Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Fiske: Kommissionens förslag om fiskemöjligheter under 2012 för EU:s fiskbestånd i Atlanten och Nordsjön

Bryssel den 27 september 2011 – EU-kommissionen presenterade i dag sitt första förslag om fiskemöjligheter under 2012 för vissa bestånd i Atlanten och Nordsjön. I förslaget fastställs nivåerna för total tillåten fångstmängd (TAC) och fiskeansträngningen för de fiskbestånd som enbart förvaltas av EU, men inte för de bestånd som förvaltas tillsammans med tredjeländer. På grundval av vetenskapliga rekommendationer föreslår kommissionen att TAC ökas för 9 bestånd (vissa bestånd av torsk, marulk, sill, kolja, kummel, tunga, glasvar och havskräfta) och minskas för 53. Kommissionen föreslår att inget fiske ska få ske under 2012 av torsk i Västra Skottland, i Irländska sjön och i Kattegatt, med tanke på det dåliga tillståndet för dessa bestånd. De föreslagna ändringarna skulle innebära en total minskning av TAC (i vikt) med 11 % jämfört med 2011. Kommissionens mål är att fastställa TAC till vetenskapligt grundade nivåer som kan bidra till återhämtningen av bestånden och göra fisket hållbart på lång sikt.

– Hörnstenarna i vårt förslag är långsiktig förvaltning av bestånden och tillförlitlig vetenskaplig information att grunda våra beslut på, i linje med vår föreslagna reform av den gemensamma fiskeripolitiken. Reformen kommer att mynna ut i en framtidsanpassad fiskeripolitik som bygger på hållbara fiskbestånd och som garanterar yrkesfiskarna en rimlig inkomst, säger kommissionens ledamot med ansvar för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki.

De föreslagna fångstbegränsningarna grundar sig på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF). De berörda parterna rådfrågades också på grundval av kommissionens samrådsdokument från maj (IP/11/638).

Kommissionens slutliga mål är att alla bestånd ska fiskas på hållbara nivåer, vad som även kallas maximalt hållbart uttag, senast 2015 – ett åtagande som EU gjort inför det internationella samfundet, och som också är en viktig hörnsten i förslaget till reform av den gemensamma fiskeripolitiken.

Internationella havsforskningsrådet (Ices) har, när så är möjligt, börjat utforma sina vetenskapliga rekommendationer med detta mål i åtanke, i syfte att bidra till att maximalt hållbart uttag ska kunna uppnås senast 2015. Fleråriga förvaltningsplaner håller också på att införas för de viktigaste kommersiella bestånden. Bestånd som förvaltas på detta sätt tenderar att leva bättre än de som omfattas av kortfristigt beslutsfattande.

Bakgrund

Detta förslag avser endast de 83 bestånd för vilka TAC fastställs av EU, och kommer enligt planerna att diskuteras av medlemsländernas ministrar med ansvar för fiske vid rådsmötet i november.

Ett andra förslag kommer att behandla de 66 bestånd för vilka fiskemöjligheterna måste godkännas av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller i samråd med tredjeländer, och kommer att läggas fram senare i höst. Tack vare att förslaget har delats upp på detta sätt får yrkesfiskarna tidigare veta hur mycket de kan fiska under 2012, och kan planera bättre.

För vissa bestånd har den långsiktiga strategin redan visat sig vara till nytta. Exempelvis kan bestånden av marulk i Norra och nordvästra Spanien nå hållbara nivåer redan 2012, även med större fångster (förslag till 110 % ökning av TAC), och TAC för torsk i Keltiska havet och Biscayabukten kan utan fara ökas med 141 %.

Men för ett antal bestånd är läget fortfarande mycket allvarligt. På grund av att bestånden är svaga föreslår kommissionen i synnerhet att stoppa fisket efter torsk i Västra Skottland, i Irländska sjön och i Kattegatt. Bristande information hämmar förvaltningen av dessa bestånd, och trots successiva TAC-minskningar under senare år återhämtar sig bestånden inte.

För bestånd för vilka uppgifterna är för bristfälliga för att storleken ska kunna uppskattas korrekt tillämpade kommissionen en så kallad försiktighetsprincip som innebär att TAC minskas med mellan 15 och 25 % tills mer tillförlitlig information finns tillgänglig.

För 12 bestånd kommer de vetenskapliga rekommendationerna under hösten, så förslaget innehåller inga siffror för dem just nu.

Kommissionen föreslog redan den 15 september (IP/11/1033) 2012 års fiskemöjligheter för Östersjön. Dessa förslag kommer att diskuteras av ministrarna vid rådets möte om fiske i oktober.

Mer information:

Se bifogade tabeller för uppgifter om dagens förslag för Atlanten och Nordsjön.

TAC och kvoter: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sv.htm

Vetenskapliga rekommendationer:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_sv.htm

Fleråriga förvaltningsplaner:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_sv.htm

Tabell 1: Bestånd med förslag till ökad TAC

Latin

Arter

TAC-område

TAC 2011

TAC 2012

FÖRÄNDRING TAC 2011–2012 (%)

Gadus morhua

Torsk

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

4 023

9 679

141 %

Lophius

Marulk

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

1 571

3 300

110 %

Clupea

Sill/strömming

VIIghjk

13 200

21 100

60 %

Melanogrammus

Kolja

Vb,VIa

2 005

2 506

25 %

Merluccius

Kummel

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10 695

12 299

15 %

Solea solea

Tunga

VIIe

710

777

9 %

Solea solea

Tunga

VIId

4 852

5 300

9 %

Lepidorhombus

Glasvarar

VIIIc,IX, X, CECAF 34.1.1(EU)

1 094

1 182

8 %

Nephrops

Havskräfta

Vb(EU), VI

13 681

13 950

2 %

Tabell 2: Bestånd med förslag till minskad TAC

Latin

Arter

TAC-område

TAC 2011

TAC 2012

FÖRÄNDRING TAC 2011–2012 (%)

Nephrops

Havskräfta

VIIIc

91

82

-10 %

Nephrops

Havskräfta

IX and X; CECAF 34.1.1 (EU)

303

273

-10 %

Pleuronectes

Rödspätta

VIIde

4 665

4179

-10 %

Merluccius

Kummel

overall northern TACs (IIIa / IIa and IV / Vb, VI, VII, XII and XIV / VIIIabde)

55 105

49 175

-11 %

Nephrops

Havskräfta

IIa (EU), North Sea (EU)

23 454

20 849

-11 %

Solea solea

Tunga

VIIIab

4 250

3 755

-12 %

Solea solea

Tunga

VIIfg

1 241

1 060

-15 %

Solea solea

Tunga

VIIhjk

423

360

-15 %

Engraulis

Ansjovis

IX,X,CECAF 34.1.1.

7 600

6 460

-15 %

Solea solea

Tunga

Vb(EU), VI, XII, XIV

60

51

-15 %

Solea solea

Tunga

VIIbc

44

37,4

-15 %

Clupea

Sill/strömming

VIIef

980

833

-15 %

Molva molva

Långa

IIIa; EU waters of IIIb, IIIc, IIId

92

78,2

-15 %

Lepidorhombus

Glasvarar

IIa (EU), IV (EU)

1 845

1 568,25

-15 %

Lepidorhombus

Glasvarar

Vb(EU), VI, XII, XIV

3 387

2 878,95

-15 %

Nephrops

Havskräfta

VIIIabde

3 899

3 314,15

-15 %

Pleuronectes

Rödspätta

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

693

589,05

-15 %

Pleuronectes

Rödspätta

VIIbc

78

66,3

-15 %

Pleuronectes

Rödspätta

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

335,75

-15 %

Pollachius pollachius

Bleka

IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

282

239,7

-15 %

Pollachius pollachius

Bleka

VIIIabde

1 482

1 259,7

-15 %

Pollachius pollachius

Bleka

VIIIc

231

196,35

-15 %

Pollachius virens

Gråsej

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3 343

2 841,55

-15 %

Solea spp.

Tunga

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EU)

1 072

911,2

-15 %

Brosme brosme

Lubb

III

24

20,4

-15 %

Merlangius

Vitling

VIII

3 175

2 699

-15 %

Nephrops

Havskräfta

VII

21 759

17 551

-19 %

Latin

Arter

TAC-område

TAC 2011

TAC 2012

FÖRÄNDRING TAC 2011–2012 (%)

Lophius

Marulk

Vb(EU), VI, XII, XIV

5 456

4 092

-25 %

Lophius

Marulk

VII

32 292

24 219

-25 %

Lophius

Marulk

VIIIabde

8 653

6 489,75

-25 %

Molva dypterigia

Birkelånga

int waters of XII

815

611,25

-25 %

Gadus morhua

Torsk

VIb (Rockall subunit)

78

58,5

-25 %

Argentina silus

Guldlax

I, II EU + int. w.

103

77,25

-25 %

Argentina silus

Guldlax

III,IV EU + int. w.

1 176

882

-25 %

Argentina silus

Guldlax

V,VI,VII EU + int. w.

4 691

3 518,25

-25 %

Melanogrammus

Kolja

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

13 316

9 987

-25 %

Melanogrammus

Kolja

VIIa

1 317

987,75

-25 %

Clupea

Sill/strömming

VIa(S), VIIbc

4 471

3 353,25

-25 %

Clupea

Sill/strömming

VIIa

5 280

3 960

-25 %

Lepidorhombus

Glasvarar

VII

18 300

13 725

-25 %

Lepidorhombus

Glasvarar

VIIIabde

1 806

1 354,5

-25 %

Nephrops

Havskräfta

special condition Porcupine

1 260

945

-25 %

Pleuronectes

Rödspätta

VIIa

1 627

1 220,25

-25 %

Pleuronectes

Rödspätta

VIIfg

410

307,5

-25 %

Pleuronectes

Rödspätta

VIIhjk

185

138,75

-25 %

Pollachius pollachius

Bleka

Vb(EU), VI, XII, XIV

397

297,75

-25 %

Pollachius pollachius

Bleka

VII

13 495

10 121,25

-25 %

Sprattus

Skarpsill

VIIde

5 421

4 065,75

-25 %

Merlangius

Vitling

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

323

242,25

-25 %

Merlangius

Vitling

VIIa

118

89

-25 %

Merlangius

Vitling

VIIb-k

16 568

12 426

-25 %

Solea solea

Tunga

IIIa, IIIbcd (EU)

840

520

-38 %

Solea solea

Tunga

VIIa

390

220

-44 %

Tabell 3: Bestånd som omfattas av sena rekommendationer

Latin

Arter

TAC-område

TAC 2011

TAC 2012

Caproidae

Trynfiskar

VI, VII, VIII EC

33 000

p.m.

Trachurus

Taggmakrill

IX

29 585

p.m.

Trachurus

Taggmakrill

VIIIc

25 137

p.m.

Lamna nasus

Håbrand

I to XIV, French Guyana, Kattegat, EU waters of Skagerrak, EU waters of CECAF

0

p.m.

Rajidae

Rockor

IIa (EU), North Sea (EU)

1 395

p.m.

Rajidae

Rockor

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Rockor

VIId

887

p.m.

Rajidae

Rockor

EU Waters of VI, VIIa-c, VIIe-k

11 397

p.m.

Rajidae

Rockor

EU waters of VIII, IX

4 640

p.m.

Squalus

Pigghaj

IIIa

0

p.m.

Squalus

Pigghaj

EU waters of IIa and IV

0

p.m.

Squalus

Pigghaj

EU and int. Waters of I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

Tabell 4: Bestånd för vilka TAC är delegerad till ett enskilt medlemsland

Latin

Arter

TAC-område

Ansvarigt medlemsland

Clupea

Sill/strömming

VIa Clyde

Storbritannien

Trachurus

Taggmakrill

CECAF(Canaries)

Spanien

Trachurus

Taggmakrill

CECAF(Madeira)

Portugal

Trachurus

Taggmakrill

X, CECAF(Azores)

Portugal

Penaeus

Peneidaräkor

French Guyana

Frankrike

Merlangius

Vitling

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugal

Förklaringar: TAC-områden

Se även karta över fiskezoner:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_sv.pdf

I

Barents hav

IIa

Norska havet

IIb

Spetsbergen och Björnön

IIIa

Skagerrak och Kattegatt

IIIb

Öresund

IIIc

Bälten

IIId

Östersjön

IVa

Norra Nordsjön

IVb

Centrala Nordsjön

IVc

Södra Nordsjön

Va

Island

Vb

Färöarna

VIa

Västra Skottland (Clydebeståndet)

VIb

Rockall

VIIa

Irländska sjön

VIIb

Västra Irland

VIIc

Porcupine Bank

VIId

Östra delen av Engelska kanalen

VIIe

Västra delen av Engelska kanalen

VIIf

Bristolkanalen

VIIg

Sydöstra Irland

VIIh

Inloppet till Engelska kanalen

VIIj

Keltiska havet

VIIk

Västra Keltiska havet

VIIIa

Södra Bretagne

VIIIb

Södra Biscayabukten

VIIIc

Norra och nordvästra Spanien

VIIId

Centrala Biscayabukten

VIIIe

Västra Biscayabukten

IXa

Portugisiska kusten

IXb

Västra Portugal

X

Azorerna

XII

Norra Azorerna

XIVa

Östra Grönland

XIVb

Sydöstra Grönland

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar