Siedmeho rámcového programu pre výskum (FP7).

Prvý ročník súťaže sa konal v roku 1989 a zúčastnilo sa ho 15 krajín. Na tohtoročnom už 23. ročníku sa zúčastnilo 37 krajín a jedna z európskych škôl.

Od začiatku tohto medzinárodného podujatia sa súťaže zúčastnilo 2 208 účastníkov (667 dievčat a 1541 chlapcov). Celkovo sa udelilo vyše 500 cien!

Viac informácií o súťaži EÚ pre mladých vedcov spolu s fotogalériou, dosiahnutými úspechmi, biografickými údajmi členov poroty a opisom všetkých prihlásených projektov nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Annex 1

PRIZE-WINNERS

23nd European Union Contest for Young Scientists

FIRST PRIZES (€ 7.000 per Project)

Country

Ireland

Contestant

Alexander Amini (16)

Scientific Field

Computing

Project Title

Tennis Sensor Data Analysis: An Automated System for Macro Motion Refinemen

Short Summary

Sensors capable of capturing audio, video, and inertial data (such as accelerometers, gyroscopes, and magnetometers) have become so inexpensive, they are often found in smart phones and even remote control toys. However, it is not easy to correlate the performance of an athlete to the huge volumes of raw data captured by such sensors. In this study, I collected and analyzed gigabytes of tennis sensor data. I discovered a technique for automatically distinguishing between 13 different tennis stroke types (e.g., distinguishing a forehand flat versus forehand topspin) using only inertial data with accuracy averaging over 96%, and implemented my technique as computer software. Previously published research was limited to classes of motion (such as forehand, backhand, serve). My findings are relevant to a wide variety of motion assessment scenarios in sports, physical therapy, and emergency responses.

Country

Switzerland

Contestant

Pius Markus Theiler (19)

Scientific Field

Engineering

Project Title

pi Cam - The Development of a Camming Device for Climbing

Short Summary

The project pi Cam describes the development of a revolutionary device for climbing. Camming devices are part of the safety gear used in rock and industrial climbing. They help to create an anchoring point where no preattached bolts exist. The current camming devices are secured in a crack or between two parallel surfaces. The newly invented pi Cam however uses rock protrusions like e.g. flakes, limestone traces or tufa to create anchoring points. Thus, the device enlarges the range of protectable rock formations and increases the safety of the climber. In industrial climbing, too, safety is of the highest priority. On pillars for example pi Cam can provide an anchoring point to workers high above the ground. Obviously pi Cam opens new horizons for climbers in many different situations. It is therefore not surprising that specialists have shown interest in the development and commercial production of this new device and that it has already been applied for patent.*pi=greek small letter.

Country

Lithuania

Contestant

Povilas Kavaliauskas (18)

Scientific Field

Medicine

Project Title

The Role of Houseflies (Musca domestica) in Spreading Antibiotic Resistant Bacteria

Short Summary

Antibiotic resistant bacteria are one of the biggest challenges in the 21st century. At this time resistance mechanisms are already understood, however, how bacteria can spread around is still known little. The aim of my study is to investigate how domestic flies can transmit the most common antibiotic resistant bacteria Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae from infected areas to residential premises. I discovered that houseflies cannot transmit bacteria distantly; therefore, the highest risk is for people living nearby to contaminated areas such as hospitals. My study shows, that the most contaminated houseflies reside in hospital premises, and when such fly lands on human skin, there is a high probability that the person will be colonized by antibiotic resistant bacteria, which can cause complicated and sometimes fatal infections.

SECOND PRIZES (€ 5.000 per project)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Germany

Benjamin Walter

17

Physics

Scanning Tunnelling Microscopy of Coronene Molecules on Germanium (111)

United Kingdom

Natalie Mitchell

19

Physics

Auto Focusing Methods for Digital Microscopy

Bulgaria

Georgi Atanasov
Georgi Georgiev
Kalina Petrova

19

19

16

Computing

DriveFreeZ - Driving Simulator

THIRD PRIZES (€ 3.500 per Project)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Norway

Alex Bergsåker

17

Social Sciences

Guanxi – the Significance of Relations and Social Networks in Chinese Business

Poland

Michal Miskiewicz

20

Mathematics

The Charm of the 'mi' Set

United Kingdom

Holly Rees

18

Biology

Investigation into Embryonic Stem Cell Differentiation

INTERNATIONAL PRIZE (€ 5.000 per project)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

New Zealand

Bailey Lovett

18

Environment

Bacterial Bivalves

HONORARY AWARDS

Stockholm International Youth Science 2011

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Switzerland

Pius Markus Theiler

19

Engineering

pi Cam - The Development of a Camming Device for Climbing

Lithuania

Povilas Kavaliauskas

18

Medicine

The Role of Houseflies (Musca domestica) in Spreading Antibiotic Resistant Bacteria

London International Youth Science Forum 2011

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Switzerland

Pius Markus Theiler

19

Engineering

pi Cam - The Development of a Camming Device for Climbing

Lithuania

Povilas Kavaliauskas

18

Medicine

The Role of Houseflies (Musca domestica) in Spreading Antibiotic Resistant Bacteria

Ireland

Alexander Amini

16

Computing

Tennis Sensor Data Analysis: An Automated System for Macro Motion Refinemen

SPECIAL DONATED PRIZES

There are 25 special donated prizes: a five-day visit of a technical and cultural nature to the

European Patent Office in Munich and a one-week stay at each of the seven members of

EIROforum[1]:

• CERN: The European Laboratory for Particle Physics

• EFDA: The European Fusion Development Agreement

• EMBL: The European Molecular Biology Laboratory

• ESA: The European Space Agency

• ESO: The European Southern Observatory

• ESRF: The European Synchrotron Radiation Facility

• ILL: The Institut Laue-Langevin

The European Patent Office, Munich, Germany

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

CH

Pius Markus Theiler

19

Engineering

Pi Cam - The Development Of A Camming Device For Climbing

TK

Emir Aycan Bedel

16

Cern Öztürk

16

Biology

Using Enzymatic Biofuel Cells In Photosynthesis To Produce Electrical Energy

LT

Dalia Bartkevičiūtė

18

Gailė Tumėnaitė

15

Chemistry

Mushroom Dyes For Tapestry Restoration

EIROForum Prizes

CERN: The European Laboratory for Particle Physics

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

FR

Florentin Delaine

18

Joseph Gennetay

18

Jason Loyau

19

Engineering

Artificial Intelligence And Rubik's Cube

EFDA-JET

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

EG

Azza Abdel Hamid Faiad

16

Environment

Production Of Hydrocarbon Fuel By Catalytic Cracking Of High Density Polyethylene Wastes

ESA

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

IT

Andrea Emilio Amedeo Bracesco

19

Jacopo Prinetto

20

Federica Villa

19

Physics

Following Kepler's Path

EMBL

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

USA

Erica Portnoy

18

Biology

A Novel Approach To Mapping Protein Interactions During Pilus Biogenesis By Using In Vivo Photocrosslinking

ESO

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

USA

Jane Cox

17

Physics

Using Amino Acid Analysis To Distinguish Chondritic Meteorites

ILL

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

LV

Andris Alfrēds Avots

17

Raivis Eglitis

18

Chemistry

The Usage And Properties Of Rigid Foam Polyurethane Material Derived From Tall Oil By Using Cyclopenthane As A Blowing Agent

ESRF

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

SK

Michal Habera

18

Michal Fabian

18

Physics

Influence Of Magnetic Field On Free-surface Ferrofluid Flow

The Joint Research Centre (JRC) Prizes

Institute for Health and Consumer Protection (IHCP)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

TK

Melisa Tokmak

17

Aliye Bihter Günal

17

Physics

Analysis Of Optical Activities Of Different Honey Samples With Empirical Methods

Institute for Protection and Security of the Citizen (IPSC)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

CZ

Bedřich Said

18

Computing

Swarm Robotics Simulator

Institute for Environment and Sustainability (IES)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

UK

Martin Richard Thompson

17

Engineering

Optical Characterisation & Mechanical Design For Accurate Imaging

Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

DE

Gabriel Salg

16

Nicolas Scheidig

17

Chemistry

The New Magic Formula For Eliminating Bad Breath: C42h70o35

The Intel ISEF 2012 Prizes

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

IL

Gal Oren

20

Nerya Yair Stroh

20

Engineering

Antileaks - A Device For Detection And Discontinuation Of Leakages In Water Supply Systems

MT

Melvin Zammit

17

Engineering

3 Dimensional Display

DE

Danial Sanusi

18

Xianghui Zhong

18

Fabian Henneke

18

Mathematics

(almost) Unit-distance Points In The Polychromatic Plane - Colourings Of The N-dimensional Space

Year of Chemistry Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

FI

Jarkko Etula

20

Chemistry

Comparison of 3 Finnish Berries as Sensitizers in a Dye-Sensitized Solar Cell

Host Organisation Special Donated Prizes

Orion Special Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

CZ

Pavel Svec

20

Chemistry

Synthesis And Testing Of Tetramethyl[5]helquat

The Federation of Finnish Technology Industries Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

EUSCH

Stijn Hofstee

17

Danylo Matselyukh

17

Physics

Kite Based Wind Generator

Kontaktné osoby:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar