Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Ribištvo: Komisija predlaga ribolovne možnosti za leto 2012 za staleže rib EU v Atlantiku in Severnem morju

Bruselj, 27. septembra 2011 – Evropska komisija je danes predstavila prvi predlog ribolovnih možnosti za leto 2012 za nekatere staleže v Atlantiku in Severnem morju. Današnji predlog določa ravni celotnega dovoljenega ulova (TAC) ter ribolovni napor za staleže rib, ki jih upravlja izključno EU, in ne za staleže, ki jih upravljajo tretje države. Komisija na podlagi znanstvenega nasveta predlaga, da se TAC za 9 staležev poveča (nekateri staleži trske, morske spake, sleda, vahnje, osliča, morskega lista, krilatega romba in škampa), za 53 staležev pa zmanjša. Komisija predlaga, da se trske zahodno od Škotske, v Irskem morju in Kattegatu zaradi slabega stanja teh staležev ne lovi pred letom 2012. Predlagane spremembe bi pomenile zmanjšanje TAC (glede na težo) za skupaj 11 % v primerjavi z letom 2011. Cilj Komisije je določiti TAC na ravneh, ki so znanstveno utemeljene in prispevajo k temu, da si staleži opomorejo in je ribištvo dolgoročno trajnostno.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: „V skladu s predlagano reformo skupne ribiške politike sta temelja našega predloga dolgoročno upravljanje staležev in zanesljivi znanstveni podatki, na podlagi katerih sprejemamo odločitve. Z reformo bomo dobili na prihodnost pripravljeno ribiško politiko, ki bo temeljila na staležih rib, sposobnih za življenje, kar bo ribičem zagotovilo primeren dohodek.“

Predlagane meje ulova temeljijo na znanstvenih nasvetih Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) ter Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF). Na podlagi majskega posvetovalnega dokumenta Komisije (IP/11/638) je bilo opravljeno tudi posvetovanje z zainteresiranimi stranmi.

Glavni cilj Komisije je, da se vsi staleži do leta 2015 lovijo trajnostno v skladu s tako imenovanim največjim trajnostnim donosom, k čemur se je EU zavezala pred mednarodno skupnostjo in kar je tudi temeljni steber predlagane reforme skupne ribiške politike.

Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) odslej pri oblikovanju svojih znanstvenih nasvetov upošteva ta cilj, kadar je mogoče, da bi dosegli največji trajnostni donos do leta 2015. Poleg tega se za vse večje komercialne staleže pripravljajo večletni načrti upravljanja. Staleži, ki se upravljajo na tak način, so načeloma v boljšem položaju kot tisti, za katere se sprejemajo kratkoročne odločitve.

Ozadje

Sedanji predlog zadeva le 83 staležev, za katere o TAC odloča izključno EU, ministri za ribištvo držav članic pa ga bodo predvidoma obravnavali na novembrskem svetu za ribištvo.

Drugi predlog bo obravnaval 66 staležev, za katere se je o ribolovnih možnostih treba dogovoriti z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva ali v okviru posvetovanj s tretjimi državami, predložen pa bo jeseni. Zaradi take delitve predloga bodo ribiči prej izvedeli, koliko lahko ribarijo leta 2012, in bodo lahko bolje načrtovali.

Za nekatere staleže se je dolgoročen pristop že izkazal za koristnega. Staleži morske spake v Severni in severozahodni Španiji bodo trajnostno raven (največji trajnostni donos) morda dosegli že leta 2012, celo pri večjem ulovu (110-odstotno povečanje predlaganega TAC), TAC za trsko v Keltskem morju in Biskajskem zalivu pa je mogoče varno povečati za 141 %.

Vendar resna zaskrbljenost za več staležev ostaja. Komisija zaradi slabega stanja staležev zlasti predlaga, da se prepove lov trske zahodno od Škotske, v Irskem morju in Kattegatu. Pomanjkljivi podatki ovirajo upravljanje teh staležev, ki si kljub zaporednim zmanjšanjem TAC v zadnjih letih še vedno niso opomogli.

Za staleže, za katere so podatki preveč pomanjkljivi, da bi bilo mogoče ustrezno oceniti njihov obseg, je Komisija uporabila tako imenovano načelo previdnosti, s katerim zmanjša TAC za 15–25 %, dokler niso na voljo bolj zanesljivi podatki.

Jeseni bo objavljen znanstveni nasvet za 12 staležev, zato predlog zanje zaenkrat ne navaja nobenega števila.

Komisija je 15. septembra že predlagala ribolovne možnosti za Baltsko morje za leto 2012 (IP/11/1033). Te predloge bodo ministri obravnavali na oktobrskem svetu za ribištvo.

Več informacij:

Razpredelnica 1: Staleži s predlogi za povečanje TAC

Latinsko

Vrsta

Enota TAC

TAC 2011

TAC 2012

Sprememba TAC v % 2011–12

Gadus morhua

trska

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

4 023

9 679

141 %

Lophius

morska spaka

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

1 571

3 300

110 %

Clupea

sled

VIIghjk

13 200

21 100

60 %

Melanogrammus

vahnja

Vb,VIa

2 005

2 506

25 %

Merluccius

oslič

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10 695

12 299

15 %

Solea solea

morski list

VIIe

710

777

9 %

Solea solea

morski list

VIId

4 852

5 300

9 %

Lepidorhombus

krilati romb

VIIIc,IX, X, CECAF 34.1.1(EU)

1 094

1 182

8 %

Nephrops

škamp

Vb(EU), VI

13 681

13 950

2 %

Razpredelnica 2: Staleži s predlogi za zmanjšanje TAC

Latinsko

Vrsta

Enota TAC

TAC 2011

TAC 2012

Sprememba TAC v  % 2011–12

Nephrops

škamp

VIIIc

91

82

–10 %

Nephrops

škamp

IX and X; CECAF 34.1.1 (EU)

303

273

–10 %

Pleuronectes

morska plošča

VIIde

4 665

4 179

–10 %

Merluccius

oslič

overall northern TACs (IIIa / IIa and IV / Vb, VI, VII, XII and XIV / VIIIabde)

55 105

49 175

–11 %

Nephrops

škamp

IIa (EU), North Sea (EU)

23 454

20 849

–11 %

Solea solea

morski list

VIIIab

4 250

3 755

–12 %

Solea solea

morski list

VIIfg

1 241

1 060

–15 %

Solea solea

morski list

VIIhjk

423

360

–15 %

Engraulis

sardon

IX,X,CECAF 34.1.1.

7 600

6 460

–15 %

Solea solea

morski list

Vb(EU), VI, XII, XIV

60

51

–15 %

Solea solea

morski list

VIIbc

44

37,4

–15 %

Clupea

sled

VIIef

980

833

–15 %

Molva molva

leng

IIIa; EU waters of IIIb, IIIc, IIId

92

78,2

–15 %

Lepidorhombus

krilati romb

IIa (EU), IV (EU)

1 845

1 568,25

–15 %

Lepidorhombus

krilati romb

Vb(EU), VI, XII, XIV

3 387

2 878,95

–15 %

Nephrops

škamp

VIIIabde

3 899

3 314,15

–15 %

Pleuronectes

morska plošča

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

693

589,05

–15 %

Pleuronectes

morska plošča

VIIbc

78

66,3

–15 %

Pleuronectes

morska plošča

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

335,75

–15 %

Pollachius pollachius

polak

IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

282

239,7

–15 %

Pollachius pollachius

polak

VIIIabde

1 482

1 259,7

–15 %

Pollachius pollachius

polak

VIIIc

231

196,35

–15 %

Pollachius virens

saj

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3 343

2 841,55

–15 %

Solea spp.

morski list

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EU)

1 072

911,2

–15 %

Brosme brosme

morski menek

III

24

20,4

–15 %

Merlangius

mol

VIII

3 175

2 699

–15 %

Nephrops

škamp

VII

21 759

17 551

–19 %

Latinsko

Vrsta

Enota TAC

TAC 2011

TAC 2012

Sprememba TAC v % 2011-12

Lophius

morska spaka

Vb(EU), VI, XII, XIV

5 456

4 092

–25 %

Lophius

morska spaka

VII

32 292

24 219

–25 %

Lophius

morska spaka

VIIIabde

8 653

6 489,75

–25 %

Molva dypterigia

modri leng

int waters of XII

815

611,25

–25 %

Gadus morhua

trska

VIb (Rockall subunit)

78

58,5

–25 %

Argentina silus

velika srebrenka

I, II EU + int. w.

103

77,25

–25 %

Argentina silus

velika srebrenka

III,IV EU + int. w.

1 176

882

–25 %

Argentina silus

velika srebrenka

V,VI,VII EU + int. w.

4 691

3 518,25

–25 %

Melanogrammus

vahnja

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

13 316

9987

–25 %

Melanogrammus

vahnja

VIIa

1 317

987,75

–25 %

Clupea

sled

VIa(S), VIIbc

4 471

3 353,25

–25 %

Clupea

sled

VIIa

5 280

3 960

–25 %

Lepidorhombus

krilati romb

VII

18 300

13 725

–25 %

Lepidorhombus

krilati romb

VIIIabde

1 806

1 354,5

–25 %

Nephrops

škamp

special condition Porcupine

1 260

945

–25 %

Pleuronectes

morska plošča

VIIa

1 627

1 220,25

–25 %

Pleuronectes

morska plošča

VIIfg

410

307,5

–25 %

Pleuronectes

morska plošča

VIIhjk

185

138,75

–25 %

Pollachius pollachius

polak

Vb(EU), VI, XII, XIV

397

297,75

–25 %

Pollachius pollachius

polak

VII

13 495

10 121,25

–25 %

Sprattus

papalina

VIIde

5 421

4 065,75

–25 %

Merlangius

mol

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

323

242,25

–25 %

Merlangius

mol

VIIa

118

89

–25 %

Merlangius

mol

VIIb-k

16 568

12 426

–25 %

Solea solea

morski list

IIIa, IIIbcd (EU)

840

520

–38 %

Solea solea

morski list

VIIa

390

220

–44 %

Razpredelnica 3: Staleži, za katere nasveti še sledijo

Latinsko

Vrsta

Enota TAC

TAC 2011

TAC 2012

Caproidae

pridneni ostriževec d. v.

VI, VII, VIII EC

33 000

p.m.

Trachurus

šur

IX

29 585

p.m.

Trachurus

šur

VIIIc

25 137

p.m.

Lamna nasus

atlantski morski pes

I to XIV, French Guyana, Kattegat, EU waters of Skagerrak, EU waters of CECAF

0

p.m.

Rajidae

raže

IIa (EU), North Sea (EU)

1 395

p.m.

Rajidae

raže

IIIa

58

p.m.

Rajidae

raže

VIId

887

p.m.

Rajidae

raže

EU Waters of VI, VIIa-c, VIIe-k

11 397

p.m.

Rajidae

raže

EU waters of VIII, IX

4 640

p.m.

Squalus

trnež

IIIa

0

p.m.

Squalus

trnež

EU waters of IIa and IV

0

p.m.

Squalus

trnež

EU and int. Waters of I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

Razpredelnica 4: Staleži, za katere se odgovornost za TAC prenese na posamezne države članice

Latinsko

Vrsta

Enota TAC

Odgovorna DČ

Clupea

sled

VIa Clyde

Združeno kraljestvo

Trachurus

šur

CECAF(Canaries)

Španija

Trachurus

šur

CECAF(Madeira)

Portugalska

Trachurus

šur

X, CECAF(Azores)

Portugalska

Penaeus

bela kozica

French Guyana

Francija

Merlangius

mol

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugalska

Legenda: enote TAC

Glej tudi zemljevid ribolovnih območij:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_sl.pdf

I

IIa

IIb

Spitzbergi in otok Bear

IIIa

Skagerrak in Kattegat

IIIb

Sound

IIIc

Belt

IIId

Baltiško morje

IVa

Severni del Severnega morja

IVb

Osrednje Severno morje

IVc

Južno Severno morje

Va

Islandija

Vb

Ferski otoki

VIa

Clydeova zahodna Škotska (Clyde stock)

VIb

Rockall

VIIa

Irsko morje

VIIb

Zahodna Irska

VIIc

Porcupine Bank

VIId

Vzhodni kanal

VIIe

Zahodni kanal

VIIf

Bristolski preliv

VIIg

Jugovzhodna Irska

VIIh

Little Sole

VIIj

Great Sole

VIIk

West Great Sole

VIIIa

Južna Bretanja

VIIIb

Južni Biskajski zaliv

VIIIc

Severna in severozahodna Španija

VIIId

Osrednji Biskajski zaliv

VIIIe

Zahodni Biskajski zaliv

IXa

Obala Portugalske

IXb

Zahodna Portugalska

X

Azori

XII

Severni Azori

XIVa

Vzhodna Grenlandija

XIVb

Jugovzhodna Grenlandija

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar